internet technologie

Ericsson ConsumerLab: Prekursorzy rynku 5G

10.11.2021 | Ericsson Sp. z o.o.
  • Badanie jest analizą rynku konsumenckiego 5G, które łączy dane dotyczące satysfakcji klientów z faktami o rynku. Autorzy badania sprawdzają, w jakim stopniu dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP) napędzają popyt i satysfakcję klientów w zakresie sieci 5G oraz rozwój ich działalności. Spostrzeżenia wynikające z raportu sugerują różne ścieżki, którymi mogą podążać dostawcy, aby wyróżnić się lub poprawić swoją pozycję na rynku. Badanie przedstawia cztery etapy dojrzałości 5G wśród globalnych dostawców usług, gdzie Prekursorzy w obszarze 5G, czołowi dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP), są obecnie siłami napędzającymi globalny popyt na sieć 5G.
  • Jeden na pięciu przebadanych dostawców usług telekomunikacyjnych (CSP) 5G są Prekursorami pod względem jakości sieci 5G, wiodącej pozycji w zakresie technologii, lepszego marketingu i innowacji w zakresie usług konsumenckich
  • Prekursorzy 5G mają trzykrotnie większe szanse na utrzymanie swoich klientów, aktywnie napędzają innowacje, oferując co najmniej trzy usługi 5G, w tym gry w chmurze i AR/VR

Prekursorzy 5G - czołowi dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP), którzy są siłami napędzającymi globalny popyt na sieć 5G. Według raportu, mają oni trzykrotnie większe szanse na utrzymanie swoich klientów i prawie dwukrotnie większe szanse na zwiększenie przychodów z usług mobilnych oraz średniego przychodu na użytkownika (ARPU) niż inni dostawcy usług telekomunikacyjnych (CSP). To tylko niektóre z ustaleń nowego raportu „5G Pacesetters”, opracowanego przez Ericsson ConsumerLab (NASDAQ: ERIC).

Badanie jest pierwszą analizą rynku konsumenckiego 5G, które łączy dane dotyczące satysfakcji klientów z faktami o rynku i ocenia dojrzałość 5G oraz strategie przychodów z rynku 73 dostawców (CSP) na 22 rynkach na świecie, na podstawie 105 kryteriów.

Raport wyróżnia cztery etapy dojrzałości dostawców usług telekomunkacyjnych w obszarze 5G:

- Odkrywcy 5G – ci, którzy rozpoczynają swoją podróż do sieci 5G

- Potencjały 5G - dostawcy CSP z konsumentami, którzy są zadowoleni z lepszej wydajności sieci 4G, ale nie zainwestowali dużo w rozwój sieci i ofertę 5G

- Aspiracje 5G – dostawcy usług internetowych postrzegani jako rywale rynkowi, którzy dążą do osiągnięcia wysokiego rozwoju 5G oraz do poprawy satysfakcji konsumentów

- Prekursorzy 5G — którzy wyznaczają tempo zapewniania najlepszego w swojej klasie zasięgu, wydajności i innowacji 5G i wciąż dążą do innowacji.

Kluczowe ustalenia raportu:

  • 50 procent Prekursorów 5G zwiększyło ARPU o jeden procent lub więcej w porównaniu z poprzednim rokiem (pozostali dostawcy (CPS) osiągnęli wynik na poziomie 25%)
  • 75 procent Prekursorów 5G generuje wpływy z 5G w oparciu o szczeble prędkości, jakość usług, konwergencję sieci stacjonarnych z komórkowymi oraz zawartość dołączaną w pakiecie
  • Średni odsetek ludności objęty zasięgiem 5G u Prekursorów 5G utrzymuje się na poziomie 75%, prędkość pobierania rzędu 270 Mb/s, a średnia dostępność 5G na poziomie 14% lub więcej
  • Średnio 70 procent abonentów Prekursorów 5G uważa, że są oni liderami na rynku 5G
  • Prawie 50 procent dostawców usług CPS z kategorii Prekursorzy 5G uruchomiło już stały dostęp bezprzewodowy 5G
  • Prekursorzy 5G są najbardziej aktywni we wdrażaniu samodzielnych i wielodostępowych funkcji przetwarzania brzegowego (MEC) 5G

Erik Ekudden, CTO, Ericsson, powiedział: „Zaangażowanie w przywództwo technologiczne i jakość sieci jest kluczem dostawców usług komunikacyjnych (CSP) 5G, aby odblokowac wzrost przychodów poprzez wzmocnienie podstawowej działalności konsumenckiej przy jednoczesnym odkrywaniu nowych możliwości biznesowych. Prekursorzy 5G szukają nowych rozwiązń, rzucają wyzwania dla konwencji branżowych, aby łączność 5G była ludzi, biznesu i społeczeństwa.”

Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research, powiedział: “Usługi konsumenckie obsługujące 5G mogą odblokować do 3,7 bilionów USD skumulowanych możliwości przychodu dla dostawców usług telekomunikacyjnych (CSP) do roku 2030. W niniejszym raporcie podkreślono, że firmy, które napędzają tempo 5G i wykazują się zdolnością do przyjmowania nowych technologii, wpływają na postrzeganie konsumentów, są gotowe do inwestowania i skupiają się na innowacjach w usługach 5G. Wyprzedzają konkurencję w wyścigu o nowe możliwości generowania przychodów. Badając nowe możliwości związane z 5G, więcej dostawców usług komunikacyjnych (CSP) może stać się prekursorami 5G i zwiększać swoje przychody w tym samym tempie.”

Przeczytaj raport o Prekursorach 5G:  Ericsson ConsumerLab

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska