zdrowie nauka/edukacja/szkolenia

Specjalistyczna sala do terapii biofeedback dla szkoły w Jezierzycach

09.12.2021 | Grupa ENERGA

W ramach projektu: „MówiMY, gadaMY i miło wspólnie nasz czas spędzaMY”, Energa z Grupy ORLEN sfinansowała stworzenie specjalistycznej sali biofeedback`u, służącej do stymulacji rozwoju mowy i treningu mózgu u dzieci. Pomoc trafiła do Szkoły Podstawowej w Jezierzycach, do której uczęszcza piętnaścioro wychowanków z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

Szkoła Podstawowa w Jezierzycach jest placówką, do której uczęszczają dzieci z pobliskich wsi i miejscowości. Niektóre z nich borykają się z zaburzeniami autyzmu, zespołem Aspergera, a także z innymi niepełnosprawnościami. 

W okolicy, podobnie jak i w powiecie, dotąd nie było miejsca, gdzie dzieci mogłyby otrzymać kompleksową pomoc. Na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne trzeba było jeździć do oddalonego o kilkanaście kilometrów Słupska.

Celem projektu „MówiMY, gadaMY i miło wspólnie nasz czas spędzaMY” było stworzenie sali do biofeedback`u ze specjalnym sprzętem. To innowacyjna koncepcja mająca na celu rozwój mowy oraz zdolności komunikacyjnych u dzieci ze spectrum autyzmu, a także dzieci z zaburzeniami spowodowanymi różnymi traumatycznymi wydarzeniami.

Jest to bardzo ważny projekt, który ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się uczniowie szkoły, którzy cierpią na zaburzenia autystyczne – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik wydziału ESG Energi SA. – Brak empatii, zrozumienia, a także problemy z samodzielnym funkcjonowaniem bardzo często wykluczają ich z życia społecznego

Sala została wyposażona w niezbędne sprzęty, dzięki którym dzieci w kameralnej atmosferze mogą trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry: koordynację wzrokową, słuchową, ruchową, kompetencje społeczne oraz mowę i sposoby komunikacji ze światem. 

W 2020 roku placówka w Jezierzycach otrzymała także wsparcie w ramach umowy CSR dotyczącej projektu „Szansa na samodzielność” – przystosowanie sali Terapii Sensorycznej dla dzieci autystycznych.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii zdrowie

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.