budownictwo/nieruchomości środowisko naturalne/ekologia

Czy branża nieruchomości może zadbać o ekologiczną przyszłość miast

10.11.2021 | E.ON Polska

Firmy deweloperskie coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój w kontekście strategicznego myślenia o inwestycjach. Na drodze do adaptacji nowych sposobów prowadzenia biznesu stoi wiele wyzwań. Jak na nie odpowiedzieć? W jaki sposób budować z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń? Jak kwestie środowiskowe wpływają na decyzje klientów i biznesu w sektorze nieruchomości? W najnowszym odcinku podcastu innogy ON AIR odpowiedzi na te pytania szukali: Artur Łeszczyński, menedżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska oraz Sylwia Buźniak, ekspertka innogy Polska ds. współpracy z branżą deweloperską.

Świadomość ekologiczna a strategie biznesowe

Zmiany w zachowaniach klientów wpłynęły na zmiany kierunków rozwoju biznesu. Budownictwo, podobnie jak inne branże, zaczęło szeroko inwestować w rozwiązania ekologiczne. Firmy deweloperskie wdrażają technologie efektywne energetycznie, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię potrzebną do wytworzenia produktów i usług. Przykładem takiego rozwiązania są panele fotowoltaiczne, które nie tylko są przyjazne środowisku, ale także przekładają się na niższy rachunek dla mieszkańca.

Według Artura Łeszczyńskiego ze spółki mieszkaniowej Skanska tematy ekologiczne stają się coraz bardziej istotne dla klientów w sektorze nieruchomości: – W bezpośrednich kontaktach z klientami dostrzegamy wrażliwość na kwestie klimatyczne. Prowadzimy cykliczne badania poświęcone komunikacji z nimi. Wskazują one, że w przypadku kilkudziesięciu procent ankietowanych certyfikat BREEAM czy inne systemy oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko są znane i doceniane. Taka postawa jeszcze nie jest na tyle powszechna, by była wiodącym trendem na rynku, ale biorąc pod uwagę wzrost świadomości społecznej, w najbliższych latach będzie dominować. My już teraz staramy się dostosowywać naszą ofertę do tych wymagań.

Skanska jako grupa zadeklarowała, że do 2045 roku będzie netto zeroemisyjna. Oznacza, że do 2030 roku wyposaży inwestycje w technologie, które będą zmniejszały zużycie energii z sieci na rzecz źródeł własnych, takich, jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła za pomocą których może być ogrzewany budynek i woda dla mieszkańców. Wspólnie z partnerami, takimi jak innogy Polska, Skanska intensywnie zwiększa ilość paneli fotowoltaicznych na istniejących już osiedlach, a w nowych inwestycjach są one integralną częścią planów budowlanych. Do 2030 roku standardem mają stać się również pompy ciepła i rekuperacja.

 –  O efektywności energetycznej mówimy już od dawna i cieszymy się, że branża deweloperska nie tylko rozmawia z nami, ale też działa w tym obszarze, na przykład wdrażając rozwiązania z zakresu zielonej energii, które zasilają plac budowy i dzięki którym podczas powstawania nowych nieruchomości znacząco ograniczamy przenikanie dwutlenku węgla do atmosfery. Uważamy, że jest to kierunek, w którym powinniśmy współpracować ramię w ramię. Wspólnymi siłami mamy szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój – komentuje Sylwia Buźniak z innogy Polska.

Przyszłość aglomeracji miejskich i wyspy ciepła

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku przeszło 68% światowej populacji będzie żyło w miastach*. Również w najbliższych latach populacja Warszawy ma przekroczyć liczbę 2 milionów mieszkańców. Migracja ludzi pociągnie za sobą rozrost tkanki miejskiej i dalszą rozbudowę aglomeracji, ale także będzie skutkować intensyfikacją efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła. To zjawisko klimatyczne objawiające się występowaniem wyższej temperatury powietrza w mieście
w porównaniu z otaczającymi go terenami. Wynikające z tego upały czy smog powodują dyskomfort mieszkańców, a tym samym też nowe problemy, z którymi musi się zmierzyć branża budownictwa mieszkaniowego. 

Temperaturę można zmniejszać za pomocą roślinności. Planowanie zieleni stało się kluczowe, nie tylko w inwestycjach mieszkaniowych, ale też w infrastrukturze miejskiej - w tym transportowej. Miasto Warszawa rozpoczyna pilotażowo wyściełać torowiska tramwajowe roślinnością zamiast ściółki mineralnej czy kamienistej. To wpływa na ograniczenie hałasu, ale też na zmniejszenie temperatury w mieście.  Roślinność lepiej akumuluje ciepło i tym samym oddaje go mniej, niż beton, stal czy cement. Wzrost zieleni będzie miał pozytywny wpływ na obniżenie temperatury w mieście.

Ciekawym kierunkiem rozwoju w kontekście efektywności energetycznej miast są spółdzielnie energetyczne. To wciąż temat przyszłości, ale już teraz to zagadnienie i jego potencjał cieszy się sporym zainteresowaniem wśród ekspertów z branży. Łączenie się instytucji w takie jednostki będzie skutkowało dużymi oszczędnościami zarówno dla miast, jak i klientów  – mówi Sylwia Buźniak z innogy Polska.

Szósty odcinek innogy ON AIR będzie ostatnim z tej serii. W grudniu innogy Polska zmienia się w E.ON i program będzie kontynuowany w nowej odsłonie: E.ON Talks. - Nowa seria to jeszcze więcej dyskusji o postawie prośrodowiskowej w biznesie i o tym, jak firmy radzą sobie w drodze do neutralności klimatycznej – zaprasza Joanna Waszak, pomysłodawczyni i prowadząca projekt innogy ON AIR.

 

Cały odcinek dostępny jest na stronie podcastu.

 

_______________________________________

 

O Grupie E.ON do której należy innogy Polska:

  • Grupa E.ON działa na 15 rynkach w Europie, zatrudnia ponad 78 tys. osób, obsługuje ponad 50 mln klientów
  • Z kolei spółki należące do Grupy w Polsce produkują oraz dystrybuują energię elektryczną i ciepło dla łącznie blisko 2 milionów odbiorców
  • W Warszawie mamy już ponad milion klientów, w sumie obsługujemy systemy ciepłownicze w ponad 20 polskich miastach
  • W spółkach zlokalizowanych w Warszawie pracuje 1,8 tys. osób, a w sektorze ciepłowniczym mniej więcej drugie tyle
  • Od grudnia 2021 roku innogy Polska będzie funkcjonować jako E.ON Polska.
kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce
Paweł Blados

biuro.prasowe@innogy.com

tel: tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce
Paweł Blados

biuro.prasowe@innogy.com

tel: tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.