polityka

5 warszawskich samorządowców dołącza do Polski 2050. Anna Radwan-Roehrenschef pełnomocniczką Polski 2050 Szymona Hołowni w stolicy

Warszawa, 29.05.2021 

5 warszawskich samorządowców dołącza do Polski 2050, Michał Kobosko przedstawia odpowiedzialnych za budowę struktur politycznych w Warszawie, Anna Radwan-Roehrenschef Pełnomocniczką Polski 2050 Szymona Hołowni w stolicy

Mamy przyjemność poinformować o włączeniu do struktur Polski 2050 pięciu samorządowców z Warszawy. Są to: Katarzyna Radzikowska, radna Wilanowa, Donata Rapacka, radna Żoliborza, Magdalena Rogozińska radna Ursynowa, Robert Podpłoński, radny Bemowa, Jacek Wiśnicki, radny osiedla Falenica. 

Dzisiaj po godz. 11.00 przy Pomniku Syreny w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ruchu Polska 2050, podczas której Michał Kobosko oraz warszawscy pełnomocnicy polityczni zaprezentowali samorządowców ze stolicy dołączających do Polski 2050.   

Zapis wideo konferencji prasowej: https://fb.watch/5NTU7SPHiK/

Konferencja była również okazją do oficjalnego przedstawienia odpowiedzialnych za budowę struktur politycznych w Warszawie. Będą to: Anna Radwan-Roehrenschef, socjolożka, założycielka Instytutu In.Europa, Jacek Bartmiński, prawnik, ekspert mazowieckiego oddziału Instytutu Strategie 2050 oraz Paweł Lenarczyk, prawnik i politolog, radny dzielnicy Ursynów.

“Polska 2050, w skład którego wchodzi Stowarzyszenie Polska 2050, Instytut Strategie 2050 oraz partia Polska 2050 Szymona Hołowni, rośnie w siłę proporcjonalnie do słupków sondażowych. Nasze poparcie, przekraczające 20% to wynik pracy w ramach trzech filarów naszego ruchu. W Sejmie i Senacie reprezentuje nas 7 parlamentarzystów. Instytut Strategie 2050 to także 13 oddziałów regionalnych, jest to obecnie najbardziej rozbudowana struktura think-tanku w Polsce. Od początku roku nasi eksperci podjęli ponad 50 inicjatyw - w tym trzy dokumenty programowe, kilkanaście analiz, kilkanaście konferencji o problemach regionalnych. Ruch Polska 2050 to prawie 24 tysiące zarejestrowanych wolontariuszy, w samym tylko Stowarzyszeniu Polska 2050 jest już ponad 1587 aktywnych członków. W kraju powołaliśmy 46 kół powiatowych naszego Stowarzyszenia, w samej Warszawie 4” - wymieniał Michał Kobosko

W trakcie spotkania głos zabrali również Paweł Lenarczyk oraz warszawscy samorządowcy, którzy odnieśli się do motywacji pracy w ruchu oraz obchodzonego przedwczoraj Dnia Samorządu Terytorialnego. 

“Wszystkich nas łączy Warszawa - miasto dla pokoleń różnych potrzeb, oczekiwań, otwarte na dialog i poszanowanie różnorodności. Pamiętając o historii naszego miasta, chcemy budować dziś przyjazną, nowoczesną, otwartą i różnorodną Warszawę. Warszawę, która nie poddaje się nawet w obliczu takich wyzwań jak walka z COVID-19. (...) Myślimy o Warszawie, która dostrzega problemy pieszych, rozwija infrastrukturę rowerową, nie zapominając o osobach poruszających się samochodami. To również miasto pełne zieleni i miejsc pracy, odpoczynku, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. Chcemy Warszawy o najwyższym w kraju poziomie usługi edukacyjnych oraz medycznych. (...) Na koniec, chcemy stolicy pokrytej w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z uchwałą krajobrazową, dzięki której zostanie uporządkowana przestrzeń estetyczna naszego miasta” - powiedział Paweł Lenarczyk

“Jako samorządowcy widzimy również potrzebę zmian ustrojowych Warszawy. Jako Polska 2050 będziemy prowadzić dialog zmierzający do wypracowania nowego modelu ustrojowego dla Warszawy, który z jednej strony będzie zarządzał infrastrukturą drogową czy komunikacyjną z poziomu centralnego, przy równoczesnym wzmocnieniu roli rad dzielnic, które są najbliżej problemów zgłaszanych przez mieszkańców. W Polska 2050 rozumiemy dużą rolę samorządności i dlatego stworzyliśmy Partnerstwo na rzecz Samorządu Otwartego. Wiemy, że samorząd terytorialny odgrywa bardzo istotną rolę w budowie silnego państwa” - dodał ursynowski radny. 

Wraz z dołączającymi dziś warszawskimi samorządowcami, z Polską 2050 aktywnie współpracuje już 143 przedstawicieli samorządów w całym kraju. Są wśród nich radni, burmistrzowie i prezydenci miast działający wspólnie w  programie Partnerstwo na rzecz samorządu otwartego koordynowanego przez Macieja Żywno, radnego wojewódzkiego i byłego wojewodę podlaskiego. 

Obecnie Polska 2050 powołuje struktury polityczne we wszystkich 380 powiatach.

 

Notki biograficzne pełnomocników i warszawskich samorządowców:

Anna Radwan-Roehrenschef - pełnomocniczka Szymona Hołowni ds. struktur politycznych w Warszawie. Socjolożka, aktywistka działająca na rzecz integracji Polski z UE. Działalność społeczną zaczynała jako wolontariuszka zaangażowana w kampanię na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Potem pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W latach 2006-2015 była jego szefową, dziś zasiada w Radzie tej organizacji. Jest założycielką Instytutu In.Europa zajmującego się problematyką unijną: edukacją, analizami konkretnych wydarzeń dotyczących Unii, wzmacnianiem proeuropejskiego środowiska w Polsce. Anna Radwan jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz podyplomowych studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jacek Bartmiński - koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. mazowieckim. Prawnik, historyk sztuki, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Akademii Leona Koźmińskiego (rachunkowość i finanse). Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego i doradca restrukturyzacyjny. Były doradca Ministra Finansów i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Kierował nadzorem korporacyjnym w  spółkach handlowych i logistyką Policji. Były członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek.  Jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki zajmował się analizą, tworzeniem i stosowaniem prawa. Pszczelarz i prosument.

Paweł Lenarczyk - politolog, prawnik, rzecznik patentowy, a od 2010 do chwili obecnej radny Dzielnicy Ursynów. Dwukrotnie wybierany na Przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa. Wiceprezes stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Największe sukcesy to: uruchomienie procedury planistycznej dla osiedla Stokłosy; autor i współautor wielu projektów do Budżetu Obywatelskiego m.in Murali metra, Zielonych skwerów na Ursynowie, doświetlenia przejść dla pieszych oraz współorganizator ruchu na rzecz udostępnienia motocyklom stołecznych buspasów. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawnego uregulowania gruntów, odwodnieniem i zagospodarowaniem wód opadowych oraz ochroną zabytków. Maratończyk, miłośnik Kresów. 

Katarzyna Radzikowska – politolog, radna Dzielnicy Wilanów nieprzerwanie od 2010 roku. Działaczka społeczna związana ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Miasteczka Wilanów. Współorganizatorka i pomysłodawca wielu społecznych akcji wilanowskich (Move&Plant, Porządkujmy Branickiego) oraz inicjatorka społecznego dialogu o Galerii Handlowej Wilanów, zaangażowana w prace nad kształtem nowego planu miejscowego Przedpola Pałacu w Wilanowie,organizatorka licznych akcje sąsiedzkich i ekologicznych. Przewodnicząca Komisji Środowiska, Ekologii i Rolnictwa (2014-2018). 

Donata Rapacka - pedagożka społeczna, związana z trzecim sektorem, od trzech kadencji radna Żoliborza, Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego w Radzie Dzielnicy. Zajmuje się przyjazną przestrzenią, ochroną zabytków i ochroną zieleni. Działaczka Stowarzyszenia Żoliborzan. Organizatorka działań kulturalnych, pasjonatka historii i teraźniejszości spółdzielczego Żoliborza. Rzeczniczka dialogu społecznego. 

Magdalena Rogozińska – zawodowo prawnik, pracowała w okresie 1995 - 2016 w ścisłym kierownictwie różnych spółek kapitałowych, Społecznie radna w Radzie Dzielnicy Ursynów od 2018 roku. Z warszawskim samorządem związana od 2002 r. pełniąc funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Śródmieście (2016-2018), a w latach 2002-2006 będąc radną m.st. Warszawy. Jest zwolenniczką współpracy między dzielnicami oraz współpracy władz miasta z okalającymi Warszawę gminami. Za sprawy niezwykle ważne  uważa ochronę środowiska a także edukację. Jest też zwolenniczką udziału mieszkańców w decyzjach władz lokalnych.  

Robert Podpłoński - zawodowo radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii. Społecznie radny Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od 2014 r. z ramienia stowarzyszenia - Bemowska Wspólnota Samorządowa, członek zarządu dwóch wspólnot mieszkaniowych i przewodniczący rady osiedla. Od zawsze bezpartyjny. Inicjator walki o „ludzki” przebieg trasy S7 przez Warszawę. Zaskarżył warszawską uchwałę śmieciową do sądu administracyjnego. Prywatnie szczęśliwie żonaty tata dwóch wspaniałych córek. Gra w brydża.

Jacek Wiśnicki - przez lata związany z trzecim sektorem i kulturą. Przez prawie siedem lat zarządzał kinem studyjnym. W 2016 r został radnym osiedla Falenica. W wyborach w 2018 r. startował do rady dzielnicy Wawer z koalicji Ruchów Miejskich i uzyskał mandat. Przez dwa lata był zastępca burmistrza dzielnicy Wawer, odpowiedzialnym m.in. za ochronę środowiska, architekturę i sprawy społeczne. W tym czasie m.in. zainicjował powstanie Wawerskiego Ośrodka Wsparcia, koordynował zadania związane z walką ze smogiem oraz promował rozwiązania ekologiczne dotyczące zielono-błękitnej architektury.  Pasjonuje się przyrodą, zwłaszcza ptakami, a swoje obserwacje umieszcza na profilu Ptasia linia. Niedawno ukazała się jego debiutancka powieść.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

media@polska2050.pl

tel: +48 514 048 867

informacje o firmie

  

załączniki

więcej z kategorii polityka

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

media@polska2050.pl

tel: +48 514 048 867

informacje o firmie