transport nauka/edukacja/szkolenia

Związek Uczelni Fahrenheita będzie współpracować z Pomorską Koleją Metropolitalną

05.10.2021 | Politechnika Gdańska

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, tworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, rozpoczął współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną SA przy nowym projekcie – PKM Południe. Umowę w tej sprawie podpisali 5 października br. przedstawiciele stron: przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor PG prof. Krzysztof Wilde oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.

Umowa przewiduje współpracę Związku Uczelni Fahrenheita (FarU) z PKM SA w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe) oraz projektów stanowiących kontynuację tego przedsięwzięcia.

Porozumienie o współpracy obejmuje cztery główne obszary:

  • Techniczny – opiniowanie proponowanych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, wskazywania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych w tematyce przedsięwzięcia.
  • Społeczny – wspieranie procesu przygotowania przedsięwzięcia pod kątem zrównoważonego rozwoju i współpraca przy tworzeniu pozytywnego wizerunku miejskiej mobilności w zakresie transportu zbiorowego.
  • Prośrodowiskowy – propagowanie przemieszczania się transportem publicznym w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego i europejskiego zielonego ładu oraz wsparcie w realizacji polityki UE w tym zakresie.
  • Inne działania, w których następuje transfer wiedzy – współpraca ekspercka w zakresie opracowywania i publikacji opinii przedstawicieli środowisk naukowych w określonych zakresach tematycznych przedsięwzięcia.

– To bardzo ważne aby również w ten sposób wykorzystywać potencjał naszej samorządowej spółki – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Oprócz zarządzania infrastrukturą i realizacji kolejnych inwestycji warto pamiętać również o tym, że PKM SA może dzielić swoim ogromnym doświadczeniem ze studentami. To oni za kilka czy kilkanaście lat będą pracowali nad nowymi projektami, których beneficjentami będą mieszkańcy Pomorza.

– Każda z trzech uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita mocno pracuje na co dzień nad tym, żeby nasi absolwenci sprawnie i kompetentnie wspierali rozwój gospodarczy Pomorza – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. – Umowa, którą podpisaliśmy, pozwoli naszym naukowcom, doktorantom i studentom pracować wieloaspektowo przy jednym z najbardziej ambitnych projektów komunikacyjnych, jaki zostanie zrealizowany w naszym regionie w najbliższych latach. Zamierzamy aktywnie wspierać ten projekt oraz wymieniać się z ekspertami PKM wiedzą i doświadczeniem.

– Naszą ambicją jest, aby Związek Uczelni Fahrenheita stał się spoiwem i wyróżnikiem nie tylko naszego miasta i naszych uczelni, ale całego regionu Pomorza. Uczelnie są siłą napędową gospodarki opartej na specjalistycznej wiedzy i bogatym doświadczeniu członków swoich społeczności – podkreśla prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku. – Będziemy się starali wykorzystać to doświadczenie podczas realizacji nowej linii kolejowej w regionie – powinno to pozwolić na wprowadzenie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w tej inwestycji. Teren budowy może się okazać też ciekawym poligonem do prowadzenia badań środowiskowych.

– Przygotowywany przez nas nowy projekt PKM Południe wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby zastosowane w nim rozwiązania były w pełni skorelowane z aktualnym stanem nauki, co z kolei pozwoli na optymalizację poszczególnych obszarów naszych działań – dodaje Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Podpisana dziś umowa to okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń i opinii. Skorzystają na niej obie strony. Pomorska Kolej Metropolitalna zyska możliwość zaopiniowania projektu PKM Południe przez szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, natomiast studenci i pracownicy naukowi będą mieli możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita (FarU) został założony w 2020 roku z inicjatywy rektorów trzech największych gdańskich uczelni. Jego celem jest budowanie pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Szczegółowe informacje dot. FarU dostępne są na stronie Związku: https://faru.edu.pl/pl

Więcej informacji o projekcie PKM Południe można znaleźć na stronie: https://www.pkm-sa.pl/projekty/pkm-poludnie/

kontakt dla mediów
Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii transport

kontakt dla mediów
Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

informacje o firmie