zdrowie technologie

STADA Health Report: Zdanie Europejczyków w kwestii cyfrowych rozwiązań w opiece zdrowotnej jest podzielone

18.10.2022 | STADA

Warszawa, 18 października 2022 – Ponownie wzrasta poparcie dla cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki medycznej. Jak wynika z najnowszego raportu STADA Health Report, 64 proc. Europejczyków jest skłonnych skorzystać z konsultacji online z lekarzem. Tegoroczny 7 proc. wzrost nastąpił po okresie obowiązkowego korzystania z cyfrowych rozwiązań w związku z obostrzeniami w 2021 roku, w którym tylko 57 proc. Europejczyków deklarowało chęć odbycia internetowej wizyty.

Opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 proc.), Rumunii (79 proc.) oraz Hiszpanii (78 proc.). W Polsce ponad połowa osób (58 proc.) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 proc.) oraz Czesi (54 proc.). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 proc.) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Najczęstszym argumentem przeciwko e-wizytom jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 proc. Europejczyków jest to wystarczający powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia. Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 proc. Polaków – podczas wizyty online 20 proc. czułoby się niezręcznie, natomiast 21 proc. jest im zupełnie przeciwne przez brak osobistej obecności w gabinecie. Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, na których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 proc.), co przewyższa odsetek Polaków (21 proc.) oraz wszystkich Europejczyków (20 proc.) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 proc. osób z terenów wiejskich i 40 proc. z miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 proc.) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 proc.) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 proc.).

 

STADA Health Report:  
Badanie reprezentatywne przeprowadzone przez InSites Consulting na zlecenie STADA.

Ramy czasowe badań:

Od marca do kwietnia 2022 r.

Próba: Około 2000 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Weronika Walasek

weronika.walasek@mslgroup.com

tel: 511 593 674

informacje o firmie

O spółce STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel w Niemczech koncentruje się na strategii trzech filarów, na które składają się leki generyczne, specjalistyczne produkty farmaceutyczne oraz konsumenckie produkty zdrowotne. Na całym świecie STADA Arzneimittel AG sprzedaje swoje produkty w około 120 krajach. W roku finansowym 2021 STADA osiągnęła sprzedaż grupową w wysokości 3 249,5 mln EUR i odnotowała zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) w wysokości 776,5 mln EUR. Na dzień 31 grudnia 2021 roku STADA zatrudniała na całym świecie 12 520 osób.

załączniki

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Weronika Walasek

weronika.walasek@mslgroup.com

tel: 511 593 674

informacje o firmie

O spółce STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel w Niemczech koncentruje się na strategii trzech filarów, na które składają się leki generyczne, specjalistyczne produkty farmaceutyczne oraz konsumenckie produkty zdrowotne. Na całym świecie STADA Arzneimittel AG sprzedaje swoje produkty w około 120 krajach. W roku finansowym 2021 STADA osiągnęła sprzedaż grupową w wysokości 3 249,5 mln EUR i odnotowała zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) w wysokości 776,5 mln EUR. Na dzień 31 grudnia 2021 roku STADA zatrudniała na całym świecie 12 520 osób.