zdrowie

Statystyki Szpitala Narodowego 03-06.04.2021

07.04.2021 | Szpital Narodowy

ststystyki 06 04 2021

06.04. o godzinie 23.59 w Szpitalu Narodowym przebywało 264 pacjentów na 318 gotowe łóżka. W ciągu czterech dni szpitale 96 razy kontaktowały się z SN. Do hospitalizacji przyjęto 74 osoby. Łącznie od początku działalności hospitalizowano 1588 osób.

  1. Na terenie PGE Narodowego przygotowanych jest 550 miejsc dla osób chorych na COVID-19. Są one fizycznie gotowe do przyjmowania pacjentów. Wszystkie te łóżka mają dostęp do instalacji tlenowej. Placówka dysponuje personelem medycznym niezbędnym do zapewnienia opieki 318 pacjentom. Szpital prowadzi ciągłą rekrutację kadry medycznej oraz na bieżąco analizuje możliwości zwiększenia liczby pacjentów tak, by w sposób ciągły utrzymywać nadwyżkę wolnych miejsc w stosunku do potrzeb wynikających z pandemii COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.
  2. Duża część pacjentów to osoby z różnymi schorzeniami, nie tylko z zapaleniem płuc, ale także osoby po udarze, zawale serca, osoby starsze, leżące. Leżenie w łóżku prowadzi u nich do ogólnego osłabienia, dlatego są poddawani rehabilitacji. Rehabilitanci codziennie wykonują z pacjentami ćwiczenia i starają się ich uruchomić.
  3. Miesięczne koszty funkcjonowania szpitala są znacznie niższe, niż pojawiająca się w mediach kwota 21,5 mln zł. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem media.szpitalnarodowy.pl.
  4. Specyfiką szpitala tymczasowego jest to, że działa w stałej dyżurowej obsadzie lekarskiej. Liczba personelu Szpitala Narodowego jest dopasowywana do aktualnych potrzeb wynikających z liczby pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz liczby szczepień realizowanych na terenie Szpitala Narodowego. Szpital posiada pulę pracowników, z którymi zawarł umowy cywilnoprawne (ponad 500 umów), dzięki czemu może na bieżąco kompletować zespół niezbędny do pracy, według zasady opisanej w artykule dostępnym pod adresem media.szpitaltymczasowy.pl.
  5. To, że nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących).
  6. Szpital Narodowy nie ma oddzielnego zarządu. Jest filią CSK MSWiA.
  7. Personel Szpitala Narodowego, który pochodzi z Warszawy, dyżuruje w Szpitalu Narodowym w ramach dodatkowych godzin, poza normalnym czasem pracy. Każda osoba z personelu medycznego wykorzystuje swoje wolne godziny na pracę w szpitalu tymczasowym.
  8. Twórcy Szpitala Narodowego opierali się na doradztwie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), gdzie pracują lekarze, którzy uczestniczyli w misjach leczenia chorych zakażonych wirusem w Lombardii, czy w Afryce. To ludzie z bardzo dużym doświadczeniem w działaniach w sytuacjach krytycznych i zagrożeń masowych. Opierano się na wytycznych m.in. brytyjskich, włoskich.
kontakt dla mediów
Iwona Sołtys
rzecznik prasowy, Szpital Narodowy
Iwona Sołtys

iwona.soltys@cskmswia.pl

tel: +48 22 508 10 68

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii zdrowie