technologie energetyka

Cyfrowa energetyka przyszłości - Enea rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

07.09.2022 | Enea

Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce będzie fundamentem współpracy Enei i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Energetyczna spółka i centrum badawczo-rozwojowe podpisały list intencyjny, który określa charakter oraz kierunki działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w energetyce. Wspólne projekty Enei i PCSS w szczególności będą dotyczyły działań badawczo-rozwojowych oraz wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które mogą być oferowane klientom Enei.

Enea będzie współpracować z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, m.in. w zakresie wykorzystania analiz danych pomiarowych z liczników inteligentnych AMI i z czujników inteligentnej sieci energetycznej (smart grid) do podejmowania decyzji technicznych i biznesowych. Wyliczenia posłużą np. do efektywnego zarządzania instalacjami prosumenckimi, mikrosieciami, zeroemisyjnymi wspólnotami energetycznymi czy weryfikacji atrakcyjności nowych produktów i usług dla klientów.

Wspólnie z PCSS opracowana i sprawdzona w praktyce zostanie koncepcja systemu integrującego urządzenia, dla których można ograniczyć chwilowo pobór mocy. System będzie mógł stanowić rezerwę mocy do wykorzystania w celu bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) lub lokalnych sieci elektroenergetycznych w okresach największego poboru energii. Współpraca z PCSS ma także zapewnić ochronę przed cyberprzestępstwami i cyberterroryzmem sieci, systemów i instalacji Enei.

Współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Enea. Wyzwaniem najbliższych lat dla koncernów energetycznych będzie rozwój i efektywne zarządzanie inteligentnymi sieciami energetycznymi. To inwestycja w poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz otwarcie na nowe usługi, świadczone zarówno przez dystrybutorów, jak i sprzedawców energii elektrycznej. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom Enei i PCSS wypracujemy nowatorskie rozwiązania zwiększające udział technologii cyfrowych w rozwoju innowacyjnej energetyki, która będzie wspierać proces transformacji naszego sektora – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy Enea jest m.in. tworzenie i zarządzanie wyspami energetycznymi, które obejmują instalacje prosumenckie, jednostki  wytwórcze OZE, odbiorców energii, bateryjne magazyny energii, ładowarki samochodów elektrycznych, czy zarządzanie danymi z wielu czujników i liczników. Ten obszar także będzie rozwijany wspólnie z PCSS.

– W obecnych czasach cyfrowa transformacja gospodarki bardzo mocno wiąże się z nowymi metodami monitorowania i podnoszenia efektywności energetycznej. Poza oczywistym znaczeniem dla przeciwdziałania niekorzystnych zmianom klimatu, optymalizacja taka ma również konkretny wymiar ekonomiczny, szczególnie dla dużych centrów danych, oferujących swoje usługi na rzecz nauki i gospodarki. Wyzwaniem w tym zakresie jest interoperacyjność wielu infrastruktur w kontekście zastosowań sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowego jest jednocześnie operatorem infrastruktury informatycznej o zasięgu paneuropejskim, a także od lat prowadzi działalność badawczo–rozwojową w dziedzinie symulacji i modelowania w aspekcie efektywności energetycznej. Partnerstwo z Grupą Enea jest dla nas naturalnym następstwem tych działań i prowadzi do rozwoju korzystnego dla obu stron ekosystemu akceleracji innowacji cyfrowych − podkreślił dr inż. Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

We współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym będzie zaangażowanych wiele spółek z Grupy Enea. Chcemy połączyć zasoby i wiedzę instytucji naukowo-badawczej z kwalifikacjami i doświadczeniem praktyków - energetyków. Zdobywane dane i informacje wykorzystamy do testowania i optymalizacji nowych rozwiązań na własnej infrastrukturze oraz tworzenia oferty produktów multienergetycznych. Zależy nam na ścisłej współpracy z instytutami badawczymi z terenu naszej działalności. Dziś do tego grona dołącza doświadczony partner, będący częścią globalnej sieci badań i rozwoju – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozbudowuje obecnie swoją infrastrukturę badawczą i laboratoryjną na terenie lotniska w Kąkolewie. Tam będą prowadzone prace badawcze i rozwojowe we współpracy z partnerami komercyjnymi, m.in. w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), sieci 5G oraz inteligentnej infrastruktury produkcji, magazynowania i wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na terenie lotniska powstanie hangar z zapleczem laboratoryjnym i serwerownią do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych BSP, węzeł sieci 5G, mikroinstalacje fotowoltaiczne i farma fotowoltaiczna, a także magazyn energii. Infrastruktura ta stanowić będzie unikalne zaplecze do tworzenia, testowania i optymalizacji nowych rozwiązań w obszarze efektywnego zarządzania bilansowaniem energii z uwzględnieniem infrastruktury spółki dystrybucyjnej - Enei Operator. W ramach współpracy w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i spółka Enea Operator  realizują projekty badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem instalacji pilotażowych, współfinansowanych z programów krajowych (NCBiR) oraz europejskich.

Sygnatariusze listu będą także wspólnie rozwijać oprogramowanie do analizy zdjęć i filmów rejestrowanych przez drony zdalnie monitorujące infrastrukturę. Wykorzystywane one będą m.in. przy przeglądach sieci elektroenergetycznych: okresowych i po przejściu gwałtownych zjawisk pogodowych, przy tworzeniu map 3D dla potrzeb wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czy zaawansowanej analizy obrazu dla zapewnienia niezawodnej pracy sieci i urządzeń energetycznych oraz bezpieczeństwa ludzi.

− Jako wiodący ośrodek B+R w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych dysponujemy ogromnym i rosnącym potencjałem infrastrukturalnym oraz stosownym know-how zakresie rozwoju technologii, usług i aplikacji dla transformacji cyfrowej gospodarki, w tym sektora energetycznego. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego stawia przed nami ogromne i nowe wyzwania, które w bliższej współpracy z Grupą Enea chcemy wspólnie podejmować. Istnieje realna i pilna potrzeba wypracowania nowych rozwiązań informatycznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz tworzenia innowacyjnych usług w odpowiedzi na nowe zapotrzebowania od decentralizacji systemów energetycznych, inteligentnych sieci łączących różne odnawialne źródła i magazyny energii – powiedział dr hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, Z-ca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

 

kontakt dla mediów
Piotr Ludwiczak
Kierownik, Biuro Prasowe Grupy Enea
Piotr Ludwiczak

piotr.ludwiczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 36

informacje o firmie

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) to jednostka naukowo-badawcza, działająca od 1993 r. przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zatrudnia ponad 400 osób, pełniąc funkcję centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych, a także bezpieczeństwa systemów i sieci. PCSS rozwija usługi przeznaczone dla gospodarki, administracji publicznej, oświaty oraz sfery społecznej, dostarczając moc obliczeniową, Internet i usługi sieciowe na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz zapewniając cyberbezpieczeństwo sieci.

załączniki

więcej z kategorii technologie

kontakt dla mediów
Piotr Ludwiczak
Kierownik, Biuro Prasowe Grupy Enea
Piotr Ludwiczak

piotr.ludwiczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 36

informacje o firmie

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) to jednostka naukowo-badawcza, działająca od 1993 r. przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zatrudnia ponad 400 osób, pełniąc funkcję centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych, a także bezpieczeństwa systemów i sieci. PCSS rozwija usługi przeznaczone dla gospodarki, administracji publicznej, oświaty oraz sfery społecznej, dostarczając moc obliczeniową, Internet i usługi sieciowe na poziomie międzynarodowym i krajowym oraz zapewniając cyberbezpieczeństwo sieci.