sprawy społeczne

#Dobry Sąsiad #Добрий Сусід od TAURONA

Sąsiedzkie wsparcie integracji kulturowo-społecznej z uchodźcami z Ukrainy to jeden z projektów, który uzyskał wsparcie w ramach programu realizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” z Grupy TAURON. W sumie dofinansowanie otrzyma sześć inicjatyw.

Celem Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” jest wsparcie lokalnej społeczności gminy Krzeszowice. Zwycięskie inicjatywy pomagają w integracji osób z niepełnosprawnością, wspierają kooperację społeczności lokalnej z ukraińskimi gośćmi, przyczyniają się do krzewienia sportu, ale także poprawią bezpieczeństwo na terenie gminy.

– Wspieramy projekty, któremu przyświeca wspólne dobro te przedsięwzięcia które poprawiają jakość życia – mówi Paweł Danek, Prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Czatkowice”.  Projekt Grantowy „Dobry Sąsiad” stał się tradycją. Cztery edycje wyłoniły 25 grantobirców. Wszyscy laureaci wykazali się kreatywnością, a ich pomysły wzmacniają lokalne więzi – wyjaśnia Danek.

W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

#DobrySąsiadTAURONA

Ochotnicza Straż Pożarna z Krzeszowic zaproponowała montaż automatycznego defibrylatora AED. Defibrylator zostanie zamontowany na budynku Remizy w Krzeszowicach, znajdującym się w sąsiedztwie dworca autobusowego. Urządzenie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

Koło Gospodyń Wiejskich "Filipowianki" w Filipowicach zaproponowało akcję polegającą na wsparciu integracji kulturowo-społecznej z uchodźcami ukraińskimi. Projekt zakłada organizację warsztatów dla mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy. Spotkania umożliwią przełamanie bariery językowej, kulturowej, zawodowej i społecznej. Będą także okazją do zaprezentowania lokalnych zwyczajów oraz poznania ich ukraińskich odpowiedników.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach zorganizuje turniej tenisa stołowego dla uczniów. Celem projektu jest popularyzacja tenisa stołowego, integracja dzieci oraz kształcenie umiejętności zachowania zasad fair play podczas rozgrywek. Projekt zakłada zakup zewnętrznego stołu ping-pongowego, który wykorzystywany będzie także podczas zajęć wychowania fizycznego. Wydarzenie odbędzie się jesienią.

Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" planuje zorganizować festyn pod nazwą Żegnamy Lato. Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych, będzie też okazja do bezpłatnej hipoterapii.

Uczniowski Klub Sportowy "6" w Tenczynku przygotuje akcję z okazji Dnia Dziecka. Program przewiduje gry i zabawy, biegi przełajowe, turniej piłki siatkowej, przedstawienie propagujące zdrowe żywienie, konkurs plastyczny "Moje wymarzone boisko szkolne", a także naukę tańca.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna zorganizuje piknik pod hasłem "Dobry Sąsiad" o charakterze integracyjnym dla społeczności krzeszowickiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia zaplanowane są gry i zabawy, kącik artystyczny "4barwy przyjaźni", wspólne tańce i śpiewy dzieci obu narodowości.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.