środowisko naturalne/ekologia technologie energetyka

Enea Innowacje, norweska spółka CAPTICO2, CAPTICO Rights oraz Łęczyńska Energetyka podpisały porozumienie dotyczące technologii wychwytu CO2

21.10.2021 | Enea

Grupa Enea wraz z firmą CAPTICO2 przetestuje w Polsce możliwości wychwytu i składowania CO2. Pilotaż technologiczny zostanie przeprowadzony w Łęczyńskiej Energetyce, spółce córce LW Bogdanka (Grupa Enea). Norweska firma dysponuje technologią tzw. sekwestracji, która ma szanse być z powodzeniem stosowana w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych. Współpraca może przyczynić się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery i jest zbieżna z unijną polityką ochrony środowiska.

Technologia norweskiej firmy pozwala na wychwyt i mineralizację dwutlenku węgla z emisji powstałych w instalacjach energetycznych. Rozwiązanie jakim dysponuje firma CAPTICO2 bazuje na kriogenicznym wychwycie oraz zamknięciu CO2 w stabilnym związku chemicznym. Technologia charakteryzuje się wysoką skutecznością wychwytu dwutlenku węgla, a powstała w procesie substancja może być bezproblemowo transportowana, jak i składowana.

Reprezentanci Enei Innowacje, norweskich spółek CAPTICO2 i CAPTICO Rights oraz Łęczyńskiej Energetyki podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie pilotażu technologicznego.

– Transformacja energetyczna ku neutralności klimatycznej, to nasz priorytet przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Grupy Enea. Wiemy, że w okresie przejściowym ważną częścią systemu pozwalającego na budowę OZE będą źródła niskoemisyjne zabezpieczające produkcję energii z wiatru i słońca. Przetestowanie w warunkach operacyjnych technologii CCS (CO2 Capture and Storage) opracowanej przez norweskiego partnera, to dla Grupy Enea możliwość pozyskania unikalnej wiedzy i rozwój nowych kompetencji – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Współpraca z CAPTICO2, podpisanie porozumienia o współpracy i wykorzystanie innowacyjnej technologii tej spółki może przyspieszyć i przybliżyć perspektywę energetyki niskoemisyjnej, a nawet zeroemisyjnej – powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje.

– Pozytywny wynik testów, w co wszyscy wierzymy, oraz późniejszy rozwój i przemysłowe zastosowanie technologii wychwytu CO2 ze spalin otwiera możliwość spokojniejszej transformacji polskiej energetyki z jednoczesną realizacją nałożonych celów obniżania emisji CO2powiedział Dariusz Stawowy, prezes Łęczyńskiej Energetyki.

Głównym założeniem porozumienia i pilotażu jest rozwój technologii ograniczającej emisję CO2 do atmosfery i potwierdzenie poziomu dojrzałości technologii na poziomie TRL 7, czyli testu prototypu w warunkach operacyjnych. W ramach powyższego, przeprowadzone zostaną testy instalacji pilotażowej w ciepłowni mieszczącej się na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka.

– Podpisanie umowy na test TRL 7 to ważny krok dla Enei, Łęczyńskiej Energetyki i CAPTICO2. Wspólnie rozpoczniemy podróż w kierunku redukcji emisji CO2. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość, opierając się na istniejących silnych relacjach biznesowych między Polską a Norwegią i wierzymy, że jest to początek długiej i owocnej współpracy – ocenił Knut Hagenes, prezes CAPTICO2.

Po przeprowadzaniu testów i potwierdzeniu założeń technologicznych przedstawiciele stron zakładają możliwość dalszej współpracy. Kolejnym etapem ma być praca nad rozwojem, wdrożeniem oraz komercjalizacją technologii.

Problematyka sekwestracji CO2 jest w kręgu zainteresowań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym powołano Zespół zajmujący się tą tematyką.

Potwierdzenie wysokiej sprawności wychwytu CO2 powstałego w procesie spalania węgla, w warunkach bijących rekordy opłat za emisję tego gazu do atmosfery i rekordowych cen gazu ziemnego, może stanowić istotny czynnik łagodzący koszty transformacji energetycznej.

kontakt dla mediów
Piotr Ludwiczak
Kierownik, Biuro Prasowe Grupy Enea
Piotr Ludwiczak

piotr.ludwiczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 36

informacje o firmie

Enea Innowacje jest spółką z Grupy Enea zajmującą się innowacjami, w tym inwestycjami kapitałowymi w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu (startupy) oraz działalnością badawczo-rozwojową. Enea Innowacje poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz będą wykorzystywać najnowsze możliwości technologiczne w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności systemu energetycznego. Obszary tematyczne, w których Enea Innowacje poszukuje nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych to przede wszystkim: gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, Big Data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet Rzeczy
oraz obsługa klientów.

CAPTICO2 to firma z siedzibą w Norwegii, zajmująca się wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla. Dzięki wysoce wydajnej technologii wychwytywania i szybkiej mineralizacji CO2, CAPTICO2 może dostarczyć stabilne, nietoksyczne, umożliwiające długoterminowe magazynowanie rozwiązanie umożliwiające konwersję dwutlenku węgla ze źródeł o wysokiej emisji, takich jak elektrownie węglowe.

Łęczyńska Energetyka to spółka, której dominującym właścicielem posiadającym 88,7% udziałów jest Lubelski Węgiel Bogdanka (Grupa Enea). Pozostałe udziały są własnością Gminy Łęczna
i Gminy Puchaczów. Spółka przede wszystkim prowadzi działalność ciepłowniczą zaopatrując w ciepło kopalnię Bogdanka i miasto Łęczna.

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Piotr Ludwiczak
Kierownik, Biuro Prasowe Grupy Enea
Piotr Ludwiczak

piotr.ludwiczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 36

informacje o firmie

Enea Innowacje jest spółką z Grupy Enea zajmującą się innowacjami, w tym inwestycjami kapitałowymi w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu (startupy) oraz działalnością badawczo-rozwojową. Enea Innowacje poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz będą wykorzystywać najnowsze możliwości technologiczne w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności systemu energetycznego. Obszary tematyczne, w których Enea Innowacje poszukuje nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych to przede wszystkim: gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, Big Data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet Rzeczy
oraz obsługa klientów.

CAPTICO2 to firma z siedzibą w Norwegii, zajmująca się wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla. Dzięki wysoce wydajnej technologii wychwytywania i szybkiej mineralizacji CO2, CAPTICO2 może dostarczyć stabilne, nietoksyczne, umożliwiające długoterminowe magazynowanie rozwiązanie umożliwiające konwersję dwutlenku węgla ze źródeł o wysokiej emisji, takich jak elektrownie węglowe.

Łęczyńska Energetyka to spółka, której dominującym właścicielem posiadającym 88,7% udziałów jest Lubelski Węgiel Bogdanka (Grupa Enea). Pozostałe udziały są własnością Gminy Łęczna
i Gminy Puchaczów. Spółka przede wszystkim prowadzi działalność ciepłowniczą zaopatrując w ciepło kopalnię Bogdanka i miasto Łęczna.