wydarzenia nauka/edukacja/szkolenia

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

30.09.2021 | Politechnika Gdańska

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 rozpocznie się 1 października o godz. 11.15. W związku z sytuacją epidemiczną, uroczystość odbędzie się w sposób hybrydowy.

 

Lista uczestników wydarzenia, które odbędzie się w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym uczelni, została ograniczona, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w inauguracji dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale Youtube.

Przedstawicieli mediów (video/foto) zainteresowanych udziałem w inauguracji w Auli prosimy o kontakt z Maciejem Dzwonnikiem, rzecznikiem prasowym PG, do 30 września (do końca dnia). Liczba miejsc przewidzianych dla mediów również będzie ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Materiały dla mediów zostaną rozesłane po uroczystości, możliwe będzie również skorzystanie z nagrania wideo uroczystości.

Posiedzenie Senatu PG rozpocznie się powitaniem i przemówieniem inauguracyjnym prof. Krzysztofa Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej, a także odczytaniem listu od premiera Mateusza Morawieckiego skierowanego do społeczności akademickiej PG. Po nim nastąpi wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu „Osobowość Roku Politechniki Gdańskiej” dla wyróżnionego naukowca.

W kolejnej części posiedzenia goście wysłuchają wystąpień inauguracyjnych dziekanów, a po nich odbędzie się immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Tę część posiedzenia zakończy przekazanie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej.

Na zakończenie uroczystości prof. Łukasz Sułkowski wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym – między utopią wolności a dystopią władzy”. Naukowiec jest kierownikiem Katedry Zarządzania Jednostkami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorem ds. badań naukowych i internacjonalizacji w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. 

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, nie odbędą się inauguracje wydziałowe.

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego

kontakt dla mediów
Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

informacje o firmie

więcej z kategorii wydarzenia

kontakt dla mediów
Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy, Politechnika Gdańska
Maciej Dzwonnik

maciej.dzwonnik@pg.edu.pl

tel: 58 347 14 67

informacje o firmie