media/marketing/reklama

Santander Bank Polska kolejny raz wyróżniony w konkursie „The Best Annual Report”

Santander Bank Polska został wyróżniony w aż czterech kategoriach dla banków i instytucji finansowych w konkursie „The Best Annual Report”. Raport za 2021 rok zdobył nagrodę „Best of the Best”. Bank został też wyróżniony za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach i najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konkurs „The Best Annual Report” organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Najwyższe standardy sprawozdawczości są podstawą przyjętego przez nas modelu pracy. Doceniają to inwestorzy oraz inni odbiorcy Raportu Rocznego Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Po raz kolejny zaowocowały one również wyróżnieniem naszego raportu rocznego w konkursie. Jest to tym bardziej budujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że mówimy o sprawozdawczości finansowej jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce – komentuje Wojciech Skalski, dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej.

W tej edycji Santander Bank Polska otrzymał aż cztery wyróżnienia – nagrodę „Best of the Best” za raport roczny 2021, w kategorii banków i instytucji finansowych. Nagrody za najlepsze sprawozdanie z działalności, najlepsze oświadczenie zasad ładu korporacyjnego oraz nagrodę specjalną za najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Wyróżnienie za oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest efektem tego, że mamy skuteczny system zarządzania i nadzoru. Dbamy o naszych interesariuszy oraz o przejrzystą komunikację z rynkiem. Cieszę się, że zastało to przez rynek docenione – stwierdza Anna Kapica, dyrektor Departamentu Ładu Korporacyjnego.

– Należymy do grona firm, które posługują się najwyższymi standardami w swojej sprawozdawczości. To docenienie profesjonalizmu wszystkich osób, które pracowały nad tym materiałem oraz uznanie wysokich standardów korporacyjnych co do rzetelnego i przejrzystego komunikowania kwestii objętych raportem – dodaje Dariusz Szydłowski, dyrektor Departamentu Wynagrodzeń.

O konkursie

Ideą konkursu „The Best Annual Report” jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg. MSSF/MSR. Zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Konkurs działa również na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce oraz kształtowania dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

informacje o firmie