środowisko naturalne/ekologia energetyka

Stoen Operator promuje proekologiczne inicjatywy i wspiera bioróżnorodność

05.09.2022 | Stoen Operator

Pracownicy Zespołu ds. Standardów i Jakości Sieci Stoen Operator podczas warsztatów budowania zespołu wykonali domki dla owadów i umieścili je na terenie GPZ Towarowa i RPZ Płudy. Inicjatywa jest pierwszym krokiem na drodze rozwoju „zielonych projektów” stołecznego dostawcy energii elektrycznej.

Zaangażowanie w rozwój świadomego ekologicznie społeczeństwa i promowanie prośrodowiskowych postaw są jednymi z ważniejszych aspektów działalności Grupy E.ON, do której należy spółka Stoen Operator. Firma realizuje wiele inicjatyw mających na celu zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń, a w ramach wewnętrznych projektów wspiera bioróżnorodność. Jednym z elementów dotyczących tego aspektu były warsztaty, w których brali udział pracownicy Zespołu ds. Standardów i Jakości Sieci.

Łącząc miłe z pożytecznym

Na pomysł wspólnego wykonania domków dla owadów wpadli pracownicy Stoen Operator. Do budowy hoteli dla owadów zespół wykorzystał nie tylko drewno i elementy roślinne, ale także starą obudowę od złącza niskiego napięcia pochodzącego z recyklingu. W ten sposób zużyty materiał został kreatywnie zagospodarowany  i zyskał drugie życie.

Bardzo się cieszę, że mieliśmy możliwość wspólnie zrealizować tak pożyteczny projekt ekologiczny – mówił Maciej Paśniewski,  szef działu odpowiadającego za standardy i jakość sieci, w Stoen Operator.  Takie inicjatywy przybliżają nam wszystkim prośrodowiskowe myślenie i zachęcają do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Warszawy. W miłej atmosferze uczymy się pracy w zespole i tego, jak w niestandardowy, kreatywny sposób wykorzystać materiały pozornie już bezużyteczne.

Pierwsze ręcznie wykonane hotele dla owadów zostały umiejscowione na specjalnie przygotowanym, ukwieconym terenie stacji wysokich napięć: GPZ Towarowa i RPZ Płudy

Stacje pełne zielonej energii

Ekologicznym działaniom sprzyja zarząd spółki, a zachęceni takim poparciem pracownicy już planują kolejne przedsięwzięcia.

W przyszłości na terenach stacji RPZ będą miały miejsce dalsze działania, takie jak np. sadzenie łąk z dzikimi kwiatami – wspomina Szymon Pomykała z zespołu Standardów i Jakości Sieci, odpowiedzialny m.in. za prowadzenie proekologicznych inicjatyw. Chcemy tworzyć także tablice informacyjne, które będą zwracały uwagę na nasze zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności. Realizując proekologiczną strategię Grupy E.ON, szukamy również możliwości tzw. zarządzania korytarzami ekologicznymi, gdzie moglibyśmy w kontrolowany sposób ograniczyć wycinki pod liniami napowietrznymi w celu utrzymania wybranych gatunków  roślinności.

W działania te inicjatorzy chcą włączać pozostałych pracowników firmy i tym samym inspirować ich do podobnych projektów.

Ekologiczne schronienia

Powszechne zjawisko wymierania różnych gatunków owadów zapylających niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów oraz produkcji żywności. Masowe stosowanie pestycydów oraz ograniczenie miejsc, w których owady mogą zakładać swoje gniazda oznacza kurczenie się ich populacji. Tworzenie sztucznych budowli zapewniających różnym gatunkom schronienie i miejsce do złożenia jaj przyczynia się do ochrony tych pożytecznych zwierząt i wspiera bioróżnorodność.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.