środowisko naturalne/ekologia nauka/edukacja/szkolenia

Naukowcy i praktycy z Europy o gdańskich terenach nadwodnych w kontekście zmian klimatu

27.10.2022 | Politechnika Gdańska

Jak przekształcać obszary nadwodne w czasach postępujących zmian klimatu i narastającego ryzyka zdarzeń ekstremalnych, w tym suszy i powodzi? Czy można wykorzystać te zmiany jako impuls do klimatycznej i urbanistycznej regeneracji miast, opierając się właśnie wodzie? Na Politechnice Gdańskiej naukowcy i praktycy z kilku krajów uczestniczą w warsztatach poświęconych adaptacji przestrzeni miejskiej do zmieniającego się klimatu. W piątek zaprezentują rozwiązania dla czterech lokalizacji w Gdańsku.

Warsztaty odbywające się na Politechnice Gdańskiej są częścią interdyscyplinarnego, międzynarodowego projektu S.O.S. Climate Waterfront, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, którego kierownikiem jest prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG. W programie uczestniczy siedem ośrodków akademickich oraz instytucji z Gdańska (Politechnika Gdańska i Miasto Gdańsk), Rzymu, Salonik, Sztokholmu, Lizbony, Ankary i Amsterdamu. Jego celem jest stworzenie strategii obejmującej działania oparte o zrównoważone rozwiązania w zakresie projektowania tzw. miejskich frontów wodnych, które są szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu.

– Miasta zawsze były w takim samym stopniu projektami wodnymi, jak i urbanistycznymi. Zmiany klimatu przypominają nam o tym. Wypracowujemy sposoby zatrzymywania w miastach wody deszczowej, dążymy do integracji zielono-błękitnej infrastruktury z koncepcjami przestrzennymi, proponujemy rozwiązania dla obszarów nadwodnych tak, aby miasta były bezpieczne, odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe i coraz piękniejsze. Dzięki temu programowi mamy możliwość wyjścia poza własną lokalną perspektywę i pracować w duchu water wise cities, czyli dobrze zaprojektowanych miast z wodą. Wymieniamy się doświadczeniami z innymi naukowcami, aby wypracować tytułowe SOS, czyli sustainable open solutions  [zrównoważone otwarte rozwiązania – red.] – mówi prof. Lucyna Nyka.

– Prognozy są alarmujące. Dlatego potrzebne są zrównoważone rozwiązania, które pozwolą lepiej dostosowywać miasta do zmian klimatu postępujących w niespotykanym dotychczas tempie. W tym projekcie nie chodzi tyle o konkretne rozwiązania na dziś, a o strategiczne myślenie o tym, jak należy przygotować się do tego, co będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Pracujemy nad tym, aby projektować miasto razem z wodą, a nie z nią walczyć – mówi prof. Jakub Szczepański, prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury PG.

Uczestnicy projektu: naukowcy, doktoranci i praktycy odwiedzają miasta europejskie, gdzie w ramach miesięcznych warsztatów podejmują próby wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych obszarów. W 2022 roku analogiczne warsztaty odbyły się już na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie i w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie. Na Politechnice Gdańskiej uczestnicy pracują nad czterema obszarami Gdańska: fragmentem Nowego Portu (wraz z obszarem strefy wolnocłowej), okolicami Twierdzy Wisłoujście, tzw. miejskim placem wodnym (pomiędzy terenami stoczniowymi, Polskim Hakiem, Przeróbką) oraz okolicami ulicy Litewskiej.

To już drugie warsztaty realizowane w ramach projektu na Politechnice Gdańskiej. Poprzednie odbyły się w 2019 r. a ich efektem była książka i wystawa, w których zaprezentowano wypracowane rozwiązania m.in. dla Letnicy i Dolnego Miasta w Gdańsku. Kolejne warsztaty odbędą się w 2023 r. Rzymie i Lizbonie.

Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska, Miasto Gdańsk  Alpha Consult, Rome Sapienza, KTH Royal Institute of Technology, MDAT, TOBB university of Economics and Technology, Lusófona University of Humanities and Technologies (lider projektu), Intercult, CPONH, Portuguese Chamber of Commerce and Industry, Aristotle University of Thessaloniki. Projekt fiannsowany jest przez Komisję Europejską w ramach programów Marie Skłodowska-Curie Actions Horizon 2020.

Z wynikami prac zespołów przedstawiciele mediów będą mogli zapoznać się 28 października, o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP Wybrzeże, Targ Węglowy 27.

Na zdj. uczestnicy warsztatów. Fot. Politechnika Gdańska

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Prof. Lucyna Nyka

lucyna.nyka@pg.edu.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Prof. Lucyna Nyka

lucyna.nyka@pg.edu.pl

informacje o firmie