zdrowie sprawy społeczne

Badania Gedeon Richter dotyczące schizofrenii: co najmniej połowa opiekunów chorych na schizofrenię z trudem radzi sobie z obciążeniem finansowym – 60% ma poważne problemy z utrzymaniem pracy, a 50% brakuje kontaktu z innymi opiekunami.

08.03.2021 | Gedeon Richter

Schizofrenia stanowi poważne obciążenie psychiczne, fizyczne i społeczne  nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich rodzin. Według najnowszych badań rynku międzynarodowego przeprowadzo­nych przez Gedeon Richter Plc. w 4 krajach (Rosja, Czechy, Bułgaria, Węgry) jednym z najbardziej niepokojących problemów, z którym borykają się członkowie rodzin chorych jest brak informacji. 6 na 10 respondentów szuka możliwości samopomocy, a połowa pragnie nawiązać kontakt z innymi opiekunami. Nie należy również lekceważyć społecznych skutków choroby. Po otrzymaniu diagnozy, warunki życia członków rodziny ulegają całkowitej zmianie: 6 na 10 opiekunów z trudem utrzy­mu­je pracę, a sytuacja finansowa co drugiej osoby dotkniętej chorobą znacznie się pogarsza.

Czas bezpośrednio po postawieniu diagnozy jest decydujący

Członkowie rodziny odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia emocjonalnego pacjentom (średnia z czterech krajów 88%; Rosja 83%, Czechy 96%, Bułgaria 80%, Węgry 94%), a ponad połowa z nich zapewnia chorym środki finansowe (średnia z czterech krajów 67%; Rosja 68%, Czechy 88%, Bułgaria 66%, Węgry 68%). Prawdopodobnie najbardziej decydujący dla opiekunów jest moment, w którym po raz pierwszy stają w obliczu diagnozy. Otrzymane wyniki pokazują, że w tym okresie występuje intensywna potrzeba wsparcia emocjonalnego. Początkowy szok związany z diagnozą może z czasem ustąpić, ale smutek i niepokój pozostają częścią codziennego życia. Kolejnym bardzo frustrującym obciążeniem dla członków rodziny w momencie wystawiania zaświadczenia lekarskiego o chorobie jest brak informacji (średnia z czterech krajów: 48%).

Schizofrenia zmienia życie także członków rodziny

Choroba niewątpliwie wpływa na jakość życia opiekunów. Życie z pacjentem cierpiącym na schizofrenię stanowi psychiczne i fizyczne obciążenie dla członków rodziny, którzy w większości przypadków nie mogą liczyć na pomoc w opiece nad pacjentem i radzeniu sobie z własnym życiem. Na jakość życia opiekunów duży wpływ ma ich ograniczona niezależność, obciążenia finansowe, brak możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, a także znaczne ograniczenie kontaktów społecznych. Opieka nad dotkniętym chorobą członkiem rodziny wymaga czasu i poświęceń. Według badań zajmuje ponad 20 godzin tygodniowo, co prowadzi do poważnych zmian w życiu zawodowym - około 20% opiekunów jest zmuszonych do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub rezygnacji z pracy.

W jaki sposób można najlepiej pomóc członkom rodziny w ich obowiązkach?

Zgodnie z wynikami badania członkowie rodziny będący opiekunami chorych zazwyczaj sami poszukują wiedzy, a ich zapotrzebowanie na informacje jest bardzo duże. Według ankiety ich najważniejszą potrzebą jest posiadanie wiarygodnych i zrozumiałych informacji na temat choroby (średnia z czterech krajów: 54%; Rosja 73%, Czechy 52%, Bułgaria 26%, Węgry 56%), możliwości jej leczenia (średnia z czterech krajów: 44%; Rosja 59%, Czechy 50%, Bułgaria 18%, Węgry 40%), w tym potencjalnych skutków ubocznych i wskazówek dotyczących stylu życia. Oprócz ogólnych materiałów na temat choroby informacje na temat metod samopomocy oraz wymiana doświadczeń z innymi opiekunami pomogłyby zmniejszyć izolację i uczucie osamotnienia.

Wniosek: wspierając opiekuna, pomagamy również pacjentowi

Obecność i opiekuńcza rola członków rodziny są praktycznie nieodzowne. Członkowie rodzin, którzy opiekują się pacjentami cierpiącymi na schizofrenię, wnoszą ogromny wkład w ich życie. Dzięki ich ciągłym wysiłkom pacjenci mogą mieć większe szanse na powrót do zdrowia. Jednak sami opiekunowie odczuwają silną potrzebę wsparcia, aby przezwyciężyć społeczne i finansowe konsekwencje, które wpływają na ich życie. Wiadomości na temat choroby i strategii radzenia sobie z nią mogą pomóc im w ich roli i zapobiec poczuciu osamotnienia.

Kontekst badania rynku

Firma Gedeon Richter z pomocą zaufanego partnera Inspira Research przeprowadziła kompleksowe badanie rynku, które objęło trzy grupy docelowe (psychiatrów, pacjentów ze schizofrenią i opiekujących się nimi członków rodziny) w czterech krajach (Rosja, Czechy, Bułgaria i Węgry). O złożoności projektu świadczy fakt, że przeprowadzono 102 indywidualne, jakościowe wywiady pogłębione oraz 675 kwestionariuszy ilościowych. Niniejszy artykuł podsumowuje najważniejsze wyniki badań dotyczące członków rodziny.

kontakt dla mediów
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej , Gedeon Richter Polska
Aneta Grzegorzewska

a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl

Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej , Gedeon Richter Polska
Aneta Grzegorzewska

a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl

Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie