styl życia sprawy społeczne

Czy wierzymy w spełnienie swoich marzeń i komu je zdradzamy? Sprawdziliśmy z okazji Dnia Marzyciela

08.09.2022 | Prezentmarzeń

8 września to Dzień Marzyciela, dlatego serwis Prezentmarzeń zrealizował badanie „Marzenia Polaków 2022”. Wynika z niego, że co trzeci Polak wierzy w spełnienie swoich marzeń, a 26% żyje z taką nadzieją. Najczęściej swoje marzenia zdradzamy partnerowi lub partnerce. Z listy marzeń w formie przeżyć najchętniej wybieramy przejażdżkę luksusowym samochodem, lot balonem oraz skok ze spadochronem lub na bungee.

Za marzycieli uważa się aż 62% zapytanych Polaków, 17% tak się nie postrzega, ale chciałoby być marzycielami. Z kolei 21% respondentów zdecydowanie postrzega się jako osoby sceptyczne. Obszary, których najbardziej dotyczą nasze pragnienia to przede wszystkim spędzanie czasu wolnego – 29% odpowiedzi, sfera zawodowa – 23% wskazań, miłość i erotyka – 19% odpowiedzi, dobra materialne – 18% odpowiedzi oraz relacje międzyludzkie – 11% wskazań.

Jak oceniamy swoje marzenia?

Spośród 1009 ankietowanych Polaków aż 37% respondentów ocenia swoje marzenia jako realne. Według 32% są one szalone, ale nadają życiu sens. Zdaniem 19% zapytanych są niestety niemożliwe do spełnienia. Z kolei 12% określa je jako abstrakcyjne.

Komu zdradzamy swoje marzenia?

Swoje marzenia najczęściej zdradzamy partnerowi lub partnerce – 56% odpowiedzi oraz przyjacielowi lub przyjaciółce – 23% odpowiedzi. W kręgu zaufanych, którym wyjawiamy swoje marzenia jest także mama, tata lub inny członek naszej rodziny. Dla 7% ankietowanych jest to sekret, którego nikomu nie zdradzają.

Jakie marzenia w formie przeżycia chcielibyśmy zrealizować?

Z zaproponowanej listy przykładowych marzeń w formie przeżyć, 23% zapytanych Polaków najchętniej wybrałoby przejażdżkę luksusowym samochodem, 19% lot balonem, 17% skok ze spadochronem lub skok na bungee. Dla 14% ankietowanych byłby to jakiś kurs rozwijający pasję na przykład kurs tańca, kurs rysunku czy kurs fotografii. Z kolei 12% zapytanych Polaków wskazało na lot motolotnią, lot motoparalotnią lub lot awionetką, 9% na dzień w SPA, a 6% jazdę Monster Truck.

Jak pokazały wyniki naszego badania zdaniem 59% zapytanych Polaków, upominek w formie przeżycia pozwoliłby im spełnić jedno z ich marzeń. Co trzeci zapytany uważa, że podarowanie takiego upominku to sposób na wsparcie bliskiej osoby w realizacji jakiegoś marzenia. Ważną rolę odgrywa także w tym obszarze pozytywna motywacja, którą 41% respondentów wymienia jako najważniejszy czynnik, który może pomóc innym w spełnianiu marzeń. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Czyje marzenia są dla nas najważniejsze?

Na pierwszym miejscu stawiamy marzenia swoich dzieci – jak twierdzi 29% respondentów. Z kolei 23% uważa, że najważniejsze są dla nas nasze własne marzenia. Dla 22% ankietowanych są to marzenia ich partnerów lub partnerek, a 14% stawia na pierwszym miejscu marzenia przyjaciół.

Ile są warte marzenia?

Aż 42% zapytanych Polaków stwierdza, że nigdy wcześniej się nie zastanawiało, ile są warte ich marzenia. Według 39% respondentów są one bezcenne, a 19% uważa, że te materialne są warte miliony. Aby spełnić marzenie bliskiej osoby, 66% ankietowanych jest skłonnych wydać do 500 zł, 31% do 1000 zł, a 3% nawet do 10 000 zł.

W spełnianiu marzeń pomagają nam bliskie osoby, jak twierdzi 63% zapytanych, którzy doświadczyli takiego wsparcia. Do realizacji własnych marzeń najczęściej motywuje nas potrzeba bycia spełnionym – 44% odpowiedzi, chęć szczęśliwego życia – 38% odpowiedzi oraz inni ludzie – 18% odpowiedzi.

Badanie "Marzenia Polaków 2022" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1009 respondentów w formie ankiety online w sierpniu 2022.

kontakt dla mediów
Małgorzata Dębska
Innovation PR
Małgorzata Dębska

m.debska@innovationpr.pl

tel: +48 662 150 880

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Małgorzata Dębska
Innovation PR
Małgorzata Dębska

m.debska@innovationpr.pl

tel: +48 662 150 880

informacje o firmie