praca sprawy społeczne

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Bank Pekao podsumowuje rok i dziękuje swoim wolontariuszom za okazaną pomoc

05.12.2022 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. po raz kolejny świętował Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Spotkanie w gronie liderów wolontariatu było okazją do podsumowania działań wolontaryjnych z całego roku oraz podziękowania pracownikom za ich zaangażowanie w pomaganie potrzebującym.

Bankowi liderzy wolontariatu spotkali się w centrali Banku Pekao, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Był tort, wymiana doświadczeń i wspomnienia z akcji. Społeczność ochotników, na co dzień pracująca w różnych jednostkach banku, mogła poznać się lepiej w trakcie warsztatów rozwijających pozazawodowe pasje.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, osobiście podziękował pracownikom za zaangażowanie w pomaganie potrzebującym. Jak stwierdził, dane mówią same za siebie. Liczba akcji oraz chętnych do ich realizacji rośnie z roku na rok. To pokazuje jak wielką wspólnotę mogą stworzyć ludzie wyznający podobne wartości: szacunek dla drugiego człowieka, troskę o potrzebujących, gotowość do dzielenia się z innymi.

– Wyobraźnia i zaangażowanie wolontariuszy Banku Pekao wydają się nie mieć granic. Pracownicy wciąż znajdują nowe pomysły na akcje dla lokalnych społeczności. Podsumowując miniony rok, pragnę Wam podziękować za chęć pomagania potrzebującym, czas poświęcony dla innych – powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao – W banku wierzymy w siłę pomagania. Jesteśmy odpowiedzialną firmą wspierającą zrównoważony rozwój. Ważnym elementem naszej strategii ESG na lata 2021-2024 jest właśnie wolontariat pracowniczy. Dzięki niemu niesiemy pomoc, edukujemy, rozwijamy świadomość ekologiczną, a także wspieramy rozwój i innowacyjność.

Obecnie około 1200 pracowników rocznie angażuje się w pomoc lub zbiórki darów dla potrzebujących. W 2022 roku poświęcili oni na wsparcie lokalnych społeczności w sumie 8 tys. godzin, co pozwoliło na realizację ponad 120 projektów. Bank Pekao wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników i umożliwia wykorzystanie 16 godzin w roku na wolontariat, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jak zaznaczył Zbigniew Chmiel, szef Pionu Zasobów Ludzkich w Pekao, wolontariat buduje też kulturę organizacyjną banku.

– Pracownicy chcą angażować się w ważne społecznie tematy i pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Wolontariat pracowniczy im to umożliwia. Jest też formą integracji zespołów wokół dobroczynnego celu – powiedział Zbigniew Chmiel. – Taki rodzaj zaangażowania płynie z  motywacji wewnętrznej, wzmacnia współpracę i jest okazją do podejmowania wyzwań zawodowych, jak i prywatnych.

Bankowi wolontariusze w ostatnim roku podejmowali się wielu wyzwań, aby pomóc potrzebującym. Liczba przeprowadzonych akcji jest potwierdzeniem, że u progu trudnych czasów, w wielu bankowych sercach tli się chęć pomagania i można liczyć na pomocną dłoń.

W inicjatywie „Jesteśmy blisko” wolontariusze zgłaszali do konkursu grantowego autorskie pomysły na lokalne akcje pomocowe. Zrealizowali 93 projekty w 65 miejscowościach. Wzięło w nich udział ponad 650 wolontariuszy z banku, co przełożyło się na 3255 godzin pomagania. Zespoły ochotników pomagały dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, aktywizowały seniorów, pomagały w schroniskach dla zwierząt. Wolontariusze promowali czytelnictwo, aktywność sportową młodzieży, a także kulturę i historię Polski. Wśród inicjatyw nagrodzonych grantem znalazły się m.in. akcja pomocy dla podopiecznych jadłodajni dla ubogich w Siedlcach, przygotowanie i montaż ptasich budek lęgowych w Zatorach, czy szkolenia z pierwszej pomocy dla młodzieży w Kutnie. Przeprowadzono także akcje na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej oraz ochrony zdrowia i życia.

Rafał Utracki, prezes Fundacji Banku Pekao S.A., podkreśla, jak ważne jest by to pracownicy wychodzili z inicjatywą pomocy. Ideą konkursu na wolontariat nagrodzony grantem jest pomoc ochotników w miejscu zamieszkania i „bycie blisko potrzeb” lokalnych społeczności. Cenimy w tym projekcie to, że pomoc dociera właśnie tam, gdzie jest potrzebna – czyli do osób, które tego najbardziej potrzebują – wyjaśnia Rafał Utracki. – Środki przekazane przez Fundację Banku Pekao w tej inicjatywie pomagają na wiele sposobów. Są wsparciem między innymi w wyremontowaniu pomieszczeń w placówkach opieki, pozwalają na doposażenie w sprzęt klubów sportowych, czy dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Zespoły wolontariuszy organizują też wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Każdego roku projekty są zgłaszane przez wolontariuszy, a fundacja pomaga w ich realizacji.

Pracownicy w roli wolontariuszy zaktywizowali się też po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Ochotnicy organizowali zbiórki darów dla uchodźców zza wschodniej granicy, w tym ubrań, leków i jedzenia. Pracownicy pomagali w punktach recepcyjnych i w oddziałach banku.
W Olkuszu zorganizowano obchody Dnia Matki Ukraińskiej, w Puszczykowie wyposażono dzieci z Ukrainy w wyprawki szkolne, w Koszalinie zorganizowano koncert na rzecz uchodźców. Bankowa fundacja przekazała na pomoc dla obywateli Ukrainy ponad 1,2 mln zł.

Pomoc bankowych wolontariuszy trafiła w tym roku także do Zamojskich Amazonek. Zakupiono specjalistyczny stół do rehabilitacji oraz nowy model urządzenia do samobadania piersi. Darowizna z Fundacji Banku Pekao S.A. pomogła w stworzeniu przestrzeni relaksu i odpoczynku w siedzibie Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu i Łodzi.

Bank czwarty rok z rzędu partnerował przy realizacji programu SeniorON, którego celem jest cyfrowa aktywizacja osób starszych zrzeszonych w klubach PCK. Wolontariusze prowadzili zajęcia pod hasłem: Bezpieczny senior w cyfrowym świecie, ucząc osoby starsze korzystania z bankowości elektronicznej, robienia zakupów w internecie i korzystania z Profilu Zaufanego. Razem z Fundacją SeniorAPP przeprowadzili warsztaty pod hasłem „Polub się z telefonem” dla 180 seniorów z Kraśnika, Sandomierza i Radzynia Podlaskiego. Spotkanie poprzedził wykład przedstawicieli Komendy Policji na temat przeciwdziałaniu oszustwom wśród osób starszych.

W minionym roku uruchomiono też projekt edukacji ekologicznej dla pracowników banku EKOlogia na bank! W cyklicznych publikacjach przygotowanych przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa poruszano zagadnienia odpowiedzialnej ekokonsumpcji. Kontynuowano także akcję ochrony pszczół. W ostatnim roku po raz kolejny odbywały się spotkania, wycieczki i pikniki promujące ochronę tych pracowitych owadów. A w  Światowy Dzień Pszczół 20 maja br., wspólnie z Fundacją Apiterra, zorganizowano na ten temat event edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych.

Poza wymienionymi wyżej inicjatywami, wolontariusze banku realizowali akcje pomocy dzieciom w  specjalnych placówkach opiekuńczych i zwierzętom w schroniskach, organizowali zbiórki krwi razem z PCK i uczyli jak żyć w poszanowaniu przyrody. Swoje wielkie serca okazali potrzebującym, aby wszystkim nam żyło się trochę lepiej w myśl zasady: pomagasz innym, pomagasz sobie.

Więcej informacji o zrealizowanych akcjach wolontariackich na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/wolontariat.html

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 280 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.