środowisko naturalne/ekologia energetyka

Stanowisko Energi Elektrownie Ostrołęka w sprawie wprowadzających w błąd informacji dotyczących wpływu elektrowni Ostrołęka B na stan i zarybienie rzeki Narew

16.09.2022 | Grupa ENERGA

Nawiązując do publikacji promowanej przez Greenpeace Polska o rzekomym wpływie elektrowni Ostrołęka B na zarybienie rzeki Narew, pragniemy zaznaczyć, iż niektóre media i organizacje ekologiczne wielokrotnie powtarzają informacje niepełne, a tym samym wprowadzające odbiorców w błąd.

Grupa Energa dba o to, aby każdy projekt w ramach prowadzonej działalności był podejmowany z troską i dbałością o środowisko. Dotyczy to również procesu produkcji energii elektrycznej w elektrowni Ostrołęka B, która wykorzystuje naturalny potencjał rzeki Narew i stale dba o to, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Energa Elektrownie Ostrołęka monitoruje wpływ bloku energetycznego na środowisko, działając zgodnie z wymaganymi prawem pozwoleniami i na podstawie niezbędnych decyzji, współpracując w tym zakresie również z ichtiologami.

Elektrownia ma system zabezpieczeń poboru wody

Korzystając z potencjału Narwi, elektrownia Ostrołęka B wykorzystuje wodę w procesie wytwarzania energii elektrycznej dla tysięcy gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych Polski Północno-Wschodniej. Aby chronić ichtiofaunę rzeki, elektrownia Ostrołęka B wyposażona jest w trzystopniowy system zabezpieczeń mający zapobiegać przedostawaniu się organizmów żywych do instalacji chłodniczych.

Na wspomniany system składają się: kraty na ujęciu do centralnej pompowni, gdzie zatrzymywane są duże obiekty, w tym dojrzałe ryby; sita obrotowe przed pompami wody chłodzącej, które uniemożliwiają dostęp do systemu chłodzącego mniejszym organizmom oraz system filtracji Taprogge, zamontowany na rurociągu wlotowym wody chłodzącej do kondensatora.

Optymalizacja działania pomp

Dodatkowo, w 2022 roku zakończono modernizację układu wody chłodzącej, polegającą na wymianie pomp centralnej pompowni. Efektem ekologicznym poprawy efektywności pomp jest uzyskanie redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 1500 ton/rok dla każdej z pomp. Uzyskane efekty zostały potwierdzone audytami efektywności energetycznej wykonanymi po przeprowadzonych etapach inwestycji.

Badania tzw. pióropusza termicznego wykazały, że na odcinku do ok. jednego kilometra zachodzi zjawisko wymieszania wód podgrzanych przez elektrownię z wodą w Narwi. W zależności od pory roku wzrost temperatury wody na badanym odcinku rzeki latem sięga 2,5°C, zimą ok. 0,5°C, tj. ok 10%, co nie przekłada się na znaczące zmiany zachodzące w środowisku ożywionym rzeki.

Przy elektrowni działa hodowla ryb

Co więcej, z termiki pochłodniczej korzysta od 1986 roku gospodarstwo rybne, w którym prowadzona jest hodowla ponad 30 gatunków ryb od stadium ikry, poprzez narybki po osobniki dorosłe. 80% produkcji stanowi materiał zarybieniowy licznych gatunków ryb, który docelowo zasila m.in. rzeki i jeziora w Polsce i za granicą. Jest to pod tym względem obiekt zaliczany w branży do najbardziej prestiżowych i znanych, produkujących materiał zarybieniowy o najwyższej jakości i bardzo szerokim spektrum asortymentowym i gatunkowym.

Na kanale zrzutowym elektrowni Ostrołęka B hodowane są gatunki bardzo wrażliwe na jakość dostarczanej wody jak np. pstrągi tęczowe, potokowe czy źródlane. Ponadto na zarybienie wód płynących corocznie są hodowane tak wymagające gatunki ryb jak wylęg i narybek sandacza czy kilkanaście milionów wylęgu szczupaka. Duża część z wiosennej hodowli to bardzo wymagające, jeśli chodzi o jakość wody, ryby reofilne, takie jak kleń, jaź, świnka, boleń, certa czy brzana. Hodowla może pochwalić się tym, że brzany są od lat używane jako bioindykatory w ujęciu (Gruba Kaśka) wody pitnej dla Warszawy.

W ciągu ostatnich 20 lat do wód otwartych (w tym do wód Narwi) z ośrodka hodowli ryb w Ostrołęce trafiło:

  • około 500 ton ciężkiego materiału zarybieniowego (kroczek suma, lina, karasia pospolitego, jazia itp.)
  • około 100 ton ciężkiego narybku (sandacz, sum, ryby reofilne, lin)
  • kilkadziesiąt milionów sztuk lekkiego narybku letniego wielu gatunków polskich ryb
  • kilkadziesiąt milionów sztuk wylęgu podchowanego (szczupak, pstrąg potokowy, sieja, sielawa, itp.)

Dodatkowo, w ramach prowadzonych działań, Energa Elektrownie Ostrołęka wpuściła do Narwi 200 par zagrożonych wyginięciem raków błotnych.

Raport promowany przez Greenpeace przesadzony, niedokładny, z błędami metodologicznymi

W publikowanych materiałach – nieprzychylnych działalności elektrowni Ostrołęka B – pomijane są powyższe fakty, jak również powielane nieprawdziwe dane dotyczące rzekomego niszczenia narybku. Przyjęto w nich bowiem literalnie najwyższe możliwe straty larw w układzie chłodzenia. Szacowanie strat larw poszczególnych gatunków przeprowadzono w oparciu o udział w odłowach ryb starszych. Sposób ten generuje duży błąd. Nie uwzględnia płodności poszczególnych gatunków.

Wprowadzającym w błąd informacjom na temat działalności elektrowni Ostrołęka B na ichtiofaunę Narwi jednoznacznie przeczy praktyka wykazująca, że w głębszej i bardziej natlenionej wodzie w okolicach elektrowni Ostrołęka B zwiększa się ilość ryb reofilnych, czyli preferujących wody o silnym prądzie.

Należy dodać, że obok monitoringu wód w Ostrołęce prowadzony jest również monitoring powietrza w trosce o lokalną awifaunę.

Ponadto, w Grupie Energa co roku odbywają się audyty zewnętrzne dokonywane przez niezależnego weryfikatora środowiskowego, który potwierdza spełnianie przez nasze spółki najwyższych unijnych wymogów ochrony środowiska. Grupa Energa wpisana została do rejestru prestiżowych organizacji objętych systemem ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), promowanym przez Komisję Europejską.

Podsumowując powyższe, należy jednoznacznie zdementować błędne i szkalujące działalność elektrowni Ostrołęka B informacje.

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.