internet media/marketing/reklama

58% WZROSTU PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY, NOWE SERWISY GRUPY PMPG

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży za 3 kwartały 2022 r. wynosi ponad 32 mln zł i jest o 58% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Skonsolidowana EBITDA za 3 kwartały br. wyniosła 3,2 mln zł.

EBITDA skonsolidowana po eliminacji zdarzeń jednorazowych w 2022 r. wyniosła 1,3 mln zł natomiast w 2021 roku Grupa po eliminacji zdarzeń jednorazowych wygenerowała stratę w wysokości 1,7 mln zł.

W skonsolidowanym wyniku roku 2022 zdarzeniem jednorazowym było odwrócenie odpisu na aktywa finansowe w kwocie 1,9 mln zł, natomiast w 2021 roku głównymi zdarzeniami jednorazowymi był przychody w wysokości 3 mln zł z tytułu zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji PFR, oraz przychody wynikające z odwrócenia odpisów w kwocie 2,1 mln zł.

wybrane dane

okres 9 miesięcy

okres 9 miesięcy

zmiana

zmiana

Zakończony

Zakończony

%

wartości

30.09.2022

30.09.2021

  

przychody ze sprzedaży

32 171

20 425

58%

11 746

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

19 771

11 171

77%

8 600

EBIT

2 292

3 169

-28%

-877

EBITDA

3 240

4 121

-21%

-881

zysk(strata) brutto

4 262

5 581

-24%

-1 319

zysk(strata) netto na rok obrotowy

3 427

5 213

-34%

-1 786

Tab.1 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 3 kw. 2022)

KOMENTARZ ZARZĄDU

Grupa PMPG w sposób trwały i skuteczny buduje swoją pozycję w rankingu wiodących grup mediowych, stale zwiększa zasięgi i rozwija nowe serwisy tematyczne. W 3. kwartale 2022 wprost.pl pozyskało 1,5 mln nowych RU (wzrost o 24%, vs 3Q 2021), a dorzeczy.pl prawie 1 mln nowych RU (wzrost o 43% vs 3Q 2021). Zgodnie z danymi Gemius PBI, wrzesień 2022r, z naszych serwisów korzysta 25,33% internautów. Entuzjastycznie przyjęty przez użytkowników serwis podroze.wprost.pl odwiedziło we wrześniu 1,4 Realnych Użytkowników, a sam serwis wszedł na listę TOP-10 serwisów w kategorii „Podróże i Turystyka” panelu Gemius. Wrzesień 2022r przyniósł również debiut  serwisu dom.wprost.pl. Statystyki obu domen dynamicznie rosną. Strategia wydawnicza Spółki AWR Wprost zakłada horyzontalny rozwój serwisu, któremu towarzyszy staranny dobór autorów i unikalnych treści, tak by w każdej z nisz tematycznych mocno angażować użytkowników,  a ostatecznie zachęcić ich do płatnych form konsumowania treści. Spółka Orle Pióro  pozostaje w segmencie wydawnictw polityczno-gospodarczych, a jej celem strategicznym jest dalsze zwiększanie udziałów w obszarze mediów konserwatywnych. Jest to szczególne wyzwanie, zważywszy na fakt, iż zgodnie z danymi Gemius PBI za wrzesień 2022 portal dorzeczy.pl plasuje się na 1 pozycji wśród wydawców prawicowych. Średnia miesięczna sprzedaż e-wydań (głównie subskrypcje cyfrowe) tygodnika „Do Rzeczy” w III kwartale 2022 roku w porównaniu do III kwartału 2021 roku wzrosła o ponad 57%.

- Dobre wyniki to rezultat zrównoważonej strategii, w której z jednakowym zaangażowaniem dbamy o czytelnika i reklamodawcę. Dynamicznie rozwijana siatka reklamowa i ciągle udoskonalany system polecania treści budują pozytywne doświadczenia naszych użytkowników i klientów. Naszym atutem jest elastyczna struktura i umiejętność szybkiego wdrażania zmian – komentuje Robert Pstrokoński Dyrektor Zarządzający odpowiadający za obie marki wydawnicze.

Jednostkowy wynik Spółki PMPG Polskie Media S.A jest bardzo zadawalający. Odnotowaliśmy 79 % wzrost przychodów ze sprzedaży (9,3 mln zł) co pozwoliło wygenerować wyższy (+38%) wskaźnik EBIDTA.

wybrane dane

okres 9 miesięcy

okres 9 miesięcy

zmiana

zmiana

Zakończony

Zakończony

%

wartości

30.09.2022

30.09.2021

  

przychody ze sprzedaży

21 009

11 737

79%

9 272

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

15 653

8 297

89%

7 356

EBIT

3 859

2 496

55%

1 363

EBITDA

4 664

3 372

38%

1 292

zysk(strata) brutto

8 638

4 660

85%

3 978

zysk(strata) netto na rok obrotowy

7 815

4 597

70%

3 218

Tab.2 Wybrane dane finansowe (źródło: Grupa Kapitałowa RAPORT WYNIKÓW za 3 kw. 2022)

Bardzo dobre wyniki spółki PMPG to zasługa  zaangażowanego działu sprzedaży, dobrej polityki handlowej i konkurencyjnych produktów reklamowych. Klienci biznesowi  doceniają  skuteczność kampanii reklamowych oraz wysoką jakość obsługi klienta.

- PMPG to wehikuł strategiczny i koło zamachowe grupy. Skutecznie monetyzujemy ogromny potencjał serwisów, ale nie zapominamy o czytelniku, który ceni wysoką jakość dziennikarstwa. Od 40 lat opisujemy i komentujemy rzeczywistość polityczno-gospodarczą. Jesteśmy platformą wymiany opinii, czasem trudnych, czasem sprzecznych, ale tylko w ten sposób możemy być wiarygodni – komentuje Katarzyna Gintrowska, Prezes Grupy PMPG.

Istotne znaczenie dla dobrego wyniku ma ciągle trwający proces optymalizacji procesów i porządkowania ładu korporacyjnego Grupy.

- Dzięki usprawnianiu procesów obsługi grupy nasza szybkość reagowania na zmieniające się warunki rynkowe jest coraz większa  – dodaje Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Jolanta Kloc.   

Rolą PMPG jest strategiczne zarządzanie spółami w Grupie, wykorzystywanie synergii oraz ciągłe poszukiwanie dodatkowych źródeł wzrostu. Nowe kierunki rozwoju mają zapewnić spółkom wzrost i stabilny rozwój w kolejnych miesiącach. Wysoka inflacja, *zmiana preferencji zakupowych klientów indywidualnych oraz trudności przed którymi stoi biznes stanowią ogromne wyzwanie i szansę budowania mocnej pozycji PMPG na rynku mediów opiniotwórczych.

 

kontakt dla mediów
PMPG S.A.
Biuro prasowe

biuroprasowe@pmpg.pl

informacje o firmie

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

załączniki

kontakt dla mediów
PMPG S.A.
Biuro prasowe

biuroprasowe@pmpg.pl

informacje o firmie

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.