nauka/edukacja/szkolenia

Nowy wymiar współpracy naukowo- badawczej na Dolnym Śląsku

Uniwersytet Wrocławski dołącza do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. To kolejna uczelnia wyższa, z którą Łukasiewicz zacieśnia współpracę na Dolnym Śląsku. Celem wspólnych działań jest zwiększenie poziomu zastosowań nowoczesnych technologii w przemyśle.

Dolny Śląsk to jeden z najbardziej uprzemysłowionych i najprężniej rozwijających się regionów Polski. Utrzymanie tak dynamicznego tempa rozwoju wymaga dalszych inwestycji w innowacje, stąd też wspólna inicjatywa Sieci Badawczej Łukasiewicz i Uniwersytetu Wrocławskiego, zmierzająca do wzmocnienia oferty naukowo- badawczej dla śląskiego biznesu. Strony porozumienia, którego sygnatariuszami są prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz liczą, że połączenie doświadczenia i kompetencji naukowców wrocławskiej uczelni oraz instytutów Łukasiewicza przełoży się na rosnącą liczbę wdrożeń nowoczesnych rozwiązań do gospodarki.

- Współpracę wiodącej uczelni w Polsce, jaką jest Uniwersytet Wrocławski oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz odbieram jako potwierdzenie, że solidarne i konsekwentne współdziałanie jednostek naukowych to skuteczna droga dla transferu wyników badań naukowych do biznesu, a zarazem sposób na rozwijanie pasji naukowych i wzmacnianie kompetencji badawczych. Jest to szczególnie istotne dla przyszłości Dolnego Śląska, który ma duże tradycje przemysłowe i osiągnięcia w zakresie innowacyjności. Liczę, że wkrótce będziemy mogli spotkać się i porozmawiać o efektach wspólnych inicjatyw, które jestem przekonany, wzmocnią konkurencyjność tego regionu– mówił Wojciech Murdzek, Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, obecny na uroczystości podpisania umowy.

- Trend wymiany wiedzy w nauce funkcjonuje już od dawna, ale czasy pandemii koronawirusa dobitnie pokazały, że rosnące oczekiwania ze strony przedsiębiorców, dla których działalność badawczo- rozwojowa jest szansą na zbudowanie przewag konkurencyjnych, a często także utrzymania się na rynku, wymagają jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi. Nie mam wątpliwości, że realizowane wspólnie z  Uniwersytetem Wrocławskim projekty badawcze będą początkiem technologii, które wesprą dolnośląskie firmy i  otworzą nowe możliwości rozwoju dla prężnie działającego tu przemysłu wydobywczego, motoryzacyjnego czy farmaceutycznego- podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Jesteśmy jedną z dziesięciu szkół wyższych biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Na początku stycznia 2022 roku Uniwersytet Wrocławski wszedł do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. Współpraca z siecią instytutów badawczych Łukasiewicza to kolejny krok w budowaniu naszej uczelni jako silnego europejskiego ośrodka naukowego. Poza prowadzeniem badań podstawowych coraz silniejszym aspektem naszych badań są projekty aplikacyjne. Współpraca z Łukasiewiczem to realna szansa dla realizacji takich projektów. Z tego porozumienia skorzystają - mam szczerą nadzieję - obie strony – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Wrocławski i Łukasiewicz stawiają również na intensyfikację współpracy dydaktycznej m.in. poprzez organizowanie programów podnoszących kwalifikacje naukowców, wymianę kadry naukowej i realizację doktoratów wdrożeniowych. Strony mają już doświadczenie w tym zakresie dzięki podpisanej w ubiegłym roku umowie pomiędzy Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii i Uniwersytetem Wrocławskim, na mocy której powstała szkoła doktorska. Dzięki niej młodzi naukowcy mogą przygotowywać swoje rozprawy na wrocławskiej uczelni, pracując i zdobywając doświadczenie w międzynarodowych zespołach badawczych instytutu Łukasiewicza.

Otwarta nauka

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z dziesięcioma uczelniami wyższymi, które cieszą się renomą nie tylko w Polsce, ale również na świecie - Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Medycznym  w Łodzi, Politechniką Wrocławską, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Uniwersytet Wrocławski to jedyna w południowo-zachodniej Polsce uczelnia należąca do programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. 10 wydziałów w tym dwa z najwyższą kategorią A+, 25 tysięcy studentów, ponad 100 kierunków i 250 specjalności. W styczniu 2022 roku Uniwersytet Wrocławski został zaproszony do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus, dzięki czemu jego studenci, doktoranci i badacze będą mogli studiować czy korzystać z laboratoriów uczelni w Lipsku, Grenadzie, Padwie, Bergen, Grazu, Lyonie, Wilnie i Mihno. Lokalnie we Wrocławiu prowadzi już wspólne badania z Portem Łukasiewicz. Uczelnia świadczy także usługi dla otoczenia społeczno-gospodarczego - więcej na: www.ctt.uwr.edu.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości zatrudnienia w Europie i największa sieciowa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

informacje o firmie
informacje o firmie