energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Warszawskie szkoły otrzymają instalacje fotowoltaiczne od E.ON Polska

01.06.2022 | E.ON Polska

E.ON Polska ogłosił wyniki projektu SłuchaMY Was, skierowanego do warszawskich szkół podstawowych. Pięciu laureatów otrzyma instalacje fotowoltaiczne. Stołeczny Ratusz poparł inicjatywę i zaangażował się w pomoc przy realizacji formalnej strony konkursu. Jury przyznało też fundusze na realizację wyróżnionych szkolnych ekoinicjatyw. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. kompost ze skórek z bananów, jadłodzielnia i stworzenie szkolnego ekosystemu.

SłuchaMY Was i Waszych szkolnych ekoinicjatyw

Do projektu mogły zgłaszać się warszawskie szkoły podstawowe. Jury oceniło ostatecznie osiemnaście zgłoszeń i przyznało nagrody najbardziej inspirującym, angażującym i najciekawszym ekoinicjatywom. Przy ocenie projektów komisja zwracała uwagę m.in. na to, w jaki sposób, dzięki realizacji zgłoszonej inicjatywy, placówka stanie się bardziej przyjazna dla środowiska.

- Pomysłowość i kreatywność dzieci była dla nas inspirująca ‑ skomentowała Aleksandra Smyczyńska, dyrektorka komunikacji E.ON w Polsce. ‑ Wszystkie projekty były bardzo przemyślane. Każdy z nich miał realny wpływ na zmniejszenie śladu środowiskowego szkoły.  Bardzo ucieszyło nas zaangażowanie uczniów i ich dojrzała świadomość tego, jak ważne są działania prośrodowiskowe.

W projekcie SłuchaMY Was łącznie wyróżniono siedem szkół. Pięć placówek zostało nagrodzonych instalacjami fotowoltaicznymi - każda o mocy 20 KWp. Trzy spośród nich otrzymały również środki na dofinansowanie realizacji ekoinicjatyw. Jednocześnie Fundacja E.ON w Polsce postanowiła przekazać darowiznę na dofinansowanie realizacji dwóch dodatkowych projektów dla szkół, które nie zmieściły się w pierwszej piątce, a zgłosiły wyjątkowo inspirujące pomysły.

Laureaci projektu

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” z dzielnicy Wawer. Inicjatywa Bananowe Love zakłada, że uczniowie stworzą bananowy nawóz. Ze skórek owoców najpierw przygotują go w płynnej postaci do roślin doniczkowych. Następnie, po przekompostowaniu, skórki posłużą jako nawóz do roślin zewnętrznych, rosnących na terenie szkoły.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa z Woli. Zgłoszona przez nich inicjatywa Nie jesz? Podziel się! zakłada przygotowanie w budynku szkoły jadłodzielni dla uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. Przeprowadzona zostanie również akcja edukacyjna, która ma uczyć członków społeczności szkolnej, w jaki sposób zapobiegać marnowaniu jedzenia.

Trzecie miejsce przypadło kolejnej placówce z Wawra, Szkole Podstawowej nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta. Zrealizowanie ich projektu pozwoli na stworzenie szkolnego ekosystemu.Na terenie szkoły uczniowie zbudują budki lęgowe i domki dla owadów, a w pobliżu placówki założą łąkę kwietną. Podstawówka przeprowadzi też wykłady dla uczniów o znaczeniu ekosystemów i zorganizuje konkurs na komiksy o tematyce ekologicznej.

- Jednym z kluczowych priorytetów w naszej dzielnicy jest ekologia, dlatego tym bardziej cieszy nas, że aż dwie z wawerskich szkół wygrały w konkursie na szkolne eko-inicjatywy. Pokazuje to, że kwestia eko-odpowiedzialności stała się nieodłącznym elementem kształcenia już od najmłodszych lat. Nagroda w postaci paneli fotowoltaicznych nie tylko przyczyni się do oszczędności, ale także w praktyce pokaże uczniom ze zwycięskich szkół wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. – Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer

Kolejne dwa miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa nr 401 z Pragi-Południe oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z Bemowa. Szkoła z Pragi zgłosiła projekt Bluszcz na akacji, w ramach którego uczniowie przygotują na terenie przyszkolnym tablice informacyjne z tropami zwierząt, ziołowe rabatki i domki dla owadów. Z kolei bemowska podstawówka zaproponowała, że wprowadzi proekologiczne zmiany w szkolnych toaletach. W pierwszej kolejności uczniowie chcą zamontować na kranach perlatory zmniejszające zużycie wody. Docelowo zużyte baterie szkoła wymieni na wersje z „ekoprzyciskiem”.

- Wszystkie pomysły były bardzo ciekawe i wybór był naprawdę trudny. Dlatego do projektu dołączyła także Fundacja E.ON w Polsce, która przekazała darowiznę na dofinansowanie realizacji dodatkowych dwóch ekoprojektów ‑ skomentowała Aleksandra Smyczyńska. ‑ Wierzymy, że coraz więcej szkół będzie angażowało się w tego typu działania. Dlatego na stronie projektu SłuchaMY Was ze wszystkich zgłoszeń utworzymy bank pomysłów, które będą mogły posłużyć za inspirację dla innych.

Każde działanie ma znaczenie

Projekt SłuchaMY Was jest związany z inicjatywami E.ON prowadzonymi pod hasłem „MY może więcej”. Oddaje ono przekonanie firmy, że każde, nawet najmniejsze działanie, przyczynia się do większych zmian na rzecz ekologii i klimatu. E.ON chce razem ze społecznościami lokalnymi, w których działa, tworzyć otoczenie przyjazne środowisku naturalnemu.

Szczegółowe informacje o projekcie, a wkrótce także bank inspirujących ekopomysłów można znaleźć na stronie www.szkolnaekoinicjatywa.pl.

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

 

załączniki

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.