praca media/marketing/reklama

Poczta Polska z nagrodą „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”

18.11.2021 | Poczta Polska

Poczta Polska została laureatem programu PFR „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy zaangażowali się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach i uzyskali wysokie wskaźniki partycypacji wśród pracowników. W Poczcie Polskiej wskaźnik ten wynosi prawie 40% i utrzymuje się na podobnym poziomie od momentu wdrożenia PPK w Spółce. Pracownicy Poczty decydują się na tę formę gromadzenia i pomnażania dodatkowych środków na czas, gdy będą w wieku emerytalnym.

Poczta Polska, firma zatrudniająca ok. 70 tys. pracowników, znalazła się w gronie przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności wprowadziły Pracownicze Plany Kapitałowe – pierwsze umowy o prowadzenie PPK były zawierane w listopadzie 2019 roku. Przygotowania do tego procesu rozpoczęły się rok wcześniej, jeszcze przed wejściem w życie ustaw o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Obejmowały one, m.in. dostosowanie systemów kadrowo-płacowych i finansowych do obsługi PPK oraz kampanię informacyjną skierowaną do pracowników, realizowaną we współpracy z PFR. Komunikacja wewnętrzna dotyczyła przede wszystkim najważniejszych informacji nt. PPK. Celem szeroko zakrojonych działań komunikacyjnych i towarzyszących im szkoleń było dostarczenie wiedzy umożliwiające świadome podjęcie decyzji o dobrowolnym, długoterminowym oszczędzaniu na przyszłość.

 – PPK to jeden z benefitów, które oferujemy pracownikom Poczty Polskiej. Pracownicy angażując niewielkie środki, przy wsparciu pracodawcy i państwa, mogą odłożyć i pomnożyć pieniądze na przyszłość. Cieszymy się, że tak wielu pracowników myśli o swojej przyszłości. Mamy nadzieję, że działania, które prowadziliśmy i prowadzimy nt. PPK znacząco wpływają  na ich decyzje – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Prócz możliwości przystąpienia do PPK, Poczta Polska oferuje szereg innych benefitów dla pracowników: możliwość skorzystania z dofinansowania do wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do nauki na studiach i nauki języków obcych, karnety i bilety do placówek sportowych i kulturalnych, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi dla pracowników, grupowe ubezpieczenie na życie oraz możliwość uzyskania pomocy z Fundacji „Pocztowy Dar” (paczki dla potrzebujących pracowników, dofinansowanie do zakupu leków i rehabilitacji, pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych).

Poczta Polska to pracodawca doceniany przez instytucje zewnętrzne. Przez kolejnych sześć lat otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim - „HR Najwyższej Jakości”. W ubiegłym roku zdobyła także I miejsce w XV edycji Konkursu LODOŁAMACZE na szczeblu regionalnym (woj. łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz została laureatem tego konkursu na szczeblu ogólnopolskim, zajmując II miejsce w kategorii Otwarty Rynek.

 

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii praca

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie