sprawy społeczne rodzina

Czerwiec w Polsce 2050 miesiącem rodzicielstwa zastępczego

Czego doświadczają dzieci zanim trafią do pieczy zastępczej?

Każde dziecko powinno mieć szansę dorastać w rodzinie. Najlepiej, aby tę rodzinę tworzyli kochający, troskliwi rodzice biologiczni. Czasem jednak tacy rodzice nie potrafią lub nie chcą otoczyć dziecko troską, zapewnić bezpieczeństwo. W takich sytuacjach zbyt często w Polsce dzieci padają ofiarą niedociągnięć systemu, są traktowane przedmiotowo. System nie bierze pod uwagę złożonych emocji dziecka, jego przekonań, jego praw.

Dzieci mają prawo do życia w rodzinie, dlatego zamiast trafiać do instytucji, powinny być otoczone troskliwą opieką rodzin zastępczych. Aby było to możliwe potrzebujemy pilnych zmian w polityce społecznej wobec najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu pieczy zastępczej. Dziecko, którym nie zajmują się jego biologiczni rodzice, nie powinno trafiać placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie (choć nietrafnie) „domami dziecka”, w których nie ma żadnej szansy na wytworzenie niezbędnych w jego rozwoju więzi z opiekunami.

Czerwiec w Polsce 2050 jest miesiącem rodzicielstwa zastępczego. W Dniu Dziecka rozpoczynamy kampanię promującą różne formy rodzinnej pieczy zastępczej. Wskażemy szczegółowo na istniejące obecnie niedoskonałości prawne i zaproponujemy konkretne rozwiązania systemowe. Nasi eksperci wytłumaczą zasady funkcjonowania pieczy zastępczej, a członkowie Polski 2050, którzy są rodzicami zastępczymi, wskażą możliwości i korzyści, jakie ten model opieki nad dziećmi daje zarówno dzieciom, jak i osobom, które zdecydują się na podjęcie tej wymagającej misji.

Wstępem do kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego jest krótki film, w którym wolontariusze Polski 2050 odczytują fragmenty protokołów polustracyjnych polskich sądów rodzinnych. W tych pozbawionych emocji słowach kryją się codzienne tragedie tysięcy dzieci w całej Polsce. Wielu z tych dramatów można byłoby zapobiec, choćby poprzez postulowane przez nas zmiany w polityce społecznej wobec dzieci.

Prezentowany dzisiaj film jest punktem wyjścia do jutrzejszej publicznej debaty online, organizowanej przez Instytut Strategie 2050 „Rodziny dla dzieci - prawo, nie przywilej”. Podczas której przedstawimy naszą propozycję zmian systemowych.


Debata: https://fb.me/e/2ics2E6cZ
Dokument: https://strategie2050.pl/wp-content/uploads/2021/05/Rodziny-dla-dzieci-prawo-nie-przywilej.pdf

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

media@polska2050.pl

tel: +48 514 048 867

informacje o firmie

  

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

media@polska2050.pl

tel: +48 514 048 867

informacje o firmie