środowisko naturalne/ekologia

Kolejne „zielone” inicjatywy Pocztowców. Ochotnicy pomagają odbudować kolejne lasy

26.11.2021 | Poczta Polska

Poczta Polska kontynuuje współpracę z Lasami Państwowymi na rzecz środowiska naturalnego. Wolontariusze - pracownicy Poczty Polskiej -  już od października 2020 roku biorą udział w kolejnych akcjach sadzenia lasów. W ramach tylko ostatniej inicjatywy, opolscy Pocztowcy nasadzili w ciągu jednego listopadowego dnia aż 1000 szt. sadzonek sosny, zaś wrocławscy – 1700 szt. dębu!

Tym razem pracownicy Poczty Polscy wsparli akcję odbudowy lasu niedaleko Dębskiej Kuźni, w powiecie opolskim. W latach 2015-2019, z powodu suszy wyschło tam 20 hektarów lasu.

– Leśniczy zdecydowali o oczyszczeniu terenu z martwych drzew. Sosnowy las nie przejdzie jednak do historii. Dzięki zaangażowaniu 20 wolontariuszy z opolskiego Regionu Sieci Poczty Polskiej drzewostan może zostać znów odtworzony – wyjaśnia Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej S.A.

W listopadzie, Pocztowcy nasadzili blisko 1000 sadzonek sosny. W ślady opolskich pracowników Poczty poszli także ich koledzy i koleżanki z Regionu Sieci we Wrocławiu. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, nasadzili aż 1700 dębów w Leśnictwie Osolin. Przeprowadzenie obu tych akcji było możliwe dzięki zawiązanej w styczniu br. współpracy narodowego operatora z Lasami Państwowymi.  

To nie pierwsza taka akcja w której biorą udział pracownicy Poczty Polskiej 20 października 2020 r. w Solcu Kujawskim Pocztowcy z bydgoskiego Regionu Sieci zasadzili 462 drzewa, co nawiązywało do wieku Poczty Polskiej. Akcja została przyjęta bardzo pozytywnie zarówno przez pracowników-wolontariuszy, jak i przez leśniczych. Zaangażowanie Pocztowców oraz szczytna idea działań społecznej odpowiedzialności biznesu, dały impuls do sformalizowania współpracy. Podpisane w styczniu br. porozumienie Poczty Polskiej i Lasów Państwowych stworzyło ramy do podejmowania kolejnych akcji na szczeblu regionalnym. W tym roku, pomimo warunków pandemicznych, udało się przeprowadzić kilka takich działań. 

W maju br. Pocztowcy z Regionu Sieci w Olsztynie pomagali odnowić las w Nadleśnictwie Wipsowo. Z kolei pod koniec września świętokrzyscy Pocztowcy w ramach wspólnej akcji z leśnikami z Nadleśnictwa Daleszyce posadzili z kolei młody las. 

Warto zaznaczyć, że 30 lat temu, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu,  jest to już średnio 161 drzew per capita, czyli o 63 więcej. To efekt zmian w myśleniu Polaków oraz większej troski o środowisko naturalne ze strony biznesu. Poczta Polska, jako firma społecznie odpowiedzialna, aktywnie włącza się w działania proekologiczne oraz dostosowuje swój model funkcjonowania do bardziej rygorystycznych norm, które ograniczają wpływ Spółki na klimat. 

 

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie