środowisko naturalne/ekologia

Idziemy we właściwym kierunku, ale za wolno

15.11.2021 | WWF Polska

Nie osiągnęliśmy kamieni milowych, a uzgodniony tekst końcowy jest daleki od ideału, ale idziemy we właściwym kierunku. Oczekiwaliśmy, że w Glasgow przywódcy dojdą do porozumienia i zgodzą się na potężne zmiany. Oto co się udało, a co pozostało poza naszym zasięgiem. 

 

“Ocena szczytu zależy od punktu odniesienia, jeżeli porównamy się do tego, co robiliśmy w przeszłości, to możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy znaczący sukces. Natomiast jeżeli porównujemy się do tego, co musimy zrobić, to rozczarowanie” - mówi Marcin Kowalczyk z WWF Polska.

„Unia Europejska pokazała się jako jeden z najbardziej postępowych regionów klimatycznych. Wzięto w obronę filary Porozumienia Paryskiego, takie jak dążenie do osiągnięcia 1,5°C i zdecydowano o redukcji wykorzystania węgla oraz wycofania subsydiowania paliw kopalnych. Mamy teraz rok, aby wszystkie strony powróciły z silniejszymi zobowiązaniami klimatycznymi, w przeciwnym razie limit 1,5°C nie zostanie osiągnięty” - mówi Ester Asin, dyrektor WWF European Policy Office

Co się udało

Zawarte w ostatecznym postanowieniu wezwanie do zmniejszania wydobycia węgla oraz wycofywaniu dopłat do paliw kopalnych jest pierwszym przypadkiem pojawienia się takich sformułowań na szczycie COP i ogromnym krokiem naprzód. 

„Musimy przyznać, że osiągnięto postęp. Światowi liderzy mają teraz nowe możliwości realizacji tego, co należy zrobić, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Jeśli nie wdrożą zmian natychmiast i nie pokażą wyników stracą wiarygodność” - mówi Manuel Pulgar-Vidal, globalny lider WWF ds. klimatu i energii.

Cieszy również to, że państwa rozwinięte potwierdziły swoje zobowiązanie do przekazania 100 mld USD rocznie, na rzecz pomocy państwom rozwijającym się. Wprawdzie cel ten nie został zrealizowany w latach 2020-21, ale według złożonych obietnic ma to się udać do 2023 roku. Państwa rozwinięte zobowiązały się też do podwojenia środków przeznaczanych w państwach rozwijających się na rzecz adaptacji. Rozpoczęto także prace nad nowym celem finansowym. Ma on obowiązywać po 2025 roku. 

Odrobiona lekcja z Katowic…

 

Z zadowoleniem należy przyjąć uzgodnienie wszystkich brakujących elementów Pakietu z Katowic:

o  Uzgodniono zasady międzynarodowego handlu jednostkami redukcji emisji. Zarówno na szczeblu międzypaństwowym jak i między podmiotami prywatnymi. Zasady wynikające z artykułów 6.2 oraz 6.4 Porozumienia Paryskiego.

o  Ustalono, że kolejne Krajowo Określone Wkłady (NDCs – Nationally Determined Contributions) będą ustalane na okresy 5-letnie. Oznacza to, że kolejne zobowiązania będą przedkładane odpowiednio na lata 2035 oraz 2040.

o  Przygotowano projekty tabel do raportowania emisji oraz pomocy finansowej oparte o wypracowane w Katowicach zasady.

Działajmy natychmiast!

Teraz światowi przywódcy muszą jak najszybciej zająć się trzema sprawami:

 

  • Redukcją emisji CO2
  • Uszczelnieniem przepisów dotyczących realizacji i monitorowania postępów we wprowadzaniu ustaleń z tegorocznego szczytu
  • Uszczelnieniem i reorganizacją finansowania działań na rzecz klimatu

 

COP26 zakończył się zbyt słabymi decyzjami w kluczowych obszarach: adaptacji, strat i szkód oraz finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Ostateczne wyniki COP 26 rozczarowują, można było osiągnąć więcej, ale pozostawiły nam furtkę pozwalającą wciąż na osiągnięcie celu 1,5 stopnia.

kontakt dla mediów
Katarzyna Karpa - Świderek
Rzecznik Prasowy, Fundacja WWF Polska
Katarzyna Karpa - Świderek

kkarpaswiderek@wwf.pl

tel: 604 631 633

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Katarzyna Karpa - Świderek
Rzecznik Prasowy, Fundacja WWF Polska
Katarzyna Karpa - Świderek

kkarpaswiderek@wwf.pl

tel: 604 631 633

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.