wydarzenia praca

Poczta Polska po raz 18. nagrodziła najlepszych pracowników

17.11.2022 | Poczta Polska

Poczta Polska od kilkunastu lat organizuje konkursy zawodowe dla pracowników. Sprawdza w nich wiedzę teoretyczną o firmie, procedurach i usługach oraz jej zastosowanie w praktyce. Nagradza za spojrzenie na firmę i stojące przed nią wyzwania nie tylko przez pryzmat indywidualnych zadań pracownika, ale podejście do problemu z punktu widzenia całej Spółki. Najlepsi otrzymują m.in. atrakcyjne nagrody pieniężne. Przed wieloma z nich otwierają się także nowe możliwości zawodowe.

Konkurs „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” organizowany jest w Spółce od 2003 roku. Aktualnie mogą w nim startować pracownicy z czterech grup zawodowych: kadra kierownicza  wykonująca zadania o charakterze eksploatacyjnym i ekspedycyjno – rozdzielczym (m.in. naczelnicy urzędów pocztowych, kierownicy punktów pocztowych, kierownicy zmiany, kierownicy wydziałów/działów w sortowniach oraz kontrolerzy), pracownicy obsługi klienta w urzędach i punktach pocztowych, listonosze oraz pracownicy ekspedycji i rozdzielni z placówek pocztowych i sortowni. Do 2022 roku w konkursie mogli wziąć udział także pracownicy ochrony. Od br. organizowany jest dla nich oddzielny konkurs o charakterze praktycznym – „Strzał w 10”.

– Podejmujemy liczne działania, aby zwiększyć naszą konkurencyjność, jako pracodawcy, na rynku. Poza najwidoczniejszymi inicjatywami pro-pracowniczymi, jak podnoszenie wynagrodzeń oraz uatrakcyjnianiu warunków zatrudnienia poprzez dodatkowe benefity, staramy się także sukcesywnie zwiększać możliwości rozwoju pracowników w różnych grupach zawodowych. Jednym z takich działań jest organizowany od 18 lat i zawsze cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs zawodowy. Osoby, które stają podium to profesjonaliści, którzy mają ogromną wiedzę o Poczcie Polskiej i pracy w firmie – mówi Krzysztof Falkowski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Konkurs „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” organizowany jest w dwóch etapach  – regionalnym i ogólnopolskim. W pierwszym z nich uczestnicy rozwiązują test wiedzy i odpowiadają na pytania lokalnych komisji konkursowych. Najlepsi przechodzą do etapu centralnego. Tutaj Ich zadaniem jest napisanie i obrona pracy. Podczas tego etapu muszą udowodnić, że potrafią myśleć strategicznie, zastosować swoją wiedzę w praktyce i zaproponować rozwiązania, które usprawnią działanie firmy. Pytania konkursowe i tematy prac opracowują eksperci merytoryczni oraz finaliści poprzednich edycji konkursu.

Konkurs rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem i bierze w nim udział prawie albo ponad 1 tys. osób. Osoby, które stają na podium – zwycięzcy, wybierani są w każdej z kategorii zawodowych – otrzymują pamiątkowe odznaczenia oraz nagrody pieniężne o wartości od 1,5 tys. zł (V miejsce) do 11 tys. zł (I miejsce). Firma promuje ich dodatkowo jako ekspertów w swoich dziedzinach, włącza w zespoły projektowe oraz w organizację kolejnych edycji konkursu zawodowego.

Poczta Polska to jeden z największych pracodawców na polskim rynku zatrudniający ok. 70 tys. pracowników na stanowiskach eksploatacyjnych (listonosze, pracownicy placówek pocztowych i sortowni, kierowcy, pracownicy ochrony) i administracyjnych – w jednostkach regionalnych i w centrali.

Jako pracodawca Poczta Polska realizuje szereg działań, których celem jest rozwój pracowników w różnych grupach zawodowych. Oprócz konkursu zawodowego, proponuje także udział w rekrutacjach wewnętrznych na stanowiska specjalistyczne i operacyjne, realizuje program sukcesji (placówki pocztowe), umożliwia zdobycie nowych kompetencji, poprzez udział w szkoleniach obowiązkowych i dodatkowych (m.in. umiejętności cyfrowe i związane z cyberbezpieczeństwem) czy certyfikację (certyfikat Green Belt i Black Belt w ramach Programu Lean Sigma) zachęca do udziału w projektach realizowanych na szczeblu lokalnym i centralnym oraz umożliwia przekwalifikowanie (program dla kierowców kategorii B, C lub C+E).

Za swoje działania na rzecz pracowników od ośmiu lat z rzędu Poczta Polska uzyskuje certyfikat HR Najwyższej Jakości. Otrzymują go firmy o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie