wydarzenia kultura/sztuka/rozrywka nauka/edukacja/szkolenia

Studenci architektury PG zmienią oblicze ul. Partyzantów w Gdańsku? Rozstrzygnięcie konkursu

30.06.2021 | Politechnika Gdańska
Najlepsza praca w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji rejonu ulicy Partyzantów została wybrana. Sąd konkursowy nagrodził zwycięską drużynę m.in. za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą, a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną.
 
W środę, 30 czerwca ogłoszono wyniki konkursu. W tym roku na miejsce kolejnego poligonu projektowego wybrano fragment Wrzeszcza, dla którego należało stworzyć koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji ulicy Partyzantów.
 
– Naszym studentom udało się przygotować szereg projektów reprezentujących wysoki poziom rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego obszaru. Zwycięska praca wyróżnia się ciekawym układem urbanistycznym i wyważoną kompozycją obydwu pierzei ul. Partyzantów – uzasadnia wybór prof. Antoni Taraszkiewicz, przewodniczący sądu konkursowego. – Na uwagę zasługuje rozwiązanie dotyczące placu usytuowanego u zbiegu ulic Partyzantów i Sosnowej, a także dbałość o ochronę istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych jej elementów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy terenami otwartymi a zabudowanymi. Autorom pracy udało się również dopasować architekturę projektowanych budynków do skali i charakteru dzielnicy, a także przedstawić szereg interesujących rozwiązań funkcjonalnych.
 
Nagrody w konkursie
Po dokonaniu przeglądu prac i dyskusji sąd konkursowy postanowił przyznać  5 równorzędnych wyróżnień i trzy nagrody:
 
I nagrodę, w wysokości 7000 zł, otrzymali autorzy pracy o nr A 13 (nr identyfikacyjny 160388) za prawidłowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, w tym:
 • podkreślenie wysokim przejściem bramnym z akcentem wysokościowym w proponowanej nowej zabudowie osi ulicy Sosnowej w kierunku dworca PKP Gdańsk-Wrzeszcz,
 • zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową,
 • podzielenie proponowanych pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną,
 • funkcjonalne rozwiązania na kilku kondygnacjach obiektu sportowego.
Na dodatkową uwagę zasłużyły propozycje autorów dotyczące:
 • ograniczenia ruchu na al. Grunwaldzkiej do północnej jezdni za tzw. Wysepką,
 • miejscowe uzupełnienia tkanki dzielnicy.
II nagrodę, w wysokości 5000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A9 (nr identyfikacyjny 027077)
 
III nagrodę - 3000 zł, otrzymali autorzy pracy nr A10 (nr identyfikacyjny 235200)
 
Pięć koncepcji otrzymało wyróżnienie (w wysokości 1000 zł):
 
Autorzy pracy nr A 4 (numer identyfikacyjny 700243)
Autorzy pracy nr A 6 (numer identyfikacyjny 041416)
Autorzy pracy nr A 21 (numer identyfikacyjny 121441)
Autorzy pracy nr A 22 (numer identyfikacyjny 022715)
Autorzy pracy nr A 24 (numer identyfikacyjny 152111)
Wszystkie prace można obejrzeć na stronie Biura Architekta Miasta.
 
Sąd konkursowy
W składzie sądu konkursowego zasiedli:
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Politechnika Gdańska Wydział Architektury)- przewodniczący sądu
 • prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (PG WA)
 • dr inż. arch. Tomasz Szymański (PG WA)
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Urząd Miejski Biuro Architekta Miasta)
 • mgr. inż. arch. Bogusław Rutecki (UM Wydział Urbanistyki i Architektury)
 • mgr. inż. arch. Piotr Smolnicki (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i GZDIZ)- sędzia referent
Zakres opracowania
Zadanie konkursowe składało się z czterech bloków:
 • Przeprowadzenie analizy komunikacyjnej pod kątem przeorganizowania ruchu kołowego w dzielnicy.
 • Przekształcenie przestrzeni ul. Partyzantów w woonerf
 • Zagospodarowanie działki, będącej własnością miasta, położonej na rogu ul. Partyzantów i ul. Sosnowej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
 • Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed historycznym budynkiem straży pożarnej

Konkurs organizowany dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzony jest we współpracy z Urzędem Miejskim. W poprzedniej edycji tematem było zaprojektowanie Centralnego Portu Jachtowego i Kąpieliska Stogi.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie