sprawy społeczne nauka/edukacja/szkolenia

II edycja projektu „TO(działa)MY” dobiegła końca

15.06.2022 | UNICEF Polska

Zakończyła się II edycja wyjątkowego projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!”. Akcja spotkała się z zainteresowaniem placówek edukacyjnych stawiających na angażowanie młodych ludzi w działania społeczne. Wiele z nich brało w niej udział po raz drugi. Projekt był wspólną inicjatywą UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska.

 

Mijający rok szkolny pod wieloma względami był w Polsce wyjątkowy. Uczniowie po długiej przerwie powrócili do szkolnych ławek, a relacje rówieśnicze i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej i lokalnej odżyły na nowo. Dzięki projektowi realizowanemu przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska uczniowie mogli zdobyć i rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Akcja stanowiła też odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na projekty wykraczające poza ramy tradycyjnej edukacji w naszym kraju.

 

Szkoły miały możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym w dwóch obszarach: ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i kultury. Granty sfinansowała Fundacja Santander Bank Polska – współorganizator projektu. Wpłynęło bardzo dużo cennych, oryginalnych i kreatywnych projektów, a wybór inicjatyw, które zostały nagrodzone grantem był niezwykle trudny.

 

Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie w ramach edukacji szkolnej mieli możliwość podejmowania działań i gromadzenia doświadczeń, które przydadzą im się w „dorosłym” życiu. Kreatywność oraz praktyczna realizacja pomysłów to doskonały punkt wyjścia dla przyszłych wyzwań.  Projekt „TO(działa)MY!” tworzy ku temu przestrzeń. Dzięki zrozumieniu potrzeb w ich najbliższym otoczeniu uczniowie opracowali wiele cennych przedsięwzięć, które realnie zmieniają rzeczywistość, podsumowuje realizację projektu Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

 

Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander podkreśla, że w tegorocznej edycji programu grantowego „TO(działa)MY!” powstały bardzo zróżnicowane inicjatywy. Było to możliwe głównie dlatego, że zdecydowaliśmy się zmodyfikować koszyki finansowe, dzięki czemu zespoły projektowe mogły zdecydować o zakresie swoich działań i wybrać jeden koszyk spośród czterech. Najniższe granty tej edycji wynosiły 2 tysiące złotych, a najwyżej dofinansowany projekt otrzymał 15 tysięcy, pozostałe granty to 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. Cieszę się, że za pomocą tego projektu mogliśmy dać szansę młodym ludziom na zmiany w ich najbliższym otoczeniu.

 

W dwóch edycjach akcji wzięły udział setki szkół w całej Polsce. Projekt „TO(działa)MY!” pokazał, jak ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju inicjatywy mające charakter aktywizujący młodych ludzi na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Dla wielu dzieci udział w akcji „TO(działa)MY!” był pierwszym krokiem na drodze do pełnego i odważnego współdecydowania o swojej najbliższej okolicy. Projekt promuje partycypację najmłodszych w życiu społecznym, co w przyszłości może przełożyć się na aktywny i świadomy udział w życiu obywatelskim.

informacje o firmie

Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy

---------------------------------------------------------
Stowarzyszenie UNICEF Polska
ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, Polska
tel. 48 22 568 03 81; 509 224 588

informacje o firmie

Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy

---------------------------------------------------------
Stowarzyszenie UNICEF Polska
ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, Polska
tel. 48 22 568 03 81; 509 224 588