środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne

Poczta Polska i Lasy Państwowe wspólnie dla środowiska

19.01.2021 | Poczta Polska

Poczta Polska oraz Lasy Państwowe zawarły dziś porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć prośrodowiskowych. Współpraca w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Poczty Polskiej, rozpocznie się w 2021 roku, a pracownicy  Poczty Polskiej na zasadach wolontariatu pracowniczego będą sadzić lasy na terenach zarządzanych przez LP.

Podpisanie porozumienia stanowi naturalną kontynuację inicjatywy zrealizowanej w roku 2020 przez Pocztę Polską i Lasy Państwowe. Impulsem i zapowiedzią podjęcia szerokiej współpracy była przeprowadzona 20 października ub.r. urodzinowa akcja sadzenia drzew w Solcu Kujawskim. Wówczas Pracownicy Poczty Polskiej z Regionu Sieci w Bydgoszczy zasadzili 462 drzewa, dokładnie tyle ile lat w tym roku przypada od założenia Poczty Polskiej.

 - Tym razem mamy szansę razem wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na stan i kondycję środowiska naturalnego. Projekty proekologiczne dobrze wpisują się w politykę CSR Poczty Polskiej oraz dotychczasowe zaangażowanie spółki w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego podstawowym zadaniem jest zachowanie harmonii pomiędzy środowiskiem, gospodarką i społeczeństwem – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej. - O tym, że las ma ogromny wpływ na nasze zdrowie wiedzą wszyscy, ale nie zawsze o tym pamiętamy. Lasy to nasze wspólne dobro i niezbędny element równowagi ekologicznej. Poczcie Polskiej zależy, aby codzienna troska o środowisko była nawykiem powszechnym – dodał.

Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreśla, że coraz więcej firm chce sadzić drzewa. - Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty. Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wcześniej pozyskaliśmy drewno na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia) oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, na przykład na nieużytkowanych już gruntach porolnych (zalesienia). Dziś Polska jest pokryta lasami w prawie 30 procentach, ich powierzchnię powiększono o około połowę od końca wojny – mówi. 

30 lat temu, na początku przemian ustrojowych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu,  jest to już średnio 161 drzew per capita – o 63 więcej.

Konsekwencją wspólnych działań będzie nie tylko rozwój obszarów leśnych, ale przede wszystkim ochrona klimatu i powietrza, co również przełoży się na zmniejszenie śladu węglowego.

 

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Bank Pocztowy, Poczta Polska
Bartosz Trzciński

b.trzcinski@pocztowy.pl

tel: 22 328 74 71

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia