internet technologie

Startup CTHINGS.CO wylicza korzyści z 5G IoT w przemyśle

16.12.2021 | Ericsson Sp. z o.o.

Firmy produkcyjne coraz częściej chcą rozmawiać o technologii 5G przez pryzmat dobrej inwestycji i mierzalnych oszczędności

Polsko-austriacki startup CTHINGS.CO w ramach Akceleratora Technologii 5G w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozwija autorskie rozwiązania IoT 5G. Działania wspierane przez firmę Ericsson poprzez udostępnianie wymaganego sprzętu i mentoring mają przekonać krajowy przemysł, że internet rzeczy 5G na linii produkcyjnej to droga do ograniczenia kosztów i wyższej produktywności. Korzyści z wdrożeń potwierdzają projekty CTHINGS.CO w obszarach robotów kolaboracyjnych, trakerów przemysłowych czy też usług komunalnych dla nowoczesnych miast.

Według raportu Analysys Mason, Polska dzięki wdrożeniu technologii 5G w inteligentnej produkcji i logistyce zyska 7 mld euro. Z kolei według prognoz MarketsAndMarkets, globalny rynek przemysłowego Internetu Rzeczy 5G w latach 2020-2026 wzrośnie z 0,5 mld do 15,7 mld dolarów, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu CAGR na poziomie 79,1%. Jak łatwo wywnioskować ze statystyk i prognoz, zainteresowanie firm przemysłowych aplikacjami opartymi na łączności 5G jest duże.

Przełomem w popularyzacji technologii piątej generacji w Polsce będzie aukcja rozdysponowania częstotliwości. Dzisiaj poligonem doświadczalnym dla usług 5G są m.in. przemysłowe sieci kampusowe, takie jak działająca na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która powstała przy wsparciu firmy Ericsson. Z perspektywy startupu CTHINGS.CO, to idealne środowisko do rozwijania systemów IoT 5G dla przemysłu.

Odpowiadając na potrzeby branży przemysłowej, CTHINGS.CO opracował autorski system 5G Suite, złożony z routera przemysłowego 5G IOT Gateway, systemu operacyjnego do przetwarzania krawędziowego (edge computing) oraz platformy chmurowej Orchiestra. Według wyliczeń prezentowanych przez polsko-austriacki startup, wdrożenie systemu 5G Suite pozwala skrócić o 75% czas wdrożenia przemysłowego Internetu Rzeczy 5G oraz podnieść o 65% wydajność operacyjną. Dzięki tak wyraźnym korzyściom, inwestycja w przemysłowy IoT 5G ma szansę zwrócić się w okresie do 3 miesięcy.

„Już minęliśmy etap, w którym opowiadaliśmy biznesowi o 5G w kontekście szybkości transmisji danych. Dzisiaj o sieciach piątej generacji i przemysłowym IoT dyskutujemy myśląc o pieniądzach. Coraz częściej słyszę pytania, ile zaoszczędzę, czy zwiększę wydajność produkcyjną i przy okazji poprawię bezpieczeństwo? Starania jakie podejmujemy z ŁSSE, specjalistami firmy Ericsson oraz innymi partnerami przybliżają nas do realizacji wizji nowoczesnego przemysłu w sieciach 5G na krajowym podwórku” – mówi Arnold Wierzejski, prezes CTHINGS.CO.

Szef polsko-austriackiego startupu wskazuje konkretne oszczędności dla przemysłu. Dla przykładu, uruchomienie w firmie produkcyjnej cobota 5G, czyli robota współpracującego z człowiekiem, obniża koszty utrzymania pracownika o 80% oraz ogranicza ryzyko strat materiałowych i uszkodzeń produktu w wyniku błędów ludzkich o 30%. Pracą i aktualizacjami cobota w systemie 5G Suite steruje algorytm sztucznej inteligencji, a w chmurze iveOrchestra działa cyfrowy bliźniak maszyny.

Kolejnym przykładem oszczędności może być zastosowanie lokalizatorów, rozmieszczonych na terenie kampusu przemysłowego, na przykład w obiektach magazynowych. Urządzenia lokalizują się wzajemnie, a analiza oraz wymiana informacji odbywa się za pomocą szybkiego urządzenia 5G, które przekazuje dane do chmury. Takie rozwiązanie może znacznie usprawnić przepływy w łańcuchach dostaw oraz poprawić zarządzanie czasem personelu.

„Udział w Akceleratorze S5 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to możliwość dalszego rozwoju naszej autorskiej platformy oraz kontakt z szerokim gronem odbiorców. Początki naszej współpracy ze specjalistami firmy Ericsson sięgają testów, jakie prowadziliśmy w ramach sieci badawczej 5G na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej. Dzisiaj, przy wsparciu technologicznym Ericssona jesteśmy w stanie dostarczyć platformę 5G dla dowolnego podmiotu w ŁSSE” – dodaje Arnold Wierzejski.

Polskie start-upy motorem dla wykorzystania 5G

Akcelerator S5 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) pełni funkcję realnego ekosystemu przemysłowego, w którym bierze udział 40 startupów oraz pięciu partnerów przemysłowych - Polkomtel, Miele, PGE, Indigo i Wielton. Firma Ericsson zaprojektowała i dostarczyła urządzenia potrzebne do uruchomienia sieci wewnętrznej 5G na terenie kampusu ŁSSE oraz pomaga każdemu ze startupów na etapie inkubacji i akceleracji projektu.

Eksperci firmy Ericsson w roli mentorów zapewniają indywidualny transfer wiedzy technicznej i biznesowej, przede wszystkim dla startupów współpracujących z ŁSSE, ale również dla specjalistów Łódzkiej Strefy i partnerów biznesowych. Dodatkowo wspierają mniej doświadczone startupy w odnalezieniu się w audycie czy wdrożeniu. Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, startupami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska