praca

„Bank, w którym dobrze się pracuje” – Bank Pekao po raz drugi nagrodzony statuetką Best Quality Employer

21.11.2022 | Bank Pekao SA

Po raz drugi Bank Pekao S.A. został wyróżniony tytułem Best Quality Employer 2022. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które zapewniają wyjątkowe warunki pracy i dbają o stały rozwój zawodowy swoich pracowników.

Certyfikat Best Quality Employer otrzymują organizacje, które stawiają swoich pracowników w centrum i wyróżniają się najwyższymi kompetencjami w szeroko rozumianym obszarze HR. Jury nagrodziło Bank Pekao S.A. tytułem Best Quality Employer w 2022 r. za wzorowe respektowanie prawa pracy, troskę o bezpieczeństwo i warunki pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze HR. Warto przy tym wspomnieć, że nie jest to pierwsze wyróżnienie, które podkreśla wysoką jakość warunków pracy w Banku Pekao.

- Każda nagroda, która  docenia nasze wysiłki związane z kształtowaniem wyjątkowego miejsca pracy jest dla nas wyjątkowa. W lipcu tego roku Bank Pekao został (już po raz trzeci) uhonorowany tytułem przyjaznego pracodawcy Friendly Workplace, który został przyznany przez portal MarkaPracodawcy.pl. Natomiast w styczniu nasz bank otrzymał dwunastą nagrodę TOP Employer zajmując jednocześnie miejsce w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce. Jestem pewien, że przyznane po raz drugi wyróżnienie Best Quality Employer stanowi wyraźny dowód na to, że Bank Pekao dba o bardzo wysoką jakość warunków pracy i zadowolenie swoich pracowników – powiedział Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao jest szczególnie dumny z dwóch prowadzonych obecnie inicjatyw: Akademii Przywództwa i Akademii Menedżera. Są to programy, dzięki którym menadżerowie systematycznie pozyskują wiedzę i  przekładają ją na konkretne umiejętności, m.in. poprzez udział w szeregu szkoleń, inspirujących spotkań, zadań i angażujących projektach. Bank na bieżąco inwestuje w edukację i rozwój pracowników, oferując szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji.

Za osiągnięcia banku odpowiedzialni są bowiem pracujący w zespołach ludzie – bo najlepsi możemy być tylko razem. Z tego tytułu Bank Pekao S.A. tak wiele uwagi poświęca tworzeniu wyjątkowego, wspierającego i rozwijającego środowiska pracy. Działaniom Banku Pekao od dawna przyświeca hasło „Bądźmy razem najlepsi”. Kolejne nagrody wyróżniające bank jako bardzo dobrego pracodawcę pokazują, że Bank Pekao S.A. traktuje to wyzwanie bardzo poważnie.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.