przemysł ciężki

KGHM o bezpieczeństwie Żelaznego Mostu na międzynarodowej konferencji

09.09.2021 | KGHM Polska Miedź
Najnowsze technologie, ekspercka wiedza, doświadczenie i wysokie standardy – o funkcjonowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych dyskutowano podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór.

Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy, doświadczeń i najnowszych osiągnięć specjalistów z całego świata. Tegoroczną edycję zdominowały kwestie bezpieczeństwa zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych. Wśród ekspertów znaleźli się także przedstawiciele KGHM, którzy podzielili się swoją wiedzą. Jedna z sesji technicznych w całości została poświęcona funkcjonowaniu Zakładu Hydrotechnicznego. To obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia oddział KGHM zarządzający Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”.

Fenomen „Żelaznego Mostu” – jego rozmiar, ale i znaczenie w procesie technologicznym KGHM sprawia, że działanie tego obiektu interesuje ekspertów z całego świata. Efektywność i bezpieczeństwo obiektu to nasz bezwzględny priorytet. Mamy autorskie rozwiązania, doświadczonych ekspertów wśród pracowników i opinie autorytetów w branży mówi Dariusz Świderski, Wiceprezes KGHM ds. Produkcji.

Żelazny Most to najlepiej monitorowany w Europie zbiornik odpadów pochodzących z rud miedzi, do którego trafiają odpady z zakładów wzbogacania rud zlokalizowanych przy trzech Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt znajduje się na Dolnym Śląsku, na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna. Wraz z dobudowywaną obecnie do obiektu głównego tzw. Kwaterą Południową, zajmie obszar ponad 2000 ha. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km i wysokości do 70 m.

Zbiornik jest nieustannie monitorowany – wokół obiektu zainstalowanych jest kilka tysiecy punków kontrolno-pomiarowych.

Obecnie dobiega końca kolejna faza budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Oznacza to, że już w najbliższym czasie KGHM Polska Miedź S.A. rozpocznie składowanie odpadów w budowanym zbiorniku. Po rozbudowie o Kwaterę Południową będzie on największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie.

kontakt dla mediów
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

rzecznik@kghm.com

tel: (+48) 887 772 361

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii przemysł ciężki

kontakt dla mediów
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź SA
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

rzecznik@kghm.com

tel: (+48) 887 772 361

informacje o firmie