styl życia

Poczta Polska rozszerza współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie

13.10.2022 | Poczta Polska

Poczta Polska od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Znajduje to wyraz m.in. polityce zatrudniania Spółki. Poczta Polska organizuje także praktyki wspomagane, które pomagają młodzieży z niepełnosprawnościami wejść na rynek pracy i uzyskać samodzielność. Teraz do grona podmiotów współpracujących z Ośrodkiem w Skawinie dołącza Fundacja „Pocztowy Dar”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Skawinie nosi imię Poczty Polskiej i jest przeznaczony m.in. dla wychowanków i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm czy zespół Aspergera. Spółka współpracuje z placówką już prawie 30 lat.

W ramach zawartego porozumienia Ośrodek promuje patrona oraz historię jego działalności, nierozerwalnie związaną z dziejami Polski. Uczniowie przysposabiani do pracy mogą także odbywać praktyki wspomagane w placówce pocztowej w Skawinie. Na specjalnie przystosowanych stanowiskach zajmują się m.in. segregacją i  porządkowaniem listów i paczek oraz obserwują obsługę klienta przy okienku. Praktyki to dla nich szansa na zapoznanie z rynkiem pracy oraz zdobycie konkretnych umiejętności, które pomagają osiągnąć samodzielność.

- Poczta Polska to firma, która angażuje się w działania przeciwdziałające wykluczeniu. Pomagamy dorosłym i młodzieży, którzy mogą mieć trudności na rynku pracy. W przypadku Ośrodka w Skawinie – umożliwia jej podopiecznym zdobycie doświadczeń na otwartym rynku pracy, a nie tylko na rynku pracy chronionej. Nie tylko tutaj zresztą. Dajemy także pracę prawie 1700 osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności w całej Polsce. Uwrażliwiamy pracowników na to, jak wiele korzyści przynosi praca w różnorodnym środowisku,  składającym się z  osób o różnych potrzebach i możliwościach – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Od października br. Ośrodek rozpoczyna współpracę także z Fundacją Poczty Polskiej – „Pocztowy Dar”. Pierwszym wspólnym projektem nowych partnerów jest organizacja wydarzenia pt. „Przyjaźń w trąbką w herbie”,  co ma związek z nadchodzącymi świętami – Dniem Poczty Polskiej oraz Dniem Edukacji Narodowej. Uczestnicy inicjatywy będą mieli możliwość odwiedzenia stoiska historycznego poświęconego patronowi Spółki i stoiska Fundacji, a także wziąć udział w konkursie plastycznym oraz szeregu ciekawych animacji.

- Fundacja „Pocztowy Dar” inicjuje i wspiera przedsięwzięcia, a także podmioty, które pomagają potrzebującym. Współpracę z Ośrodkiem w Skawinie zaczynamy od przyjrzenia się potrzebom podopiecznych zamieszkujących to miejsce. Zależy nam na tym, aby wspólnie realizować działania, które przyniosą realne korzyści i możliwie w jak najszerszym stopniu zaspokoją oczekiwania gości Ośrodka. Potencjał współpracy jest ogromny. Fundacja ma bardzo duże doświadczenie w pomaganiu, a Ośrodek – jest otwarty i gotowy do realizacji wspólnych inicjatyw – mówi Marek Makuch, Prezes Fundacji „Pocztowy Dar” oraz dyrektor Centrum Kadr i Szkoleń w Poczcie Polskiej.

Aktualnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1700 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi 2,68 % wszystkich zatrudnionych pracowników. W Spółce od lat obwiązuje „Polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”, która wyznacza  cele i kierunki działania, a także stanowi swoistą deklarację, dotyczącą wyrównywania szans zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.

Poczta Polska  za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy w konkursie Lodołamacze na szczeblu centralnym (2020). Jako największy pracodawca w kraju, Spółka przejawia wrażliwość społeczną – zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Została także laureatem jubileuszowego konkursu Lodołamacze na szczeblu regionalnym (2020) obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W konkursie o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania (2019) Poczta Polska wygrała w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.

 

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie