energetyka

Zielona energia od TAURONA zasili fabrykę giganta

TAURON i Panasonic Energy Poland zawarły kontrakt na produkt EKO Premium. Oznacza to, że fabryka japońskiego giganta, która znajduje się w Gnieźnie, już trzeci rok z rzędu korzystać będzie z prądu w 100% wytworzonego w odnawialnych źródłach energii. Zielona energia dla Panasonic Energy Poland pochodzi przede wszystkim z elektrowni wiatrowych i wodnych Grupy TAURON.

Umowa obejmuje dostawę energii elektrycznej pochodzącej w 100% z OZE na cały rok 2021. TAURON sprzedaje energię elektryczną do fabryki w Gnieźnie nieprzerwanie od 2016 roku, a od 2019 roku – wyłącznie zieloną energię w ramach produktu EKO Premium.

- Ekologiczne produkty dla biznesu są realnym narzędziem wsparcia naszych klientów w realizowaniu podejmowanych przez nich działań na rzecz ochrony środowiska. Z roku na rok odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii. Rośnie zarówno wolumen sprzedaży, jak i liczba klientów, którzy decydują się na ekologiczną energię. W 2020 roku sprzedamy prawie dwa razy więcej energii z OZE niż w roku ubiegłym - mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży na rynku biznesowym w TAURON Sprzedaż.

Panasonic Energy Poland to jedyna w Polsce fabryka baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych Panasonic. Wraz z fabryką w Belgii każdego roku wytwarzają prawie 2 miliardy baterii.

- Panasonic podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie emisji CO2. Dotyczą one m.in. produktów, działalności produkcyjnej, logistyki i biur. Jeśli chodzi o procesy produkcyjne, nasza firma angażuje się w działania mające na celu maksymalne ograniczenie wpływu fabryk Panasonic na środowisko. W te działania wpisuje się nasza współpraca z TAURONEM, dzięki której w naszej polskiej fabryce korzystamy z energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii – mówi Jarosław Janas, prezes zarządu Panasonic Energy Poland.

Potwierdzeniem zakupu zielonej energii w ramach EKO Premium jest certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Gwarantuje on sprzedaż energii wyprodukowanej w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie do konkretnego klienta. Dzięki temu klient ma pewność, że jest jedynym konsumentem – w przepływie handlowym – zakupionej energii. Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

- Warto podkreślić, że produkt EKO Premium wybierają nie tylko globalne marki, ale także mniejsze podmioty – dodaje Tomasz Lender.

Polityka Zielonego Zwrotu TAURONA to przedsięwzięcia nastawione zarówno na zwiększenie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł energii, jak i oferowanie klientom bogatej gamy zielonych produktów i usług.

W ofercie TAURONA są ekologiczne produkty przeznaczone dla różnych grup klientów. Mogą z nich korzystać nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale również podmioty z sektora MSP oraz klienci indywidualni. W TAURONIE można zamówić też instalację fotowoltaiczną i stać się wytwórcą zielonej energii ze słońca. Szczegóły ekologicznych produktów TAURONA dostępne są na stronach www.tauron.pl.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

więcej z kategorii energetyka