zdrowie prawo

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa – czy to rozwiązanie przyjazne dla pacjenta?

20.09.2021 | Izba POLMED

Jedną z propozycji legislacyjnych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa. Według Urzędu, przepis będzie oznaczał skuteczniejszą ochronę konsumentów,  a przede wszystkim seniorów. Problem w tym, że całkowite zakazy, bez zaprojektowania szczegółowych przepisów i obejmujące tak szeroką grupę podmiotów nic w tym zakresie nie zmienią. Większość firm, oferujących produkty dla osób starszych, sprzedaje asortyment, który nie należy do kategorii wyrobów medycznych. Prawo, które ma ochronić seniora, w konsekwencji może mu zaszkodzić.

Propozycje zmian prawnych chroniących seniorów zostały już wpisane do harmonogramu prac legislacyjnych rządu. Wśród nich znalazły się cztery regulacje legislacyjne, w tym m.in. zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli poza sklepem lub firmą, ale przy fizycznej obecności stron. Chodzi mianowicie o pokazy handlowe, organizowane np. w hotelach, sanatoriach czy w czasie wycieczek, podczas których oferowane są np.: maty rehabilitacyjne czy urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej jakości i po zawyżonych cenach. Ale pod tą kategorię kwalifikują się również wszelkiego rodzaju pokazy domowe organizowane dla klientów w czasie których oferowane są urządzenia kuchenne czy kosmetyki. Prezes UOKiK zapowiedział, że projekt systemowo wyeliminuje z rynku dużą część nieprawidłowości i ochroni konsumentów, szczególnie seniorów, przed nieuczciwymi praktykami.

- Wspieramy działania edukacyjne na rzecz praw konsumentów, m.in. do pełnej i rzetelnej informacji. Aprobujemy wszelkie akcje przestrzegające przed nieczystymi praktykami. Popieramy wreszcie walkę z nieuczciwymi pokazami handlowymi. Problem w tym, że całkowite zakazy, bez zaprojektowania szczegółowych przepisów i obejmujące tak szeroką grupę podmiotów nic w tym zakresie nie zmienią. Po prostu większość firm, o których mowa, sprzedaje produkty, które nie są wyrobami medycznymi - mówi Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Społeczeństwo polskie starzeje się. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń. Polska od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie, a to znaczy, że zapotrzebowanie na wyroby medyczne i technologie nielekowe będzie coraz większe. Zdaniem Izby POLMED, całkowity zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa może mieć negatywne skutki właśnie w tej grupie pacjentów. A to dlatego, że specyfika wyrobów medycznych jest taka, że sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa (np. u seniora lub osoby niepełnosprawnej) jest czasem po prostu niezbędna.

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Bernadetta Kowalewska

bernadetta.kowalewska@mslgroup.com

tel: +48 608 636 715

informacje o firmie

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa organizacja, zrzeszająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku. Powstała w 2002 r. Izba POLMED jest dobrowolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia. Jest również platformą wiedzy, wymiany myśli oraz doświadczeń. Zrzeszeni w Izbie eksperci stanowią źródło wiedzy i głos doradczy dla decydentów. Izba tworzy i upowszechnia  standardy etyczne na rynku wyrobów medycznych. Misją Izby POLMED jest m.in. zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Organizacja buduje również partnerstwo z decydentami i interesariuszami systemu opieki zdrowotnej przy tworzeniu zrównoważonej ścieżki zaspokajającej rosnące potrzeby i oczekiwania pacjentów przy optymalnych kosztach. Zrzeszeni w Izbie eksperci stanowią również źródło wiedzy i istotny głos doradczy dla decydentów i interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Do głównych działań Izby należą również edukowanie nt. wyrobów medycznych i ich roli w systemie zdrowia, integracja środowiska branżowego przeciwdziałanie zagrożeniom, inicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących branży oraz ugruntowywanie pozytywnego wizerunku branży wyrobów medycznych w oczach opinii publicznej. Izba POLMED jest partnerem dla decydentów (Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, AOTMiT, itp.) oraz członkiem MedTech Europe – organizacji reprezentującej europejski sektor wyrobów medycznych. Od 2011 r. prowadzi projekt MedKompas, promujący i wspierający etyczną współpracę pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych, a przedstawicielami ochrony zdrowia.

 

załączniki

więcej z kategorii zdrowie

kontakt dla mediów
Junior Account Executive, MSL
Bernadetta Kowalewska

bernadetta.kowalewska@mslgroup.com

tel: +48 608 636 715

informacje o firmie

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa organizacja, zrzeszająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku. Powstała w 2002 r. Izba POLMED jest dobrowolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia. Jest również platformą wiedzy, wymiany myśli oraz doświadczeń. Zrzeszeni w Izbie eksperci stanowią źródło wiedzy i głos doradczy dla decydentów. Izba tworzy i upowszechnia  standardy etyczne na rynku wyrobów medycznych. Misją Izby POLMED jest m.in. zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Organizacja buduje również partnerstwo z decydentami i interesariuszami systemu opieki zdrowotnej przy tworzeniu zrównoważonej ścieżki zaspokajającej rosnące potrzeby i oczekiwania pacjentów przy optymalnych kosztach. Zrzeszeni w Izbie eksperci stanowią również źródło wiedzy i istotny głos doradczy dla decydentów i interesariuszy systemu opieki zdrowotnej. Do głównych działań Izby należą również edukowanie nt. wyrobów medycznych i ich roli w systemie zdrowia, integracja środowiska branżowego przeciwdziałanie zagrożeniom, inicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących branży oraz ugruntowywanie pozytywnego wizerunku branży wyrobów medycznych w oczach opinii publicznej. Izba POLMED jest partnerem dla decydentów (Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, AOTMiT, itp.) oraz członkiem MedTech Europe – organizacji reprezentującej europejski sektor wyrobów medycznych. Od 2011 r. prowadzi projekt MedKompas, promujący i wspierający etyczną współpracę pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych, a przedstawicielami ochrony zdrowia.