kultura/sztuka/rozrywka

Powiew świeżości w indywidualnych ubezpieczeniach na życie Allianz

22.07.2021 | Allianz

Allianz wprowadził kolejne zmiany w swojej życiowej ofercie dla klientów indywidualnych. Od 21 lipca zakres dwóch flagowych ubezpieczeń na życie Allianz (Planu pełnej ochrony oraz Planu na dziś i jutro) można rozszerzyć o umowy dodatkowe, które łączą pomoc finansową w razie zdarzenia z usługami assistance. Główne obszary zmian to ochrona dla sportowców, w razie poważnych zachorowań oraz dla dzieci.

Zabezpieczenie dla osób uprawiających sport – również wyczynowo

Pierwszą z istotnych zmian w ofercie Allianz jest rozszerzenie ochrony dla osób prowadzących aktywny tryb życia – również tych, którzy uprawiają sport wyczynowo. Umowa uszczerbkowa zyskała rozszerzenie, które obejmuje trwałe ubytki na zdrowiu spowodowane NW także w wyniku wyczynowego uprawiania wielu dyscyplin sportowych (m.in. jeździectwa, dyscyplin lekkoatletycznych, triatlonu czy runmagedonu). Klient dostaje jasny katalog dyscyplin oraz aktywności oraz precyzyjną definicję wyczynowego uprawiania sportu. Uszczerbek sportowy może objąć także dzieci regularnie uczestniczące w treningach w ramach klubu, sekcji, czy akademii piłkarskich.

- To ważna i znacząca zmiana w naszym produkcie. Do tej pory wyczynowe uprawianie sportu było wyłączeniem. Zdecydowaliśmy się na zmianę, bo widzimy, że rośnie zaangażowanie najbardziej aktywnych Polaków  – według badania MultiSport Index 2019[1] już 19 proc. z deklarujących aktywność fizyczną ćwiczy 5 razy w tygodniu – mówi Magdalena Rokicka, Dyrektor ds. produktów życiowych i zdrowotnych, Allianz Polska.

Dodatkowo, jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey”[2] w pięciu z ośmiu badanych krajów większą popularnością cieszy się aktywność sportowa, która nie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym. Wyjątkiem prócz Francji oraz Niemiec jest także Polska.

Pomoc na wypadek poważnych zachorowań

Drugi zmodyfikowany obszar dotyczy poważnych zachorowań. Nowością są dwie nowe łagodniejsze jednostki chorobowo – zabiegowe, za których wystąpienie klient może otrzymać 10% z sumy ubezpieczenia: jest to wczesna postać nowotworu lub przeprowadzenie przezskórnej interwencji wieńcowej. Rozbudowana lista poważnych zachorowań zawiera zarówno jednostki chorobowe i zabiegi z zakresu onkologii, jak też kardiologii, neurologii, niewydolności oddechowej czy niewydolności narządowej. Allianz wypłaci 100% sumy ubezpieczenia za chorobę czy zabieg, który spełni odpowiednią definicję z o.w.u. Ważnym elementem zmian w produktach jest także obszar zdrowia onkologicznego. Od teraz Allianz oferuje dwie umowy dodatkowe. Pierwsza z nich to Opieka medyczna bez granic, która zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia onkologicznego w wysokospecjalistycznych placówkach medycznych za granicą. Druga, która jest nowością, to umowa dodatkowa - Assistance onkologiczny w Polsce. Dzięki niej osoba, która walczy z nowotworem, może skorzystać z konsultacji onkologicznych, endokrynologicznych, wykonać biopsję czy badanie MRI. Assistance umożliwi również wykonanie testów genetycznych u bliskich chorego, rehabilitację oraz zapewni wsparcie psychoonkologa dla chorego i jego rodziny. To wszystko za atrakcyjną składkę.

Ochrona w razie wypadków oraz szeroka ochrona dla dzieci

Nowy jest także Assistance wypadkowy. W ramach tego ubezpieczenia klient zyskuje po wypadku dostęp do wybranych przez siebie 10 świadczeń medycznych w tym m.in.: konsultacji lekarskich, badań ambulatoryjnych, ale taże TK, MRI oraz 30 zabiegów rehabilitacyjnych i możliwości pokrycia kosztów operacji chirurgicznej albo ortopedycznej (do 20 000 zł), czy związanej z konsekwencjami wypadku, operacji plastycznej (do 8000 zł).

- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty tych dwóch nowych umów assistance, bo z naszych doświadczeń wynika, że świadczenia medyczne pomagają Klientom tu i teraz, są dobrym uzupełnieniem wypłat bezpośrednich – dodaje Marcin Górecki – Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Ubezpieczeń Życia Indywidualnego”

Dzieci ubezpieczonego mogą być chronione tymi samymi umowami dodatkowymi chorobowymi i wypadkowymi, co osoby dorosłe. To spore uproszczenie dla klienta. Zabezpieczeniu dzieci służy także umowa renty. Świadczenie z tej umowy w formie comiesięcznej wypłaty w razie śmierci rodzica pozwoli osieroconemu dziecku, np. podołać finansowym wyzwaniom w związku z podjętymi studiami.

To nie pierwsza nowość w tym roku

W lutym br. Allianz wprowadził do oferty ubezpieczenie Allianz Bezpieczne Życie. Bazę ubezpieczenia stanowią predefiniowane warianty, które zapewniają ochronę na wypadek wielu różnych ryzyk. Klient może rozszerzyć wybrany wariant o dodatkową ochronę. Do wyboru ma 6 pakietów, m.in.: onkologiczny, kardiologiczny, wypadkowy, dla dzieci, dla rodziców. Produkt cieszy się zainteresowaniem  zarówno klientów jak i pośredników ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o produktach na:

Plan pełnej ochrony - https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ochrona-zycia-i-zdrowia/plan-pelnej-ochrony.html

Plan na dziś i jutro - https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-z-inwestowaniem/plan-na-dzis-i-jutro.html

 

[1] https://www.benefitsystems.pl/o-nas/biuro-prasowe/komunikat/multisport-index-2019-badanie-aktywnosci-fizycznej-polakow/

[2] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/sports-retail-study-2020.html

kontakt dla mediów
Rzecznik prasowy, Allianz Polska
Marta Nowicka

marta.nowicka@allianz.pl

informacje o firmie

 

 

załączniki

więcej z kategorii kultura/sztuka/rozrywka

kontakt dla mediów
Rzecznik prasowy, Allianz Polska
Marta Nowicka

marta.nowicka@allianz.pl

informacje o firmie