energetyka

Energa Operator przywraca zasilanie odbiorcom po nawałnicach w centralnej Polsce

20.07.2021 | Grupa ENERGA

Nawałnice, które pod koniec ubiegłego tygodnia wystąpiły na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego, spowodowały znaczne uszkodzenia sieci energetycznych. W wyniku licznych awarii, energii elektrycznej pozbawionych zostało ponad 200 tys. odbiorców. Energetykom udało się już przywrócić zasilanie zdecydowanej większości z nich. Obecnie bez energii elektrycznej pozostaje około dwa tys. klientów. Pracownicy Energi Operatora dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić im dostawy energii elektrycznej.

Wichury spowodowały wyłączenie ośmiu linii wysokich napięć, czterech Głównych Punktów Zasilania oraz blisko 9,5 tys. stacji średnich napięć. Skalę zniszczeń można porównać do tych, jakie spowodował przed kilkoma laty huragan Ksawery. Ekstremalnie silne podmuchy wiatru łamały drzewa, które spadały na linie energetyczne i uszkadzały je. Wiatr zerwał również dachy w rozdzielniach dwóch ważnych stacji typu GPZ 110/15 kV, powodując m.in. zalanie i uszkodzenie urządzeń w tych obiektach.

W terenie cały czas pracuje nawet ponad 130 brygad, również tych należących do firm zewnętrznych. W pierwszych dniach po nawałnicy udało się przywrócić zasilanie większości odbiorców. Załączone zostały również wszystkie z Głównych Punktów Zasilania oraz linie wysokiego napięcia. 

Naprawa linii wysokiego oraz średniego napięcia jest niezbędna do zasilenia linii niskiego napięcia, a tym samym odbiorców końcowych. Zasilanie przywracane jest obecnie na ostatnich pozbawionych go liniach średniego napięcia. Trwają również intensywne prace związane z lokalizacją i naprawą uszkodzeń na liniach niskich napięć i przyłączy.

Znaczną przeszkodę przy usuwaniu awarii stanowią przewrócone na ziemię drzewa, które utrudniają poruszanie się w terenie i dostęp do uszkodzonych miejsc na sieci. Ekipy Energi Operatora w dostaniu się do nich wspiera straż pożarna. Napraw nie ułatwiają również zmienne warunki pogodowe, a także grunt rozmokły na skutek wzmożonych opadów. 

W przypadku płockiego oddziału to już trzecia w ostatnich dniach awaria masowa wywołana skrajnie negatywnymi warunkami atmosferycznymi.

W związku ze skalą zniszczeń, a także obciążeniem ekip pogotowia energetycznego, do akcji usuwania skutków awarii włączono nie tylko wykonawców zewnętrznych, ale również służby pomiarowe Energi Operatora, które pomogą w szybszej lokalizacji uszkodzeń.   

Jeżeli warunki pogodowe nie przyczynią do pogorszenia sytuacji, akcja związana z usuwaniem wszystkich skutków nawałnic może potrwać jeszcze kilka dni. Informacje odnośnie aktualnyh przerw w dostawie energii elektrycznej oraz tego, jak można zgłosić awarię znajdziesz tutaj

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.