energetyka

TAURON zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Cieszyna

Nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej rozpoczął audyt oraz badanie due dilligence spółki - to pierwsze konsekwencje porozumienia zawartego na początku sierpnia (2.08.2022 r.) pomiędzy spółką TAURON Ciepło a Miastem Cieszyn. Sygnatariusze porozumienia, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, ujawniają treść dokumentu. W efekcie porozumienia TAURON zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Cieszyna.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna, w zależności od wyniku badania due dilligence, w oparciu o postawioną diagnozę dotyczącą aktualnej kondycji finansowej spółki zostanie wdrożony jeden z dwóch scenariuszy opisanych w porozumieniu.

- Badanie ma na celu ocenę kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności spółki w jej najważniejszych obszarach: techniczno-środowiskowym, infrastruktury, handlowym, księgowym, podatkowym, nieruchomości, prawnym oraz zasobów ludzkich. W ramach badania due dilligence kluczowa jest ocena finansowa Energetyki Cieszyńskiej, która zostanie przedstawiona do 29 sierpnia br. – wyjaśnia Wojciech Frank, prezes spółki Energetyka Cieszyńska. 

Zgodnie z zapisami porozumienia przeprowadzono zmiany w Radzie Nadzorczej i powołano nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej. TAURON Ciepło przedstawił Miastu Cieszyn propozycję zmian do umowy spółki Energetyka Cieszyńska dotyczącą całkowitej likwidacji uprzywilejowania prawa głosu odnoszącego się do udziałów Miasta Cieszyn oraz zmiany zasad powoływania członków rady nadzorczej. TAURON Ciepło zaproponował również zmianę zasad powoływania członków zarządu przez radę nadzorczą. Miasto Cieszyn skorzystało z możliwości zgłoszenia swoich uwag. Trwa przygotowywanie ostatecznej treści umowy spółki. Warunkiem dalszych działań w ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez Radę Miejską Cieszyna.

- W interesie mieszkańców jest postawienie Energetyki Cieszyńskiej na nogi. Grupa TAURON to duży i szanowany podmiot krajowy. Dzięki temu nasza spółka pozostanie w polskich rękach. Jednocześnie ufam, że wspólnie z TAURONEM uda zrobić się wszystko, aby w sezonie mieszkańcy miasta mieli ciepłe kaloryfery i ciepłą wodą w kranach. TAURON zapewni dostawy węgla oraz wyprowadzenie spółki na prostą – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

–  Zmiana umowy spółki – zgodnie z zapisami porozumienia- to kamień milowy zaplanowanych działań w celu usprawnienia funkcjonowania i przywrócenia płynności finansowej Energetyki Cieszyńskiej. Kontynuacja działalności spółki jest gwarancją dostaw ciepła dla mieszkańców miasta. To dla nas absolutny priorytet – mówi Wojciech Frank prezes Energetyki Cieszyńskiej.

Po zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska, TAURON Ciepło podejmie adekwatne działania w zakresie utrzymania dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna. Zgodnie z zapisami porozumienia, po akceptacji zmian w umowie spółki, obie strony podejmą uchwałę o zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska. Jeżeli  uchwała o zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska nie zostanie podjęta przez Wspólników, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września 2022 roku.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów  (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

 

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów  (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

 

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.