technologie nauka/edukacja/szkolenia

Łukasiewicz i Politechnika Wrocławska przyspieszą rozwój technologiczny Dolnego Śląska

Politechnika Wrocławska dołącza do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. Współpraca ma wzmocnić technologicznie przedsiębiorców Dolnego Śląska. Wspólne projekty koncentrować się będą w szczególności na rozwoju technologii i produktów bazujących na azotku galu do zastosowania w mikroelektronice.

Podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami są rektor uczelni prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz Prezes Łukasiewicza dr Piotr Dardziński, to kolejny etap budowy ekosystemu badawczo-rozwojowego, na który składa się wiedza i kompetencje polskich naukowców z jednostek Łukasiewicza i prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce. Do takich należy Politechnika Wrocławska, jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, prowadząca badania na światowym poziomie i w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z Dolnego Śląska.

- To oczywiste, że nauka nie istnieje bez współpracy, bez wymiany efektów badań rozproszonych zespołów. Jednak czasy pandemii i rosnące oczekiwania wobec naukowców wymagają dalszego zacieśniania tej współpracy. Dziś robimy kolejny krok na tej drodze z jednym z naszych sprawdzonych partnerów, Politechniką Wrocławską. Liczymy, że sprawność w działaniu, dzielenie się wiedzą ekspercką, otwartość na wymianę doświadczeń i dążenie do wspólnego celu pozwolą nam wypracować konkretne rozwiązania technologiczne dla przedsiębiorców Dolnego Śląska. Mam też nadzieję, że uda nam się zachęcić kolejne firmy z tego regionu do robienia biznesu z nauką i unowocześniania polskiej gospodarki – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Politechnika Wrocławska to uczelnia mocno osadzona w świecie technologii, pracująca nie tylko na rzecz rozwoju nauki, ale też dostarczająca rozwiązań. Misją uczelni – poprzez badania naukowe, kształcenie studentów i współpracę z gospodarką – jest kształtowanie przyszłości  –  mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. - Dzięki podpisaniu umowy mamy możliwość poszerzania obszarów badawczych wspólnie z naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Liczę, że efektem wspólnych prac będą nie tylko publikacje, lecz także wdrożenia, że skorzystają na tym w równym stopniu uczeni i przedsiębiorcy.

 Azotek galu na fali

Przykładem rozwiązań, nad którymi wspólnie pracować będą naukowcy Łukasiewicza i Politechniki Wrocławskiej, są technologie i produkty bazujące na azotku galu. Można je wykorzystać w układach energoelektronicznych dużej mocy, układach mikrofalowych, różnego rodzaju czujnikach i detektorach, a także sensorach chemicznych i biologicznych, pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. Ten ogromny rynek obejmuje zastosowania zarówno cywilne, jak i obronne, m.in. do komunikacji bezprzewodowej.

Dotychczasowa współpraca instytutów Łukasiewicza z Politechniką Wrocławską zaowocowała już szeregiem projektów badawczych w obszarze mikroelektroniki. Przykładem jest projekt prowadzony przez Uczelnię i Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki wspólnie z czeskim producentem mikroskopów AFM. Rozwiązanie, które firma chce wdrożyć do regularnej sprzedaży, pozwoli zwiększyć rozdzielczość pomiaru, a także wpłynie na miniaturyzację mikroskopu.

Wśród obszarów wspólnego zainteresowania obu podmiotów są również: inżynieria materiałowa, mechanika, budowa maszyn oraz biotechnologia. Efektem niedawnej współpracy w ostatnim z wymienionych obszarów było zidentyfikowanie cząsteczki o dużym potencjale terapeutycznym, która może stanowić przełom na drodze do znalezienia skutecznego leku na COVID-19. Prace prowadzone przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej wsparł w tym zakresie Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Rozwój kompetencji przyszłości

Porozumienie podpisane pomiędzy Łukasiewiczem i Politechniką Wrocławską zakłada także wspólne inicjatywy na rzecz kształcenia kadry naukowo-badawczej i współtworzenia kompetencji przyszłości. Jednym z filarów tej działalności będą doktoraty wdrożeniowe, które stanowią unikalną możliwość połączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej.

Otwarta nauka

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z siedmioma uczelniami wyższymi, które cieszą się renomą nie tylko w Polsce, ale również na świecie  –  Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo – Hutniczą, Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Prowadzenie wspólnych projektów naukowych ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu i zwiększenie liczby wdrożeń nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki.

Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, prowadząca badania naukowe w 12 dyscyplinach, kształcąca ponad 24 tysiące studentów na 13 wydziałach. Dzięki nowatorskim badaniom uczelnia od lat jest liderem innowacyjności  –  rocznie Politechnika Wrocławska zgłasza ponad 100 nowych wynalazków i wzorów użytkowych. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej ściśle współpracują z badaczami z całego świata. Efektem tych działań są wspólne publikacje, których każdego roku jest około 500. Do partnerów uczelni ze świata gospodarki należą m.in.: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy Credit Suisse.

 Sieć Badawcza Łukasiewicz to największa w Polsce i trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne odpowiadające na potrzeby przedsiębiorców. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół kilku obszarów badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

informacje o firmie
informacje o firmie