przemysł ciężki sprawy społeczne

Akademia Barbórkowa w KGHM Polska Miedź S.A.

03.12.2021 | KGHM Polska Miedź
Przy zachowaniu pandemicznych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa – akademia barbórkowa zainaugurowała obchody Święta Górników w KGHM. W tym roku, podobnie jak w poprzednim uroczystości barbórkowe zostały ograniczone do wręczenia odznaczeń, mszy św. i składania kwiatów przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

– Dzisiaj za wszystkie nasze sukcesy - produkcyjne, związane z bezpieczeństwem, za dobry wynik finansowy, za wiele powodów dzięki którym możemy dzisiaj świętować i się cieszyć - chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować zaczynając od pracowników, kadry menadżerskiej, ale też całemu otoczeniu - administracji rządowej, samorządowej, prezydenckiej, parlamentarzystom, wszystkim instytucjom  z którymi współpracujemy. Barbórka to święto górników, miedziowa Górnicza Brać to fundament KGHM, fundament naszej przyszłości. Cieszmy się i  świętujmy ten dzień. Niech święta Barbara otacza Was i Waszych bliskich opieką. Niech żyje nam Górniczy Stan. Szczęść Boże! – powiedział podczas barbórkowej uroczystości Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Życzenia barbórkowe górnikom Polskiej Miedzi złożył m.in. Premier Mateusz Morawiecki. W przesyłanym filmie Premier podkreślał, że „Barbórka przypomina o tym, że być górnikiem to nie tylko mieć zawód. Być górnikiem to oznacza również być częścią bogatej kultury i tradycji. (…) Swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem zbudowaliście jedną z najważniejszych spółek wydobywczych na świecie. Tworzycie wspólnotę pracy, celów i wartości. Dziękuję za to”.

Listy do górników KGHM skierowały najważniejsze osoby w państwie.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił "Z okazji Barbórki pięknego górniczego święta, składam najlepsze życzenia pomyślności wszystkim pracownikom KGHM. W imieniu Rzeczypospolitej wyrażam wielki szacunek i uznanie Górniczej Braci. Dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne i bezpieczne życie Polaków. Razem z Państwem pochylam głowę przed górnikami, którzy służąc rodakom odeszli na wieczną szychtę. (...) Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszystkich wyzwaniach. Życzę Państwu bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, spełniają się Państwa plany i ambicje. Niech przyszłość przyniesie dobre dni. Szczęść Boże!"

Z kolei Wicepremier Jarosław Kaczyński życzył pracownikom KGHM" Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a Spółce kolejnych sukcesów. Niech święta Barbara ma Państwa w swojej opiece! (...) Za te wszystkie wysiłki i starania wyrażamy ogromną wdzięczność byłym i obecnym Członkom Społeczności KGHM Polskiej Miedzi oraz wszystkim Osobom, które wniosły i wnoszą swój wkład w rozwój polskiego przemysłu miedziowego. Bóg Państwu zapłać!".

Pracownikom KGHM podziękował i życzenia skierował również w specjalnym liście Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, który napisał: "Dziś jedyne słowo, które przychodzi na myśl to – dziękuję. Dziękuję za Państwa trud podejmowany z myślą o innych, zaangażowanie i poświęcenie. Za odwagę i mądrość. Za etos pracy i życia górnika, pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa".

Podczas akademii blisko 70 pracowników KGHM otrzymało odznaczenia państwowe, kordziki górnicze i honorowe szpady górnicze. Wyróżnieni z rąk ministra Adama Kwiatkowskiego odebrali Medale za Długoletnią Służbę. Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój gospodarki przyjął również prezes Marcin Chludziński.

4 grudnia w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Lubinie zaplanowana została msza w intencji górników. Przed południem delegacje z centrali i oddziałów KGHM będą składać kwiaty i wiązanki przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Ze względu na pandemię zarząd KGHM zdecydował o odwołaniu tradycyjnych karczm i combrów oraz Pochodu Lisa Majora.

Święta Barbara z Nikomedii, żyjąca na przełomie III i IV w. n.e. na terenie ówczesnej Syrii i Turcji, jest patronką zawodów „trudnej pracy” – górników, hutników, marynarzy, rybaków czy żołnierzy. W okolicach 4 grudnia organizowane są uroczystości określane mianem „Barbórki” – oficjalne, np. akademie, pochody, spotkania i msze święte oraz różne imprezy towarzyszące.

kontakt dla mediów
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

rzecznik@kghm.com

tel: (+48) 887 772 361

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii przemysł ciężki

kontakt dla mediów
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

rzecznik@kghm.com

tel: (+48) 887 772 361

informacje o firmie