nauka/edukacja/szkolenia

Łukasiewicz i Politechnika Białostocka łączą siły w zakresie rozwoju innowacji na Podlasiu

Politechnika Białostocka jest kolejną uczelnią, która dołącza do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. Współpraca z Politechniką Białostocką ma szczególne znaczenie dla Łukasiewicza, zwłaszcza pod kątem rozwoju Łukasiewicz - EMAG oraz większej aktywności pozostałych instytutów Łukasiewicza w tym regionie. Wspólne projekty koncentrować się będą w szczególności na rozwiązaniach w zakresie transportu i logistyki, budownictwa i nauk o środowisku, informatyki, mechaniki, branży elektrycznej i elektronicznej, a także w zakresie wykorzystania metod foresightu.

Podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami są rektor uczelni dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk oraz dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisuje się w plany rozwoju Podlasia oraz budowę silnego zaplecza naukowo-badawczego w tym regionie. Do podpisania porozumienia doszło podczas spotkania z Panem Ministrem Wojciechem Murdzkiem w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym strony rozmawiały również na temat wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa.

- Jako Łukasiewicz chcemy działać perspektywicznie i w skali międzynarodowej, a do tego potrzebujemy silnych partnerów, którzy pomogą nam przełożyć wyniki badań naukowych na racjonalną korzyść dla przedsiębiorców. W obszarze współpracy pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Białostocką, największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski widzę ogromny potencjał i cieszę się na wspólne projekty badawczo- rozwojowe. Jestem przekonany, że stworzą one nie tylko przestrzeń dla rozwoju firm w regionie, ale zainicjują powstanie zaawansowanych technologii, na których wdrożeniu skorzysta cała polska gospodarkapodkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Politechnika Białostocka jest uczelnią, która kładzie zdecydowany nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. –  Nasze laboratoria cieszą się zasłużoną renomą. Świadczą o tym od lat wykonywane ekspertyzy i badania zlecane przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia gospodarczego i społecznego. Cieszę się, że zawarte dziś porozumienie stwarza nam możliwość poszerzenia obszarów badawczych wspólnie z naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Mam nadzieję, że osiągnięte wspólnie efekty badań znajdą też realne zastosowanie w poszczególnych gałęziach wiedzy. Zostaną wdrożone z korzyścią dla rozwoju nauki i przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom.

Badanie przyszłości

W Łukasiewiczu w listopadzie br. powstało Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej (Center For Foresight and Internationalization, CFI). Jego celem jest łączenie i wspieranie naukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych oraz odnajdowaniu odpowiedzi na wyzwania społeczne. CFI zajmie się wspieraniem ekspertów Łukasiewicza i instytucji partnerskich w budowaniu partnerstw, komercjalizacji wyników badań oraz przyspieszenie umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zaangażowanie w europejskie granty badawcze. Wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło już 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovationt a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD.

Pracami Centrum kieruje Rafael Popper, uznany ekspert z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w tematyce foresightu i wspierania rozwoju innowacji, który do niedawna współpracował z fińską VTT, siostrzaną organizacją Łukasiewicza, jedną z najskuteczniejszych organizacji w Horyzoncie 2020.

Pracownicy Politechniki Białostockiej posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów foresight, których celem było w szczególności wskazywanie kierunków rozwoju konkretnych technologii (np. nanotechnologii, technologii w zakresie budownictwa drogowego, gerontechnologii), rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie długookresowej w ramach foresightu strategicznego oraz rozwoju społecznego (np. identyfikowania kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych). Realizowane przez pracowników Politechniki Białostockiej liczne międzynarodowe projekty z takimi instytucjami jak: Uniwersytet Manchester, Uniwerytet w Toronto, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Pizie, Mondragon University, Uniwersytet w Groningen, Middlex University, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie – pozwolą w ramach podpisanej umowy o współpracy na rozbudowywanie sieci partnerów naukowych, tym samy zwiększając szanse na kolejne wspólne inicjatywy o charakterze międzynarodowym.

Nowoczesne budownictwo

Nowoczesne budownictwo jest jednym z obiecujących kierunków rozwoju Łukasiewicza w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii. W centrum tych działań leżą technologie służące gospodarce obiegu zamkniętego czy związane z zieloną energią do zastosowań przemysłowych.

Budownictwo modułowe to nowoczesne podejście do rozwiązywania podstawowych potrzeb człowieka i jednocześnie wyjście naprzeciw szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki. Atutem nowoczesnych technologii w budownictwie modułowym jest krótki czas realizacji inwestycji, możliwość wdrażania energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań w połączeniu z wysoką jakością wykonania. Rozwój tego obszaru budownictwa zyskuje coraz szersze grono zwolenników na całym świecie. To także impuls do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Jej misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmuje też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. 630 naszych wykładowców to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości zatrudnienia w Europie i największa sieciowa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

informacje o firmie
informacje o firmie