środowisko naturalne/ekologia nauka/edukacja/szkolenia

COP 27: WWF z Apelem u Prezydenta

03.11.2022 | WWF Polska

Ponad 100 naukowców, niemal 21 tysięcy obywateli i obywatelek oraz przedstawiciele świata biznesu chcą, by głos nauki stał się kluczowy w działaniach naszych władz. Podpisali Apel Klimatyczny o podjęcie pilnych kroków zmierzających do ochrony naszej planety. Apel został dziś przekazany Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, który za tydzień będzie reprezentować Polskę na Szczycie Klimatycznym COP 27.  

6 listopada uwaga całego świata skupi się na najpoważniejszym problemie, z jakim przyszło się mierzyć ludzkości – kryzysie klimatycznym. Tego dnia rozpocznie się COP 27 – Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Polskę, według dotychczasowych informacji, reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. Dlatego WWF Polska przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego przekazał Prezydentowi Polski, za pośrednictwem jego doradcy Pawła Sałka, Apel Klimatyczny oraz postulaty dotyczące zmian w polskiej polityce klimatycznej.

Wezwaliśmy Pana Prezydenta do złożenia podczas COP rzetelnych i konkretnych deklaracji, które pokażą, że Polska jest gotowa zmierzyć się z największym wzywaniem naszych czasów – kryzysem klimatycznym. Jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji zarówno dla ludzkości, jak i dla całej przyrody. Aby ich uniknąć, świat –  a więc także Polska! –  musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Apel Klimatyczny WWF jest niezbitym dowodem na to, że nasze społeczeństwo i biznes oczekują podjęcia odpowiedzialnych i pilnych działań w celu ochrony klimatu, w tym zerwania uzależnienia od paliw kopalnych” – podkreśla Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

Obok obywateli i obywatelek oraz naukowców i naukowczyń, do Apelu dołączył także biznes. Do podpisania apelu zaprosiliśmy firmy, które mają najambitniejsze strategie klimatyczne. Wśród sygnatariuszy apelu znalazły się: Boston Consulting Group, UPM, UPM Kymmene sp. z o.o., UPM Raflatac, Danone, Orange Polska, LUX MED sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., VELUX Polska, LPP S.A., One Group.

„Jako firma jesteśmy świadomi, że nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Zgodnie z wartościami naszej firmy sami staramy się robić więcej niż inni, aby powstrzymać niepokojący trend ocieplania się klimatu. Jednak aby realnie móc coś zmienić w skali makro, potrzeba jest szeroka koalicja i współpraca, stąd nasze wsparcie i podpisanie Apelu Klimatycznego naukowców" – powiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska[1].

 

Politycy i przedsiębiorcy muszą działać razem. Rządy muszą pilnie ustanowić jasne polityki i cele, aby przedsiębiorstwa mogły pomóc w przeprowadzeniu w wymaganym tempie przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Przedsiębiorstwa oczekują od władz długoterminowej, konkretnej polityki w zakresie zmian klimatycznych, dającej im jasność i pewność, aby inwestować w technologie, łańcuchy dostaw i rynki na rzecz zeroemisyjnej przyszłości. Mamy nadzieje, że ten głos usłyszy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, któremu przekazaliśmy dziś Apel Klimatyczny, a także postulaty WWF Polska dotyczące odpowiedzialnej polityki klimatycznej – komentuje Marcin Kowalczyk, ekspert ds. polityki klimatycznej w WWF Polska.

Do rozpoczęcia COP 27 pozostało 9 dni. Czy ten czas wystarczy, aby Polska wypracowała odpowiedzialne stanowisko, które pokaże, że jesteśmy w stanie działać zgodnie z nauką, chroniąc ludzi i przyrodę?

Odwołania:

1. VELUX jest partnerem WWF. Firma osiągnie do 2041 roku Dożywotnią Neutralność Węglową, co znaczy, że nie tylko ograniczy do minimum swoje przyszłe emisje, ale też zneutralizuje cały swój historyczny ślad węglowy, wytworzony od czasu założenia firmy w 1941 roku.

kontakt dla mediów
Marcin Kowalczyk
Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej, WWF Polska
Marcin Kowalczyk

mkowalczyk@wwf.pl

tel: 605 052 269

informacje o firmie

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

kontakt dla mediów
Marcin Kowalczyk
Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej, WWF Polska
Marcin Kowalczyk

mkowalczyk@wwf.pl

tel: 605 052 269

informacje o firmie

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.