sprawy społeczne

Poczta Polska podpisała porozumienie z WOT, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych państwa

09.08.2022 | Poczta Polska

Poczta Polska zawarła z Wojskami Obrony Terytorialnej porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Podpisanie dokumentu wpisuje się w szereg działań, jakie podejmuje Spółka na rzecz promocji i kształcenia postaw patriotycznych i proobronnych. Jednym z istotnych punktów nowego porozumienia jest organizacja przez „Terytorialsów” szkoleń dla Pocztowców.

Porozumienie zawarte w dn. 9.08 br. w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie podpisali, ze strony Spółki, prezes Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes Krzysztof Falkowski, a ze strony WOT dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła. Dzięki rozszerzeniu dotychczasowej współpracy możliwa stanie się m.in. organizacja szkoleń dla pracowników narodowego operatora pocztowego, realizacja wspólnych treningów z doskonalenia form współdziałania, współpraca kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron. Porozumienie wpłynie także na umacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie żołnierzy i Pocztowców do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

– Poczta Polska aktywnie działa na polu wzmacniania zdolności obronnych państwa. Jako pracodawca nie tylko popieramy ideę służby w WOT, ale także zachęcamy i nagradzamy Pocztowców, którzy w szeregach „Terytorialsów” widzą swoje miejsce. Wojna za naszą wschodnią granicą unaoczniła, jak ważne jest kształcenie i rozwijanie postaw probronnych oraz właściwe współdziałanie pomiędzy kluczowymi podmiotami w państwie. To też zakłada zawarte dzisiaj porozumienie z WOT. Pocztowcy zyskają możliwość odbycia praktycznych szkoleń pod okiem instruktorów, a dalsza intensyfikacja współpracy znajdzie odzwierciedlenie w skuteczniejszym współdziałaniu w różnych sytuacjach – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Jako pracodawca, Poczta Polska wspiera pracowników-żołnierzy WOT. Dba o to, aby umożliwić im realizację zadań wynikających z przynależności do jednego z rodzajów  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji w specjalistycznych dziedzinach wojskowych.  Potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest tytuł laureata konkursu pn.: „Pracodawca przyjazny WOT” otrzymanej w 2019 roku przez region świętokrzyski Poczty Polskiej. Także w ubiegłym roku owocna współpraca Spółki z Wojskami Obrony Terytorialnej została doceniona przez żołnierzy.  25 listopada 2021 r. Poczta Polska otrzymała tytuł laureata i statuetkę „Pracodawca przyjazny WOT” w kategorii średnie przedsiębiorstwa.

Poczta Polska jest krytycznym składnikiem systemu odporności państwa i jednym z największych polskich pracodawców. My żołnierze, jej potencjał mogliśmy zaobserwować między innymi w czasie walki z pandemią COVID-19. WOT i Pocztę Polską wiele łączy, wielu żołnierzy WOT to pracownicy Poczty Polskiej, ma ona również wybitnie terytorialny charakter. Zawierając porozumienie budujemy formalny grunt pod dalsze rozwijanie współpracy w tym rozpoczęcie procesu przysposabiania obronnego pracowników, a w konsekwencji rozwijamy pierwszą linię obrony państwa – jego odporność – zaznaczył gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od maja br. w Poczcie Polskiej funkcjonuje specjalny program „Ramię w Ramię z WOT”, stwarzający pracownikom atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Pocztowcy służący w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej zyskują m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych, dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie mają wpływu na wysokość premii. Ponadto Pocztowcy-żołnierze WOT mogą ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać ze zniżek przy rezerwacji miejsc w ośrodkach i pokojach gościnnych należących do Poczty zlokalizowanych na terenie całego kraju. Poczta angażuje się w promocję idei obrony terytorialnej także na forum publicznym. Warto przypomnieć, że Poczta Polska w 2021 r. wydała obiegowy znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej” w nakładzie 1 mln egzemplarzy. 

Od lipca Poczta Polska wprowadziła też program „Powitanie z bronią”, dedykowany Pocztowcom, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią. Uczestniczyć w programie mogą wszyscy zatrudnieni na Spółce – od listonoszy, po przedstawicieli obsługi klienta czy administracji, z wyłączeniem pracowników ochrony oraz tych, którzy już mają pozwolenia na broń, są członkami klubów strzeleckich lub mają doświadczenie strzeleckie.

 

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie