technologie nauka/edukacja/szkolenia

Nowe kierunki badawcze, większy potencjał komercjalizacyjny i międzynarodowa skala działania: powstał Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

440 pracowników, unikalna aparatura badawcza i 45 mln złotych pozyskanych na realizację projektów rozwojowych to potencjał Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, który z dniem 1 kwietnia zainaugurował działalność w stolicy polskiej branży włókienniczej. Nowopowstała jednostka badawcza połączy kompetencje trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza, a jej działalność obejmie również nowe obszary, kompatybilne z branżą włókienniczą, szczególnie w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, biomedycyny oraz cyfryzacji technologii.

Na połączeniu łódzkich instytutów skorzysta zarówno przemysł, jak i pracownicy, dla których będzie to szansa na rozwój w nowych obszarach działalności naukowej i komercjalizacyjnej. Stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki i wykorzystanie efektu skali pozwoli sięgnąć po międzynarodowe projekty naukowo-badawcze. Przedsiębiorcy natomiast zyskają dużego i multidyscyplinarnego partnera w obszarze B+R, który dzięki połączeniu zespołów z różnych dziedzin, będzie mógł realizować skomplikowane i wymagające projekty.

- Powstanie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest efektem prowadzonej konsekwentnie od 3 lat strategii, której celem jest stworzenie silnych instytutów Łukasiewicza, będących w stanie odpowiadać na wyzwania globalnej gospodarki. To naturalna konsekwencja poszukiwania organizacyjnego optimum, które przekłada się na wzmocnienie naszej pozycji konkurencyjnej na rynku B+R. Unikalna i kompletna oferta łódzkiego instytutu to nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów, których efektem będą nowoczesne technologie wdrażane w polskich firmach – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Do 31 marca 2022 roku w Łodzi funkcjonowały trzy instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Instytut Włókiennictwa. W nowej strukturze Łukasiewicz – ŁIT dotychczasowe zakłady i zespoły wyewoluują w grupy badawcze i będą podlegać
siedmiu centrom badawczym. Trzy z nich będą odpowiadać dotychczasowej działalności łódzkich instytutów. Kolejne cztery skoncentrują się na inżynierii biomedycznej, opakowaniach, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz cyfryzacji technologii i rozwiązań prototypowych. Pracami nowej jednostki pokieruje dr Radosław Dziuba, dotychczasowy dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

- Nowy instytut na mapie Łodzi to interdyscyplinarna jednostka o międzynarodowej skali działania. Skonsolidowany pod silną i znaną marką instytut będzie mógł pozyskać nowych klientów oraz zaproponować im skrojone na miarę rozwiązania technologiczne. Co równie istotne, to również korzystna zmiana dla pracowników, zarówno pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia, jak i szansy na dynamiczny rozwój zawodowy – wyjaśnia dr Radosław Dziuba, dyrektor Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego.

Przedmiotem działalności Łukasiewicz – ŁIT będzie przede wszystkim realizacja projektów badawczych w naturalnych dla łączonych instytutów obszarach naukowych i badawczych. Kontynuowane będą prace nad uruchomieniem Centrum Badawczo-rozwojowego BIO-MAS z budżetem na poziomie blisko 11 mln zł. Zadaniem Centrum będzie wytwarzanie biodegradowalnych kompozytów z odpadowych produktów przemysłu skórzanego, drzewnego i włókienniczego w celu ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym, opakowaniowym czy ogrodniczym. Instytut chce również pełnić ważną rolę w Europejskim Hubie Innowacji Cyfrowych. Zgodnie z założeniami, Digital Innovation Hub Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie koncentrować się m.in. na upowszechnianiu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych w branży TCLF i testowaniu w warunkach rzeczywistych – tzw. living labs – najnowszych technologii o kluczowym znaczeniu dla wytwarzanych przez firmy produktów i usług.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny stawia też na poszukiwanie nowych możliwości rynkowych w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w tak perspektywicznych obszarach jak:

  • innowacyjne materiały do zastosowań medycznych:
  • nowoczesne materiały dla wojska;
  • materiały budowlane i drogowe na bazie odpadowego białka i popiołów lotnych ze spalania węgla;
  • nowoczesne materiały magazynujące wodę i składniki odżywcze w ekosystemie do rozwoju roślin w warunkach suszy; 
  • nowe systemy gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami;
  • bezpieczna żywność o niskim poziomie przetworzenia produkowana z naturalnych składników (prosta, krótka i czytelna dla konsumentów etykieta składu)

 

Po połączeniu łódzkich jednostek, Sieć Badawcza Łukasiewicz liczy 26 instytutów. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, pozostaje niezmiennie trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny mechanizm Wyzwań Łukasiewicza, w ramach którego grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co istotne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu B+R. Łukasiewicz działa w czterech głównych obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

informacje o firmie
informacje o firmie