środowisko naturalne/ekologia energetyka

Energa wspiera bioróżnorodność w Ostrołęce

31.08.2021 | Grupa ENERGA

Blisko 2,7 hektara łąk kwietnych wysiała Energa przed elektrownią w Ostrołęce i na składowisku odpadów paleniskowych. Pierwsze efekty ubiegłorocznych działań są już widoczne. Większość roślin wieloletnich jest gotowa do kwitnienia w kolejnych latach. Projekt „Energia bioróżnorodności” wpisuje się w nową strategię rozwoju gospodarczego UE – Zielony Ład dla Europy.

„Energia bioróżnorodności” to kompleksowy projekt prośrodowiskowy i edukacyjny zainicjonowany przez Energę. Polega na odtwarzaniu ekosystemów łąk kwietnych, aby ocalić zapomniane gatunki roślin i zwierząt.

W ubiegłym roku Energa wysiała łąkę kwietną przed elektrownią w Ostrołęce i na składowisku odpadów paleniskowych. Powierzchnie obsadzonych terenów wyniosły blisko 2,7 ha.

Ponieważ teren był trudny, skorzystaliśmy z tzw. metody  podsiewania nasion w już istniejącą darń łąkową. Dzięki temu nie uszkodziliśmy wierzchniej warstwy roślinności, która już zdążyła się zakorzenić i tym samym utrwalić składowane tam popioły – wyjaśnia Maciej Podyma, prezes Fundacji Łąka, odpowiedzialnej za siew łąk i ich dalszą pielęgnację.

W sierpniu br. przeprowadzono następne etapy robót – koszenie, ponowne wysiewy oraz prace związane z pielęgnacją łąki.

Na efekty trzeba poczekać

– Przyroda odtwarza się stopniowo. W odróżnieniu od łąki jednorocznej, która rośnie i w pełni kwitnie w jednym cyklu wegetacyjnym, łąki wieloletnie wymagają więcej czasu i cierpliwości. Dlatego na oczekiwany efekt ekologiczny, a także wizualny musimy jeszcze poczekać – mówi Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi.

W pierwszym roku poprzez koszenie utrzymywany jest niski stan łąki, aby zapewnić jak najwięcej  światła dopiero rozwijającym się roślinom wieloletnim. Usuwane są gatunki inwazyjne oraz chwasty.  Dzięki takim zabiegom rośliny wieloletnie mogły zawiązać rozety, a to oznacza, że są przygotowane do kwitnienia w kolejnych latach.

Pozwalamy, aby rozwinęły się te rośliny, na których nam najbardziej zależy i które w następnym roku będą kwitły, np. dwuletnia dziewanna wielkokwiatowa, marchew pospolita, wrotycz czy rumian balwierski – wymienia Maciej Podyma. – Patrząc na bukiet zebrany tego lata widać, że za rok możemy spodziewać się jeszcze więcej bujnej przytulii, goździków kartuzków, wyki ptasiej, kocanek czy lepnicy białej. Jeśli dba się o nie, odpowiednio kosząc łąkę przez kilka lat, najprawdopodobniej pojawią się na niej konkretne gatunki owadów. Przykładowo dla przytulii niezwykły, różowy motyl nocny – zamrocznik pazik – dodaje.

Zalety łąk

Zakładanie łąk kwietnych pozwala ocalić ginące gatunki roślin i zwierząt. Łąki zapewniają pożywienie dla dzikich pszczół, dając im latem przestrzeń do życia, a zimą – schronienie. Rośliny na łąkach wychwytują pyły tworzące smog i przyczyniają się do obniżenia temperatury powietrza. Można je wysiewać praktycznie na każdym terenie. Są doskonałą alternatywą dla trawników.

Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki UE i wpisuje się w Europejskie Prawo o klimacie (ECL). Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności realizowana jest przez Energę już od 2016 r. w ramach funkcjonującego w Grupie unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.