środowisko naturalne/ekologia

Nie dla odstrzału wilków z Barwic

05.08.2021 | WWF Polska

Dwa wilki mają stracić życie decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska! W wydanym przez GDOŚ dokumencie czytamy, że zabite mogą być wyłącznie dwa osobniki, które powodują szkody w hodowli zwierząt na terenie gminy Barwice. Wydana zgoda na odstrzał gatunku chronionego rodzi wiele pytań. Chociażby to: skąd myśliwi będą wiedzieć, które to wilki, skoro nie prowadzi się tam pomiarów telemetrycznych? 

 

Cena życia wilka

11.700 zł - na tyle Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wycenił życie dwóch wilków z gminy Barwice w Zachodniopomorskiem. Tyle bowiem wynosi łączna suma odszkodowań za straty w hodowli wypłacona hodowcom od stycznia 2020 do końca kwietnia 2021 roku.  W uzasadnieniu GDOŚ czytamy, że na przestrzeni półtora roku doszło w sumie do 7 ataków na zwierzęta (owce, cielęta, daniele): 4 w 2020r. i 3 w 2021. Hodowcy stracili 15 zwierząt.

Jedno uzasadnienie, mnóstwo pytań...

Wniosek o odstrzał wilków złożyła gmina Barwice. Podkreśla w nim, że wilki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla człowieka. Nie zgadza się z tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Badając sprawę stwierdza ona, że ze strony wilków nie ma zagrożenia dla człowieka. 

Szkody w pogłowiu zwierząt gospodarskich wyrządzane przez wilki mają miejsce w większości wypadków w przypadku niewłaściwie zabezpieczonych lub niezabezpieczonych stad. Istnieją sprawdzone metody ochrony zwierząt gospodarskich jak ogrodzenia elektryczne, fladry czy dozór pasterskich psów stróżujących. Odstrzał wilka to zawsze ostateczność, która może być stosowana w przypadku wykorzystania i niesprawdzenia się metod alternatywnych i powinna uwzględniać głos specjalistów w zakresie biologii i ekologii wilka, a także strony społecznej. Sytuacja w gminie Barwice rodzi wiele pytań i niejednoznaczności.” - podkreśla Piotr Chmielewski, specjalista ds. Ochrony przyrody Fundacji WWF. 

W uzasadnieniu GDOŚ czytamy, że hodowcy stosowali zabezpieczenia w postaci fladr, elektrycznych ogrodzeń i siatek wkopanych w głąb na 2 metry. Według hodowców wilk miał przejść górą ogrodzenia, wykorzystując do tego słup podtrzymujący ogrodzenie1 i zrobić podkop przy bramie ogrodzenia. My zatem pytamy: w jaki sposób środki zabezpieczajace przed atakami wilków na zwierzęta gospodarskie były monitorowane pod kątem poprawności ich zamontowania, poprawnego działania i właściwego umiejscowienia? Jakie działania mające na celu przepłoszenie osobników zuchwałych zostały podjęte zanim została wydana decyzja o odstrzale dwóch osobników?

Na podstawie jakich przesłanek, stwierdzono, że odstrzał wilków zminimalizuje szkody hodowlane, a nie powiększy je? Idąc dalej - rozbicie wilczej rodziny może w konsekwencji spowodować śmierć szczeniąt. W jaki sposób planowane jest oznaczenie osobników do odstrzału, skoro badania genetyczne mają być wykonane już po ich śmierci?
Te pytania zebraliśmy w piśmie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w załączniku). Nie ma naszej zgody na odstrzał wilków, przy tak wątpliwym uzasadnieniu. 

Lepiej zapobiegać...

Wilki giną z powodu ludzkiej niechęci,strachu i uprzedzeń. Dlatego kluczowe w świetle trwającej nagonki jest, żeby budować wiedzę o wilkach opartą na aktualnych badaniach naukowych i przedstawiać obiektywne fakty. Widzimy, że jest duża potrzeba rzeczowej rozmowy i szukanie rozwiązań pozwalających godzić potrzeby człowieka i dzikiej przyrody, z ludźmi i dla ludzi, z korzyścią dla wilka i dla człowieka. W takim podejściu widzimy naszą rolę, mamy w tym wieloletnie doświadczenie. Fundacja WWF Polska już od kilkunastu lat nieodpłatnie przekazuje  ogrodzenia elektryczne hodowcom, we współpracy z właściwymi miejscowo regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Tylko w 2021 roku, cztery regionalne dyrekcje ochrony środowiska otrzymały od Fundacji WWF Polska łącznie 20 zestawów ogrodzeń elektrycznych dla hodowców w województwie lubuskim, wielkopolskim, podlaskim, podkarpackim. Do tej pory takim gospodarstwom w całej Polsce, WWF Polska przekazało około 500 ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt gospodarskich przed dużymi drapieżnikami, w tym 300 przed wilkami. Mamy duże doświadczenie w edukowaniu hodowców na temat minimalizacji ryzyka wystąpienia szkód (w październiku 2020 r., współorganizowaliśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. warsztat nt. minimalizacji szkód wyrządzanych przez wilki w województwie lubuskim. Do dnia dzisiejszego, WWF Polska przekazała również  44 pasterskich psów stróżujących - owczarków podhalańskich do ochrony owiec przed wilkami. 

 

1 Uzasadnienie pisma GDOŚ z załącznika

kontakt dla mediów
Katarzyna Karpa - Świderek
Rzecznik Prasowy, Fundacja WWF Polska
Katarzyna Karpa - Świderek

kkarpaswiderek@wwf.pl

tel: 604 631 633

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Katarzyna Karpa - Świderek
Rzecznik Prasowy, Fundacja WWF Polska
Katarzyna Karpa - Świderek

kkarpaswiderek@wwf.pl

tel: 604 631 633

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.