budownictwo/nieruchomości praca

Nowa strategia CSR Budimeksu

22.03.2021 | Budimex SA

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden ze strategicznych filarów działalności Budimeksu w Polsce. Lider branży budowlanej już w roku 2021 rozpoczyna realizację nowej strategii z zakresu CSR. W latach 2021 - 2023 generalny wykonawca będzie m.in. aktywnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko i klimat, zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich prowadzonych budowach, a także rozwijać programy społeczne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi.

Strategia Budimeksu na najbliższe lata zakłada realizację 22 celów podzielonych na sześć głównych obszarów. Jednym z najważniejszych jest kwestia bezpieczeństwa - Budimex jako lider branży budowlanej chce aktywnie działać m.in. na rzecz ograniczenia wypadków na budowach. – Bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób pracujących na naszych kontraktach to dla nas absolutny priorytet. Stale wprowadzamy liczne rozwiązania w tym zakresie, dzięki czemu mimo zwiększającej się liczby prowadzonych przez nas inwestycji, liczba wypadków na naszych budowach z roku na rok jest coraz mniejsza. – komentuje Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W perspektywie najbliższych lat generalny wykonawca chce w pełni wyeliminować wypadki śmiertelne oraz obniżyć odpowiednio o 5 proc. rok do roku i 10 proc. rok do roku wskaźnik częstości oraz ciężkości wypadków wśród pracowników spółki oraz podwykonawców.

Kolejnym kluczowym obszarem działań Budimeksu jest ochrona środowiska. W ramach nowej strategii CSR spółka planuje zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całości zakupionej energii do 50 proc. w roku 2023 (37 proc. w roku 2020) oraz wdrażać i promować technologie niskoemisyjne. Co istotne, Budimex w ciągu ostatnich trzech lat znacznie zmniejszył emisję CO2 w wytwórniach mas bitumicznych. Realizując swoje budowy generalny wykonawca chce również minimalizować zużycie wody odzyskując wodę odpadową tak, by w kolejnych latach procent opadów w zlewni budowy był coraz wyższy i wynosił kolejno 5 proc. w 2021 r., 7 proc. w 2022 r. oraz 10 proc. w 2023 r.

Jako lider branży budowlanej firma stawia mocny nacisk także na rozwój kadry oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć. - Obecnie kobiety stanowią 27 proc. wszystkich naszych pracowników. Zwiększył się także procent zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. W roku 2019 kobiety stanowiły w tej grupie 8 proc, a w 2020 r. już 19 proc. – mówi Cezary Mączka. Nowa strategia CSR zakłada utrzymanie tych wzrostów poprzez m.in. zwiększanie liczby zatrudnionych kobiet na stanowiskach menedżerskich (o 3 p.p. rok do roku) oraz utrzymywanie lub zwiększanie (rok do roku) procentu kobiet awansujących w strukturach firmy. Budimex planuje również udział w coraz większej ilości pilotaży i projektów realizowanych wspólnie ze startupami oraz kontynuację prowadzonych projektów badawczych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Budimeksie również długofalowe projekty wspierające m.in. mieszkańców społeczności sąsiadujących z prowadzonymi przez firmę budowami. - Wśród naszych flagowych inicjatyw, które będziemy kontynuować w najbliższych latach znajdują się m.in.: Strefa rodzica, w ramach której tworzymy i remontujemy na dziecięcych oddziałach szpitalnych przestrzenie dla najmłodszych pacjentów i ich rodziców, Hello ICE którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach, czy Budimex dla natury nastawiony na działania proekologiczne – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. - W zeszłym roku zaangażowaliśmy się także w wyjątkową akcję #DomZSerca. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy dom, który już niebawem przekażemy wielodzietnej rodzinie Pani Magdy z Wierzbicy – dodaje. Dotychczasowe działania Budimeksu z zakresu CSR objęły także walkę z pandemią. Firma przekazała na ten cel blisko 3 mln złotych.

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex SA
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości