zdrowie

Statystyki Szpitala Narodowego 08-14.05.2021

15.05.2021 | Szpital Narodowy

statystyki 14 05 2021

14.05. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 28 pacjentów na 138 uruchomione łóżka. W ciągu tygodnia szpitale 5 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 4 osoby. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 1834 osoby.

  1. Na terenie PGE Narodowego przygotowanych jest 550 miejsc dla osób chorych na COVID-19. Są one fizycznie gotowe do przyjmowania pacjentów. Wszystkie te łóżka mają dostęp do instalacji tlenowej.
  2. Duża część spośród wszystkich obsłużonych pacjentów to osoby z różnymi schorzeniami, nie tylko z zapaleniem płuc, ale także osoby po udarze, zawale serca, osoby starsze, leżące. Leżenie w łóżku prowadzi u nich do ogólnego osłabienia, dlatego są poddawani rehabilitacji. Rehabilitanci codziennie wykonują z pacjentami ćwiczenia i starają się ich uruchomić.
  3. Miesięczne koszty funkcjonowania szpitala są znacznie niższe, niż pojawiająca się w mediach kwota 21,5 mln zł. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem media.szpitalnarodowy.pl.
  4. Specyfiką szpitala tymczasowego jest to, że działa w stałej dyżurowej obsadzie lekarskiej. Liczba personelu Szpitala Narodowego jest dopasowywana do aktualnych potrzeb wynikających z liczby pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz liczby szczepień realizowanych na terenie Szpitala Narodowego. Szpital posiada pulę pracowników, z którymi zawarł umowy cywilnoprawne (ponad 500 umów), dzięki czemu może na bieżąco kompletować zespół niezbędny do pracy, według zasady opisanej w artykule dostępnym pod adresem media.szpitaltymczasowy.pl.
  5. To, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących).
  6. Szpital Narodowy nie ma oddzielnego zarządu. Jest filią CSK MSWiA.
  7. Personel Szpitala Narodowego, który pochodzi z Warszawy, dyżuruje w Szpitalu Narodowym w ramach dodatkowych godzin, poza normalnym czasem pracy. Każda osoba z personelu medycznego wykorzystuje swoje wolne godziny na pracę w szpitalu tymczasowym.
  8. Twórcy Szpitala Narodowego opierali się na doradztwie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), gdzie pracują lekarze, którzy uczestniczyli w misjach leczenia chorych zakażonych wirusem w Lombardii czy w Afryce. To ludzie z bardzo dużym doświadczeniem w działaniach w sytuacjach krytycznych i zagrożeń masowych. Opierano się na wytycznych m.in. brytyjskich, włoskich.
kontakt dla mediów
Iwona Sołtys
rzecznik prasowy, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Iwona Sołtys

iwona.soltys@cskmswia.pl

tel: +48 22 508 10 68

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii zdrowie

kontakt dla mediów
Iwona Sołtys
rzecznik prasowy, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Iwona Sołtys

iwona.soltys@cskmswia.pl

tel: +48 22 508 10 68

informacje o firmie