praca sprawy społeczne

Poczta Polska laureatem konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”

26.11.2021 | Poczta Polska

Poczta Polska uzyskała kolejną nagrodę świadczącą o tym, że jest przyjaznym pracodawcą. 25 listopada br. Spółka otrzymała tytuł laureata i statuetkę „Pracodawca przyjazny WOT” w kategorii średnie przedsiębiorstwa. W roku 2019 Poczta Polska otrzymała taką nagrodę na szczeblu lokalnym.

W szeregach Poczty Polskiej, zatrudniającej ponad 70 tys. osób, jest ok. 160 żołnierzy WOT (tzw. terytorialsów). Ze względu na szczególne znaczenie w Systemie Obronnym Państwa – jedyny operator pocztowy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – Spółka w sposób szczególny rozumie działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Wartości reprezentowane przez terytorialsów – zaufanie, honor, odwaga, szacunek, współdziałanie, poświęcenie i praca zespołowa – pokrywają się zaś z tymi wartościami, które przyświecają Poczcie Polskiej. 

Jako pracodawca, Poczta Polska wspiera pracowników-żołnierzy. Dba o to, aby umożliwić im realizację zadań wynikających przynależności do jednego z rodzajów  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji w specjalistycznych dziedzinach wojskowych.  Potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest tytuł laureata konkursu pn.: „Pracodawca przyjazny WOT” otrzymanej w 2019 roku przez region świętokrzyski Poczty Polskiej.

Poczta Polska, z siecią 7,5 tys. placówek, zlokalizowanych w najmniejszych miejscowościach na terenie całego kraju, sama w sobie stanowi także system sieci terytorialnej, umożliwiający połączenie sił i współpracę z WOT na rzecz wspierania i obrony lokalnych społeczności. Dodatkowo jako operator wyznaczony, Spółka realizuje m.in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.

- Przyznana nagroda to dla nas powód do dumy. Chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie w imieniu własnym i wszystkich pocztowców. Formuła WOT to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą przywdziać mundur i jednocześnie dalej realizować się zawodowo na innej płaszczyźnie. Poczta Polska, jako jeden z największych pracodawców w kraju, stwarza swoim pracownikom warunki do łączenia pracy ze służbą z korzyścią dla wszystkich stron. Nasza firma, realizując zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wspiera wysiłek Sił Zbrojnych RP, a jednocześnie - będąc bliskim partnerem - popiera i propaguje ideę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Angażując się w promocję rekrutacji do WOT oraz całych sił zbrojnych i służby wojskowej, Poczta Polska wydała obiegowy znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej”. W ostatnim czasie Spółka włączyła się także do akcji społecznościowej #MuremZaPolskimMundurem wspierającej żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. W jej ramach w całodobowych placówkach pocztowych na terenie kraju udostępnione są dedykowane i specjalnie oznaczone pojemniki, do których każdy może wrzucić kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Poczta Polska nieodpłatnie przekaże je przedstawicielom służb mundurowych. Klienci mogą też składać kartki/laurki także w tych placówkach pocztowych,  gdzie nie ma ww. pojemników.

Tytuł laureata i statuetka „Pracodawca przyjazny WOT” to kolejna nagroda, którą otrzymała Poczta Polska jako przyjazny pracodawca. W ostatnim czasie została laureatem programu PFR „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”. Przez kolejnych sześć lat Spółka otrzymała także nagrodę przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim - „HR Najwyższej Jakości”. W ubiegłym roku zdobyła także I miejsce w XV edycji Konkursu LODOŁAMACZE na szczeblu regionalnym (woj. łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz została laureatem tego konkursu na szczeblu ogólnopolskim, zajmując II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii praca

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie