wydarzenia nauka/edukacja/szkolenia

Align Technology organizuje Sympozjum Naukowe INVISALIGN™ 2022: Doskonałość Kliniczna Zorientowana na Pacjenta

19.07.2022 | Align Technology

Wrocław, 18 lipca 2022 r. – Firma Align Technology, Inc. (Nasdaq: ALGN), wiodący światowy producent urządzeń medycznych, który projektuje, produkuje i dostarcza system przezroczystych nakładek Invisalign®, skanery wewnątrzustne iTero™ oraz oprogramowanie CAD/CAM exocad™ stosowane w cyfrowej ortodoncji i stomatologii odtwórczej, zaprasza na Sympozjum Naukowe Invisalign 2022, coroczne wydarzenie dla lekarzy ortodontów, które odbędzie się  9–10 września 2022 r. w Dubaju. Tematem Sympozjum Naukowego Invisalign 2022 będzie „Doskonałość kliniczna zorientowana na pacjenta”. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną badania kliniczne dotyczące trzech głównych zagadnień:

 • Wyniki kliniczne u pacjentów rosnących
 • Wpływ technologii na doświadczenia związane z leczeniem
 • Zdrowie jamy ustnej w trakcie i po leczeniu ortodontycznym

Ortodonci z Europy i innych rynków podzielą się przyszłościową wiedzą kliniczną oraz wskazówkami, jak rozwijać swoją praktykę. Wykłady będą prowadzone przez prelegentów z różnych krajów – niektóre z nich zostały oficjalnie potwierdzone:

 • Principles and Biomechanics of Aligner Treatment (Zasady i biomechanika leczenia z wykorzystaniem przezroczystych nakładek), dr Tommaso Castroflorio i dr Francesco Garino
 • Canine Inclusion: Tads (Temporary Anchorage Devices) and Aligner Strategy (Inkluzja kłów: elementy TAD i strategia związana z nakładkami), dr Riccardo Capuozzo
 • Treatment of Impacted Teeth with Invisalign: A Case Series (Leczenie zębów niewyrzniętych za pomocą systemu Invisalign: seria przypadków), dr Waddah Sabouni
 • Maxillary Molar Distalisation as Part of Aligner Treatment in Adults – Efficacy of Intermaxillary Elastics Versus Palatal Skeletal Anchorage (Dystalizacja trzonowców szczękowych jako element leczenia nakładkami u dorosłych – skuteczność międzyszczękowych elementów elastycznych w porównaniu z kotwiczeniem szkieletowym do podniebienia), dr Benedict Wilmes
 • Management of Interdisciplinary Orthognathic Surgical Cases with the Invisalign System (Postępowanie w interdyscyplinarnych chirurgicznych przypadkach ortognatycznych z wykorzystaniem systemu Invisalign), dr Thomas Felkai
 • Evaluation of Effectiveness and Stability of Aligner Treatments Using the Peer Assessment Rating Index (Ocena skuteczności i stabilności leczenia z wykorzystaniem nakładek na podstawie wskaźnika oceny wzajemnej), dr Joerg Schwarze
 • An Invisalign approach and scientific review on management of periodontally challenging cases (Podejście Invisalign oraz naukowy przegląd postępowania w trudnych przypadkach periodontycznych), dr Suliman Shahin
 • Three-dimensional digital planning. The concept of regenerative orthodontics to stretch the limits of treatment (Trójwymiarowe planowanie cyfrowe. Koncepcja ortodoncji regeneracyjnej, aby rozszerzyć granice leczenia), dr Simonetta Meuli – dr Federico Brugnami

 

Sympozjum Naukowe 2022: nagrody

Nagrodą Best of Scientific Symposium 2022 uhonorowany zostanie jeden z prelegentów Sympozjum za najlepszą prezentację, odpowiedni dobór omówionej tematyki oraz jakość badań. Uczestnicy Sympozjum będą mogli głosować na zwycięzcę przez cały czas trwania wydarzenia.

Firma Align Technology po raz pierwszy przyzna nową nagrodę w kategorii EMEA Emerging Leader Award za najlepszą pracę ortodontyczną dla studentów podyplomowych. Nagroda ta ma na celu wspieranie rozwijających się specjalistów w ramach projektów skupionych na leczeniu ortodontycznym z wykorzystaniem przezroczystych nakładek. Zwycięzca zostanie wybrany przed Sympozjum przez zewnętrzną komisję złożoną z ekspertów kliniczncych, w której zasiądą dr Esmeralda Herrero (Hiszpania), prof. Padhraig Fleming (UK) oraz prof. Luca Levrini (Włochy). Zwycięzca otrzyma możliwość zaprezentowania swoich prac w trakcie drugiego dnia wydarzenia w Dubaju.

– Po dwóch edycjach zorganizowanych online będziemy mieć ogromną przyjemność znów spotkać osobiście wielu naszych klientów na Sympozjum Naukowym Invisalign 2022. To będzie doskonała okazja do dyskusji i refleksji na temat tego, co system przezroczystych nakładek Invisalign wniósł do ortodoncji od czasu jego wprowadzenia, zwłaszcza że w tym roku obchodzimy 25. rocznicę powstania Align Technology. Od samego początku stale pracujemy nad tym, aby dostarczać naszym klientom najlepszą technologię, przez co oni z kolei mogą zapewniać najlepsze możliwe wyniki leczenia swoim pacjentom – komentuje Pierre Velu, wiceprezes Align Technology ds. ortodoncji dla strategicznej części Europy.

Podczas wydarzenia  odbędą się także sesje networkingowe oraz prezentacje systemu Invisalign i skanerów iTero dla uczestników Sympozjum. Ich celem będzie zapewnienie jak najbogatszych doświadczeń edukacyjnych oraz zainicjowanie wnikliwych dyskusji.

 

Uczestnictwo online na życzenie

Nagranie z wydarzenia będzie dostępne na życzenie, dzięki czemu lekarze zyskają pełną elastyczność i możliwość obejrzenie wystąpień w dogodnym dla nich momencie. W tym celu konieczna będzie rejestracja się na Sympozjum Naukowe Invisalign przez dedykowaną stronę internetową.

Nagrania zostaną udostępnione na stronie Invisalign Doctor Site i przez rok będą dostępne dla zarejestrowanych lekarzy w językach francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, tureckim i rosyjskim.

 

***

Więcej informacji i rejestracja na Sympozjum Naukowe Invisalign, na stronie internetowej wydarzenia.

informacje o firmie

O Align Technology

Firma Align Technology zajmuje się projektowaniem i produkcją nakładek Invisalign – najbardziej zaawansowanego narzędzia w leczeniu wad zgryzu, skanerów wewnątrzustnych iTero oraz oprogramowania CAD/CAM exocad. Technologie te pozwalają na uklepszenie procesów ortodontycznych i odtwórczych, poprawiając wyniki leczenie pacjentów i efektywność praktyki dla ponad 200 000 lekarzy. Są również kluczowe w dotarciu do 500 milionów pacjentów na świecie. Do tej pory firma Align Technology umożliwiła lekarzom zastosowanie leczenia systemem Invisalign u ponad 9,6 mln pacjentów. Align Digital Platform napędza również ewolucję w stomatologii cyfrowej, oferując pakiet unikalnych, autorskich technologii i usług dostarczanych jako płynne, kompleksowe rozwiązania dla pacjentów i klientów, ortodontów, stomatologów i laboratoriów/partnerów. Więcej informacji na www.aligntech.com.

 

Dodatkowe informacje o systemie Invisalign i lista lekarzy w Twojej okolicy są dostępne na www.invisalign.com. Dodatkowe informacje o skanerach i usługach iTero dostępne na www.itero.com. Dodatkowe informacje o ofercie oprogramowania CAM/CAD Exocad oraz lista partnerów handlowych na www.exocad.com.

System Invisalign

Invisalign do przezroczyste, zdejmowane nakładki stosowane w prostowaniu zębów, produkowane przy wykorzystaniu technologii cyfrowej i 3D. Tego typu rozwiązanie różni się od tradycyjnych aparatów ortodontycznych pod względem wygody i możliwości ich łatwego zdejmowania przed jedzeniem lub piciem. Nakładki Invisalign stosowane są zarówno w leczeniu drobnych, jak i złożonych wad zgryzu. W zależności od zaleceń lekarza, pacjenci wymieniają je co tydzień lub dwa, co pozwala na stopniowe przesuwanie zębów w kierunku przewidywanej pozycji końcowej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym wypowiedzi kierownictwa odnośnie przewidywanych terminów i korzyści związanych z powstaniem zakładu produkcyjnego w Polsce, w tym liczby nowych stanowisk, czasu produkcji i dostaw oraz obsługi klienta. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które dotyczą oczekiwań wobec przyszłych wydarzeń lub rezultatów, oparte są na danych firmy Align na dzień niniejszej publikacji. Czytelników ostrzega się, że oświadczenia dotyczące przyszłości stanowią jedynie prognozę i podlegają ryzyku, wątpliwościom i założeniom, które są trudne do przewidzenia. W rezultacie rzeczywiste wyniki mogą istotnie i niekorzystnie różnić się od tych podanych w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości.

 Czynniki, które mogą powodować różnice, obejmują między innymi:

 • wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, pacjentów i dostawców, a także fizyczne i ekonomiczne skutki zaleceń, nakazów i przepisów wydanych przez lokalne i krajowe instytucje rządowe w świetle stale ewoluującej pandemii, w tym ponowne wdrażanie środków zapobiegawczych w różnych miejscach świata;
 • trudności w przewidywaniu zachowań klientów w kwestii zakupów oraz zmian nawyków konsumenckich w zakresie wydatków, które mogą wyniknąć m. in. z panującej sytuacji ekonomicznej, wskaźników zatrudnienia, wynagrodzeń i zaufania konsumentów, szczególnie w trakcie pandemii i wraz z łagodzeniem lokalnych i globalnych obostrzeń;
 • nieoczekiwane lub gwałtowne zmiany związane ze wzrostem lub spadkiem na naszych rynkach krajowych i/lub zagranicznych;
 • rosnącą konkurencja ze strony obecnych i nowych firm;
 • gwałtownie wkraczające i przełomowe osiągnięcia, które zasadniczo zmieniają branżę dentystyczną lub sposób, w jaki nowi i obecni klienci wprowadzają oraz dostarczają produkty i usługi konsumentom;
 • zdolność do ochrony naszych praw własności intelektualnej;
 • ciągłą zgodność z wymogami regulacyjnymi;
 • spadki lub spowolnienie wzrostu sprzedaży naszych skanerów wewnątrzustnych w kraju i/lub za granicą oraz ich wpływ na wdrożenie produktów Invisalign;
 • chęci i możliwości naszych klientów do utrzymania i/lub zwiększenia wykorzystania produktu w odpowiedniej ilości;
 • prawdopodobieństwo, że opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów lub ulepszeń nie będzie przebiegać zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub może zawierać usterki lub błędy wymagające naprawy, a rynek sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów może nie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami;
 • trudne środowisko popytu konsumpcyjnego w Chinach, zwłaszcza dla producentów i usługodawców, których siedziba lub główne obszary działalności nie znajdują się w Chinach;;
 • ryzyko związane z naszą zdolnością do utrzymania lub zwiększenia rentowności oraz wzrostu przychodów w przyszłych okresach (lub zminimalizowania spadków) przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów;
 • nadmierne lub ograniczone zdolności produkcyjne w naszych zakładach i ośrodkach planowania leczenia oraz presja na nasze wewnętrzne struktury i personel;
 • ujawnienie danych klientów i/lub pacjentów z jakichkolwiek przyczyn;
 • terminy zgłoszania przypadków przez naszych lekarzy w ciągu kwartału, a także zwiększone koszty produkcji w przeliczeniu na przypadek;
 • zagraniczne ryzyko operacyjne, polityczne i inne związane z naszą międzynarodową działalnością produkcyjną;
 • utrata kluczowego personelu lub przestoje w pracy.

Powyższe i inne ryzyka są od czasu do czasu szczegółowo opisywane w naszych okresowych raportach dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym między innymi w naszym raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., który został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 26 lutego 2021 r. Firma Align nie zobowiązuje się do publicznego korygowania lub aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości z jakiejkolwiek przyczyny.

 

załączniki

informacje o firmie

O Align Technology

Firma Align Technology zajmuje się projektowaniem i produkcją nakładek Invisalign – najbardziej zaawansowanego narzędzia w leczeniu wad zgryzu, skanerów wewnątrzustnych iTero oraz oprogramowania CAD/CAM exocad. Technologie te pozwalają na uklepszenie procesów ortodontycznych i odtwórczych, poprawiając wyniki leczenie pacjentów i efektywność praktyki dla ponad 200 000 lekarzy. Są również kluczowe w dotarciu do 500 milionów pacjentów na świecie. Do tej pory firma Align Technology umożliwiła lekarzom zastosowanie leczenia systemem Invisalign u ponad 9,6 mln pacjentów. Align Digital Platform napędza również ewolucję w stomatologii cyfrowej, oferując pakiet unikalnych, autorskich technologii i usług dostarczanych jako płynne, kompleksowe rozwiązania dla pacjentów i klientów, ortodontów, stomatologów i laboratoriów/partnerów. Więcej informacji na www.aligntech.com.

 

Dodatkowe informacje o systemie Invisalign i lista lekarzy w Twojej okolicy są dostępne na www.invisalign.com. Dodatkowe informacje o skanerach i usługach iTero dostępne na www.itero.com. Dodatkowe informacje o ofercie oprogramowania CAM/CAD Exocad oraz lista partnerów handlowych na www.exocad.com.

System Invisalign

Invisalign do przezroczyste, zdejmowane nakładki stosowane w prostowaniu zębów, produkowane przy wykorzystaniu technologii cyfrowej i 3D. Tego typu rozwiązanie różni się od tradycyjnych aparatów ortodontycznych pod względem wygody i możliwości ich łatwego zdejmowania przed jedzeniem lub piciem. Nakładki Invisalign stosowane są zarówno w leczeniu drobnych, jak i złożonych wad zgryzu. W zależności od zaleceń lekarza, pacjenci wymieniają je co tydzień lub dwa, co pozwala na stopniowe przesuwanie zębów w kierunku przewidywanej pozycji końcowej.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym wypowiedzi kierownictwa odnośnie przewidywanych terminów i korzyści związanych z powstaniem zakładu produkcyjnego w Polsce, w tym liczby nowych stanowisk, czasu produkcji i dostaw oraz obsługi klienta. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które dotyczą oczekiwań wobec przyszłych wydarzeń lub rezultatów, oparte są na danych firmy Align na dzień niniejszej publikacji. Czytelników ostrzega się, że oświadczenia dotyczące przyszłości stanowią jedynie prognozę i podlegają ryzyku, wątpliwościom i założeniom, które są trudne do przewidzenia. W rezultacie rzeczywiste wyniki mogą istotnie i niekorzystnie różnić się od tych podanych w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości.

 Czynniki, które mogą powodować różnice, obejmują między innymi:

 • wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, pacjentów i dostawców, a także fizyczne i ekonomiczne skutki zaleceń, nakazów i przepisów wydanych przez lokalne i krajowe instytucje rządowe w świetle stale ewoluującej pandemii, w tym ponowne wdrażanie środków zapobiegawczych w różnych miejscach świata;
 • trudności w przewidywaniu zachowań klientów w kwestii zakupów oraz zmian nawyków konsumenckich w zakresie wydatków, które mogą wyniknąć m. in. z panującej sytuacji ekonomicznej, wskaźników zatrudnienia, wynagrodzeń i zaufania konsumentów, szczególnie w trakcie pandemii i wraz z łagodzeniem lokalnych i globalnych obostrzeń;
 • nieoczekiwane lub gwałtowne zmiany związane ze wzrostem lub spadkiem na naszych rynkach krajowych i/lub zagranicznych;
 • rosnącą konkurencja ze strony obecnych i nowych firm;
 • gwałtownie wkraczające i przełomowe osiągnięcia, które zasadniczo zmieniają branżę dentystyczną lub sposób, w jaki nowi i obecni klienci wprowadzają oraz dostarczają produkty i usługi konsumentom;
 • zdolność do ochrony naszych praw własności intelektualnej;
 • ciągłą zgodność z wymogami regulacyjnymi;
 • spadki lub spowolnienie wzrostu sprzedaży naszych skanerów wewnątrzustnych w kraju i/lub za granicą oraz ich wpływ na wdrożenie produktów Invisalign;
 • chęci i możliwości naszych klientów do utrzymania i/lub zwiększenia wykorzystania produktu w odpowiedniej ilości;
 • prawdopodobieństwo, że opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów lub ulepszeń nie będzie przebiegać zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub może zawierać usterki lub błędy wymagające naprawy, a rynek sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów może nie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami;
 • trudne środowisko popytu konsumpcyjnego w Chinach, zwłaszcza dla producentów i usługodawców, których siedziba lub główne obszary działalności nie znajdują się w Chinach;;
 • ryzyko związane z naszą zdolnością do utrzymania lub zwiększenia rentowności oraz wzrostu przychodów w przyszłych okresach (lub zminimalizowania spadków) przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów;
 • nadmierne lub ograniczone zdolności produkcyjne w naszych zakładach i ośrodkach planowania leczenia oraz presja na nasze wewnętrzne struktury i personel;
 • ujawnienie danych klientów i/lub pacjentów z jakichkolwiek przyczyn;
 • terminy zgłoszania przypadków przez naszych lekarzy w ciągu kwartału, a także zwiększone koszty produkcji w przeliczeniu na przypadek;
 • zagraniczne ryzyko operacyjne, polityczne i inne związane z naszą międzynarodową działalnością produkcyjną;
 • utrata kluczowego personelu lub przestoje w pracy.

Powyższe i inne ryzyka są od czasu do czasu szczegółowo opisywane w naszych okresowych raportach dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym między innymi w naszym raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., który został złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 26 lutego 2021 r. Firma Align nie zobowiązuje się do publicznego korygowania lub aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości z jakiejkolwiek przyczyny.